Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nationella nätverket för marin pedagogik

Nyhetsbrev april

 

Vad händer i nätverket under våren?

Regionala workshops

Egen Youtube kanal

Digitala kaffesamtal om marin pedagogik

 

Regionala workshops

De regionala workshop vi planerat att anordna under våren kommer hållas digitalt. Vår målsättning är att hålla en träff per vattenområde, det vill säga en för vardera Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Alla är välkomna att anmäla sig, men workshopen väder sig i första hand till personer verksamma i respektive region. Närmast planeras workshops för Bottenviken och Västerhavet. Se nedan.

 

Hur sprider vi kunskap om hav och vatten i och runt Bottenviken?

Digital workshop den 19:e maj, 14.30 till 17.00

Anmälan görs på Havsmiljöinstitutets hemsida.

De nationella nätverken för limnisk- och marin pedagogik bjuder in till en gemensam workshop om vattenpedagogik för personer verksamma i Bottenviken eller i dess avrinningsområde, sött eller salt.

 
 

Workshop om havsmedvetenhet

Västerhavet

Digital workshop torsdag den 28 maj, 14.30 till 17.00

Anmälan görs på Havsmiljöinsitutets hemsida.

Det nationella nätverket för marin pedagogik bjuder in till digital workshop för att diskutera bland annat citizen science och marin pedagogik. Workshopen är även öppen för andra frågor som nätverket vill lyfta.

 

Nyheter och lästips

 

Gemensam Facebook grupp för båda nätverken

Nu finns en gemensam grupp på Facebook för både det limniska- och det marina nätverket. Denna grupp tjänar som ett digitalt diskussionsforum för alla i nätverken i väntan på den gemensamma plattformen. Facebookgruppen hittas här.

 

 

 
 

Vi startar egen Youtube kanal

För att kunna dela med oss till varandra om praktiska tips och trix kommer vi starta upp en egen youtube kanal för medlemmarna i nätverket. Mer information om hur man kan ladda upp material med mera kommer.

Digitala kaffesamtal om marin pedagogik

För att hålla kontakten med varandra i dessa tider då vi inte kan träffas fysiskt bjuder vi in till informella korta digitala träffar. Alla medlemmar i det marina nätverket och är välkomna att delta. Mötena kommer inte ha specifika teman, utan är tänkta som korta informella samtal för att kunna hålla kontakten med varandra. Ta gärna med dig kaffe och dator/mobil/läsplatta och sätt dig utomhus!

När? Fredagen den 8:e maj klockan 9.00-9.30

Länk: Länk till digital fikaträff via zoom

 
 

Datum för nationell workshop spikat

Workshop: Den nationella workshopen kommer även i år hållas i Stockholm på Hasselbacken, den 2-3 november, så boka in i kalendern redan nu! Nytt för i år är att vi arrengerar den gemensamt med det nationella nätverket för limnisk pedagogik. Under dagarna kommer vi både ha gemensamma och separata sessioner. Vi återkommer med program och anmälan efter sommaren.

 

Vilka är vi?

Nätverket för marin pedagogik är till för alla som på något sätt arbetar för att öka havsmedvetenheten i Sverige. Nätverket drivs av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Vi som samordnar nätverket är:

 

Tina Johansen Lilja

Marinbiolog och vetenskapsjournalist. Arbetar som kommunikationsavnsvarig vid Havsmiljöinstitutet.

tina.johansen@havsmiljoinstitutet.se

 

 

Ida Wendt

Disputerad marinbiolog. Arbetar som projektledare vid Havsmiljöinstitutet.

ida.wendt@havsmiljoinstitutet.se

 
 

Om du inte vill ha våra nyhetsbrev i fortsättningen, klicka här för att avprenumerera.

Om du varken vill ha nyhetsbrev eller vara medlem i nätverket för marin pedagogik kontakta någon av samordnarna.

Do not click this link

Skickat med Paloma