Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

Vattnet, samhället och framtidens klimat. Inbjudan till nationell klimatkonferens 28-29 augusti 2019, Kalmar.


Inbjudan till nationell klimatkonferens i Kalmar

Vattnet, samhället och framtidens klimat


När: 28–29 augusti.
Var: Kalmarsalens glasveranda och landshövdingens residens i Kalmar.
Arrangörer: Havsmiljöinstitutet, Vattenmyndigheten i södra Östersjöns vattendistrikt och Länsstyrelsen Kalmar län
Anmälan: Anmäl dig på Havsmiljöinstitutets webbplats.

Välkommen till en konferens om det framtida klimatets vattenutmaningar. Vi samlas i kuststaden Kalmar där frågorna kring klimatförändringar är extra aktuella. De senaste årens översvämningar och vattenbrist, tillsammans med framtidens beräknade havsnivåhöjning, gör att staden har listats som särskilt utsatt område och förebyggande åtgärder i samhällsplaneringen sker redan.

Under konferensen kommer vi bland annat att belysa frågorna:

Vilka kunskapsluckor finns bland förvaltare av vårt gemensamma vatten och hur kan forskningen möta dessa?
 
Vilka konsekvenser har det förändrade klimatet på samhället och vattenmiljön i våra kommuner?
 
Vilka åtgärder krävs för att anpassa samhället till det nya klimatet och vilka har redan genomförts?

 

Vår konferens är en mötesplats för forskare, beslutsfattare och förvaltare som vill få kunskap och överblick kring det förändrade klimatets konsekvenser och påverkan på vattenmiljön och samhället i stort. Under konferensen tar vi reda på forskningsbehoven hos alla som på olika sätt förvaltar vårt gemensamma vatten. Fokus ligger på de åtgärder som krävs för att anpassa samhället till klimatförändringar - kommande och de vi redan idag märker av. Vi vill skapa en aktiv dialog mellan forskare och förvaltning och en bättre förståelse för vad som behövs för att möta de utmaningar som kommer med ett förändrat klimat.

Med hjälp av aktuella forskningsresultat, erfarenheter och goda exempel på åtgärder kopplat till vatten ger konferensen verktyg och motivation att arbeta vidare med klimatanpassning. Efter vårt möte kommer vi att ha förståelse för hur vi strategiskt kan arbeta mot gemensamma mål. Samverkan och delad kunskap mellan forskare och alla som tillämpar resultaten ger ett värdefullt nätverk och goda förutsättningar för fortsatt samarbete.

När: 28–29 augusti, lunch till lunch.

Var: Kalmarsalens glasveranda och landshövdingens residens i Kalmar.

Deltagare: Beslutsfattare och tillämpare från förvaltning på olika nivå – kommunal, regional och nationell samt forskare.

Arrangör: Havsmiljöinstitutet, Vattenmyndigheten i södra Östersjöns vattendistrikt och Länsstyrelsen Kalmar län.

Konferensen äger rum i anknytning till Kalmarsundsveckan, mötesplats för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi med att sätta fokus på klimat, hållbarhet och vatten - de tre viktigaste utmaningarna i vår tid.

Klicka här för att anmäla dig redan nu!

Konferensen är kostnadsfri, men vi tar ut en avgift om du uteblir utan att göra en avanmälan.

Kalmar är en populär sommarstad. Boka därför boende i tid! Vi har reserverat sammanlagt 80 rum på Calmar Stadshotell som ligger på gångavstånd från Kalmarsalen. Ring eller maila direkt till hotellet och uppge koden "KLIMAT 2019" samt bokningsnummer 014360. Alla deltagare betalar själva sina rum på plats.

Mer information och preliminärt program kommer inom kort.

 

Havsmiljöinstitutet
Vattenmyndigheterna
Kalmarsundsveckan

Du får detta utskick för att du är med på Havsmiljöinstitutets utskickslista. Vill du avregistrera dig från kommande utskick, klickar du här.

Postman