Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nationella nätverket för marin pedagogik

Nyhetsbrev maj-juni

 

Digitala nätverksträffar i maj

Bottenviken

Tisdagen den 19 maj hölls en gemensam digital workshop inom nätverken för limnisk och marin pedagogik för de som arbetar med lärande om vatten i området kring Bottenviken. Vi fick ta del av hur Ludmilla Wieslander på naturum Vindelfjällen arbetar tillsammans med skolan i Ammarnäs för att lära om vatten ute i naturen. Vi fick också lyssna till hur läkemedel som kommer ut i våra vattenmiljöer kan påverka fiskars beteende. I mindre grupper lärde vi oss sedan mer om två webbaserade verktyg som kan användas för att ta reda på mer om hav och vatten och vad som lever däri: Sveriges vattenmiljö och Livet i havet.

sterhavet

Torsdagen den 28 maj hölls ännu en digital workshop. Den här gången för att diskutera havsmedvetenhet och medborgarfoskning, framförallt i området Västerhavet. Workshopen inleddes med att Lotta Waesterberg Tomasson på Vetenskap & Allmänhet höll en föreläsning om medborgarforskning. Därefter tog Björn Källström på Göteborgs marinbiologiska laboratorium vid och berättade om medborgarforskning i praktiken och hur det kan användas som ett redskap för att engagera skolor och elever att arbeta med vattenfrågor. Efter föreläsningarna följde gruppdiskussioner om medborgarforskning, Blue Schools och hur vi kan hitta nya samarbeten mellan olika verksamheter.

Sammanfattningar av de båda nätverksträffarna finns inom kort på Havsmiljöinstitutets webbplats.

Fler regionala workshopar efter sommaren

Till hösten kommer vi att ha fler regionala nätverksträffar, särskilt för er som arbetar med havsmedvetenhet och marin pedagogigk i Östersjön och Bottenhavet. Om du har idéer och önskemål på teman och frågor att ta upp under en sådan workshop får du gärna kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. Även dessa workshopar kommer sannolikt hållas digitalt och vi återkommer med tider efter sommarledigheten.

 

Bidra till FN:s årtionde för havet!

 

FN har utnämnt 2021–2030 till årtiondet för havsforskning och hållbar utveckling. Vilka aktiviter Sverige ska bidra med planeras just nu av forskningsrådet Formas tillsammans med Sida, SMHI och Havs- och vattenmyndigheten. Havsmedvetenhet har identifierats som ett prioriterat område och nu har du som är med i nätverket för marin pedagogik möjlighet att göra en insats. Registrera dig på den här webbsidan för att tipsa om marinpedagogiska aktiviteter, samarbeten och nätverk som du ser kan bidra till att FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling blir framgångsrikt.
Fram till den 8 juni kl 15.00 kan du registrera dina tips.

 

På gång:

Webbinarium 8 juni: Virtual Ocean Litercy Summit

UNESCO håller i ett webbinarium under World Ocean Day om vilken betydelse havsmedvetenheten kommer att ha för FN:s årtionde för havet. Medverkar gör bland annat Sveriges havsambassadör Helen Ågren.

När: Måndag 8 juni
Tid: Kl. 11:00-14:00
Var: Läs mer och anmäl dig här

 

Webbinarium 8 juni: Det svenska årtiondet för havsforskning

I samband med World Ocean Day arrangeras också ett webbinarium om det svenska bidraget till FN:s årtionde för havsforskning och hållbarhet. Havsmedvetenhet är ett av de områden som prioriteras även av Sverige. Välkomna!

När: Måndag 8 juni
Tid: Kl. 8:00-9:30
Var: Anmäl dig här

 
 

Digitala kaffesamtal om marin pedagogik

För att hålla kontakten med varandra i dessa tider då vi inte kan träffas fysiskt bjuder vi in till informella korta digitala träffar. Alla medlemmar i nätverken är välkomna att delta. Mötena har inga specifika teman, utan är tänkta som korta informella samtal för att hålla kontakten med varandra. Ta gärna med dig kaffe och dator/mobil/läsplatta och sätt dig utomhus!

När: Nästa träff blir fredag den 12 maj, klockan 9.00-9.30

Länk: Länk till digital fikaträff via zoom

Datum spikat för nationell workshop marin pedagogik

Den nationella workshopen planeras även i år att hållas på Hasselbacken i Stockholm, den 2-3 november, så boka in i kalendern redan nu! Nytt för i år är att vi arrangerar workshopen gemensamt med nätverket för limnisk pedagogik och det blir både gemensamma och separata sessioner. Vi återkommer med program och anmälan efter sommaren. Om vi inte kan träffas i Stockholm ser vi över möjligheterna att mötas digitalt istället.

 
 

Vilka är vi?

Nätverket för marin pedagogik är till för alla som på något sätt arbetar för att öka havsmedvetenheten i Sverige. Nätverket drivs av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Är du ännu inte med i nätverket, men vill vara det? Ta kontakt med någon av oss som samordnar nätverket:

 

Tina Johansen Lilja

Marinbiolog och vetenskapsjournalist. Arbetar som kommunikationssamordnare vid Havsmiljöinstitutet.

tina.johansen@havsmiljoinstitutet.se

 

 

Ida Wendt

Disputerad marinbiolog. Arbetar som projektledare vid Havsmiljöinstitutet.

ida.wendt@havsmiljoinstitutet.se

 
 

Om du inte vill ha våra nyhetsbrev i fortsättningen, klicka här för att avprenumerera.

Om du varken vill ha nyhetsbrev eller vara medlem i nätverket för marin pedagogik kontakta någon av samordnarna.

Do not click this link

Skickat med Paloma