Utbildningen som vidgar perspektiven

Nu drar det nya och helt unika programmet Master in Sea and Society igång på Göteborgs universitet. Det ovanliga med denna utbildning är först och främst bredden. Utbildningen involverar 5 fakulteter, 12 institutioner och över 50 lärare och förutom Göteborgs universitet medverkar även lärare från Chalmers, SLU, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Göteborgsregionen och Länsstyrelsen.

Den röda tråden i hela utbildningen är ett hållbart nyttjande av havet och programmet förenar så vitt skilda discipliner som naturvetenskap, samhällsvetenskap, ekonomi, juridik och historia. Tanken är att det behövs fler akademiskt utbildade personer som har ett helhetsperspektiv - alla delar av samhället måste ha förmågan att samverka om vi ska kunna skapa en mer hållbar framtid för våra världshav.

Intresset för det nya masterprogrammet har varit stort med över 350 sökande från hela världen. De antagna studenterna kommer från 12 olika länder och har bakgrund inom allt från marinbiologi och juridik till konst och design.

Första kursen startar vecka 36 och den 6 september kl 15 hålls en officiell invigning i på Botanhuset i Göteborg.

LÄS MER
 

NYTT PROGRAM MED BLÅ TILLVÄXT I FOKUS

Ytterligare ett tvärvetenskapligt marint masterprogram startar nu på Göteborgs universitet. Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser, MAR-BIO, är ett forskningsbaserat masterprogram som ges av fyra nordiska universitet: Göteborgs universitet, Nord universitetet, Bodø, Hólars högskola och Universitetet i Akureyri.

MAR-BIO använder sig av inter- och transdisciplinära förhållningssätt till växelverkan mellan fiske, vattenbruk och produktion och nyttjande av marina bioresurser med en specifik inriktning mot entreprenörskap.Detta kommer att förbereda studenterna för ett brett utbud av arbetsmöjligheter, antingen som doktorand eller inom industrin, med fokus på cirkulär bioekonomi och blå tillväxt.

LÄS MER
 

HÄNT SEDAN SIST

 

Klimatkonferens i Kalmar

 

Vilka åtgärder krävs för att anpassa samhället till klimatförändringar - kommande och de vi redan idag märker av? Den frågan var fokus för konferensen Vattnet och samhället i framtidens klimat som ägde rum i Kalmar under två dagar i slutet av augusti. Konferensen arrangerades av Havsmiljöinstitutet och Vattenmyndigheten för södra Östersjön med målet att skapa en aktiv dialog mellan forskare och förvaltning, ge en bättre förståelse för kommande utmaningar samt verktyg och motivation att arbeta vidare med klimatanpassning.

 

LÄS MER
 

Forskningsfartyget Skagerak besökte Västerhavsveckan

 

Första veckan i augusti ägde Västerhavsveckan rum och årets tema var havet utifrån våra sinnen. På Björkö och Marstrand fick besökarna tillfälle att gå ombord på forskningsfartyget Skagerak, där forskare från Göteborgs universitet berättade om sitt arbete. Med ombord fanns även ett så kallat klappakvarium - ett populärt inslag för alla som ville ha riktig närkontakt med havets djur.

 

LÄS MER
 

Stort intresse för havets möjligheter i Almedalen

Innovation och digitalisering, fritdsbåtarnas miljöpåverkan och möjligheter för framtidens vattenbruk var några av ämnena på agendan när fokus riktades mot havets möjligheter under årets Almedalsvecka.

Många intresserade sökte sig till seminarierna om havets utmaningar och möjligheter som arrangerades av Göteborgs universitet, Havsmiljöinstitutet och Maritima klustret i Västsverige. Här intervjuas några av alla de experter och sakkuniiga som deltog i seminarierna.

LÄS MER
 

TIPS FRÅN HAV OCH SAMHÄLLE

 

Sajten Livet i havet ger utflykten en ny dimension

Livet i havet är en digital fälthandbok som visar de vanligaste arterna i svenska havsområden. Här presenteras över 400 arter, från Bottniska viken i norr, ner till södra Östersjön, och upp längs Kattegatts och Skagerraks kust till norska gränsen.

Om du tillbringar tid runt Östersjön kanske du redan använt den – sajten Livet i havet där du kan hitta de vanligaste arterna av växter och djur, läsa om hur de lever och hur havet fungerar. Nu har den utökats med Västerhavets spännande arter och miljöer.

LÄS MER
 

Sök ekonomiskt forskarstöd – löpande ansökan

Som forskare vid Göteborgs universitet kan du få ekonomiskt stöd till tvärvetenskapligt samarbete med forskare vid andra fakulteter. Samarbetet kan exempelvis avse skrivande av en gemensam forskningsansökan eller publikation inom ett av intresseområdena för Hav och samhälle. Som forskare vid Göteborgs universitet kan du söka ekonomiskt stöd för skrivarstugor, seminarier och konferenser, samordning av forskningsansökningar och internationell samverkan. Vi tar numera emot ansökningar till forskarstödet löpande.

För att beviljas stöd måste du vara medlem i Centrum för hav och samhälle. Instruktioner för vad ansökan ska innehålla finns på hemsidan. Frågor och ansökan skickas till info@havochsamhalle.gu.se.

LÄS MER
 

Prenumerera på Havsutsikt!

Hur påverkar fritidsbåtar naturen, hur kan du leva ett mer hållbart båtliv, och finns det några vettiga alternativ till giftiga båtbottenfärger? Det är några av de frågor du får svar på i senaste numret av Havsutsikt – tidskriften för dig som vill veta vad som är på gång inom svensk havsforskning.

Du vet väl att du kan prenumerera helt gratis på Havsutsikt? Teckna din prenumeration innan midsommar för att vara säker på att få nya numret, antingen som webbtidskrift eller som tryckt tidning direkt i din brevlåda.

LÄS MER
 

KONFERENSER OCH EVENTS 

International Trans-disciplinarity Conference 2019

Marine Biotechnology Conference 2019

Act Sustainable 2019 - Save the Date

The aim of this conference, Joining Forces for Change, is to bring together actors from different disciplines, sectors and professional mandates to engage and discuss practical examples and case studies. Save the date! 10-13 september, 2019. Read more

To address the ongoing rapid development in marine biotechnology that relates to health, a symposium on "Marine biotechnology - marine products for health" will be arranged on September 19 in Gothenburg. Read more

Act Sustainable är en temavecka som sätter hållbar utveckling och Globala målen för hållbar utveckling i fokus. Vi vill inspirera studenter till att engagera sig och öka kunskapen om hållbar utveckling inom sina studier, privat och professionellt. Read more

 
Facebook Twitter

Är du intresserad av marina nyheter och aktiviteter vid Göteborgs universitet? Förutom detta nyhetsbrev finns en hel del matnyttig information på www.havochsamhalle.gu.se och på Facebook.

 

Till hemsidan l Kontakta oss l Tipsa en vän l Webbversion l Avanmäl

 

Skickat med Paloma