Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nationella nätverket för marin pedagogik

Det nationella nätverket fortsätter 2020!

Vi har glädjen att meddela att Havsmiljöinstitutet har fått fortsatt förtroende att koordinera det nationella marina nätverket under 2020 och vi ser mycket fram emot att arbeta vidare med er.

Det limniska nätverket koordineras av Centrum för naturvägledning vid SLU, med Katrin Jones Hammarlund som samordnare.

 

 

Vad händer under året?

Under 2020 hoppas vi på en ökad samverkan mellan er i nätverken. För att underlätta detta kommer vi anordna ett antal regionala workshops spridda över landet. Information om var och när återkommer vi med så snart vi kan. Finns det tankar och idéer om vad dessa workshops kan innehålla får ni gärna höra av er till oss. Kontaktinformation hittar ni nedan.

Ett nationellt möte kommer hållas till hösten tillsammans med nätverket för limnisk pedagogik, troligtvis i Stockholmsområdet.

Nytt för i år är detta digitalt nyhetsbrev för alla medlemmar i nätverket. Tanken är att ni ska kunna använda det för att sprida nyheter om er organisation, olika aktiviteter eller annat intressant som ni vill att andra i nätverket ska känna till. I väntan på den gemensamma digitala plattformen kommer detta nyhetsbrev tillsammans med vår Facebooksida att fungera som våra gemensamma digitala kommunikationskanaler. Inför varje nytt nyhetsbrev kommer vi skicka ut en förfrågan till er i nätverket om ni har något ni skulle vilja förmedla eller lyfta via nyhetsbrevet.

 

 

Resultat från workshopen i Stockholm 2019

Workshopen för det marina nätverket arrangerades på konferenshotellet Hasselbacken på Skansen i Stockholm den 7–8 november 2019. Under två dagar diskuterades önskemål och behov av ett nätverk och en gemensam digital plattform. En sammanställning av resultaten finns att läsa på Havsmiljöinstitutets hemsida.

 
 

Nyheter och lästips

 
 

Vetenskapsfestivalen

Event: I Göteborg drar vetenskapsfestivalen igång i slutet av april, i år med temat rörelse. Bland annat står kostnadsfria lärarkonferenser på schemat. Här på vetenskapsfestivalens webbplats kan du läsa mer.

Hack4Oceans

Event: Hack4Oceans är ett tvådagarsevent för marin innovation i Bryssel. Företagare, entreprenörer, studenter, frivilligorganisationer och forskare bjuds in av Europakommissionen för att diskutera kreativa åtgärder på havets miljöproblem. Här på Hack4Oceans webbplats kan du läsa mer och anmäla dig.

 
 

Vikten av utomhusundervisning

Lästips: Forum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet har gjort en forksningssammanställning om betydelsen av utomhuspedagogik. Kunskapsöversikten visar tydligt på de positiva effekterna av att flytta ut undervisningen i naturen. Ladda ner rapporten här.

 

Vilka är vi?

Nätverket för marin pedagogik är till för alla som på något sätt arbetar för att öka havsmedvetenheten i Sverige. Nätverket drivs av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Vi som samordnar nätverket är:

 

Tina Johansen Lilja

Marinbiolog och vetenskapsjournalist. Arbetar som kommunikationsavnsvarig vid Havsmiljöinstitutet.

tina.johansen@havsmiljoinstitutet.se

 

 

Ida Wendt

Disputerad marinbiolog. Arbetar som projektledare vid Havsmiljöinstitutet.

ida.wendt@havsmiljoinstitutet.se

 
 

Om du inte vill ha våra nyhetsbrev i fortsättningen, klicka här för att avprenumerera.

Om du varken vill ha nyhetsbrev eller vara medlem i nätverket för marin pedagogik kontakta någon av samordnarna.

Do not click this link

Skickat med Paloma