Inbjudan Webbinarium: Människan och Havet 2.0

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

 
 

Inbjudan till en webbinarievecka om havets ekonomi och miljö

Människan och Havet 2.0


När: 7-11 september
Tid: 8.30-9.15

Var: Digitalt, länk skickas efter sommaren.
Arrangörer: Miljömålsberedningen och Havsmiljöinstitutet
Deltagare: Politiker, beslutsfattare och tillämpare från förvaltning på riks- kommun- och regionnivå, forskare och aktörer.
Anmälan: Anmäl dig på Havsmiljöinstitutets webbplats

Välkommen till en webbinarieserie om havets ekonomi och miljö. Med anledning av Coronavirusets spridning blev Miljömålsberedningens riksdagsseminarium Människan och havet 2.0, som skulle ha ägt rum den 25 mars, inställt. Då det är angeläget att sätta fokus på de utmaningar och möjligheter som finns inom havspolitiken bjuder Miljömålsberedningen och Havsmiljöinstitutet istället in dig till en digital variant av ursprungsseminariet och hoppas att du vill delta.

Webbinarierna hålls varje morgon, kl. 8:30-9.15, under vecka 37. Inbjudna experter och aktörer presenterar aktuellt ämne, med efterföljande diskussion och frågestund.

Under veckan kommer vi att belysa frågorna:

Måndag 7 sept: Havets framtid i ett förändrat klimat
Havets roll för att motverka klimatförändringar, hur påverkas havet i ett förändrat klimat och vad betyder det för utformningen av havspolitiken.

Tisdag 8 sept: Vad kostar havet?
Vilken betydelse har haven och de tjänster haven producerar för vår ekonomi och för våra liv i stort? Vad betyder den för vårt välbefinnande? Kan man mäta betydelsen av våra hav i pengar?

Onsdag 9 sept: Kusten - där alla vill vara
Kustens grunda ekosystem är särskilt viktiga för havets produktion men utsätts samtidigt för störst påverkan. Det är även där som styrningen är som mest komplex.

Torsdag 10 sept: Är köl alltid rätt val?
Vilken påverkan har sjöfarten på havsmiljön? Hur ser förutsättningarna för en omställning ut?

Miljömålsberedningen, en parlamentarisk utredning med ledamöter från samtliga riksdagspartier, har fått i uppdrag att ”föreslå en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser”. Detta är ett gediget uppdrag som omfattar näringslivet, akademin, civilsamhället och den offentliga sektorn. Vid webbinarierna hoppas vi skapa en aktiv dialog mellan forskare, aktörer, politiker och beslutsfattare om vad som behövs för att möta de utmaningar vi står inför, vilka kunskapsluckor som finns och de möjligheter som en hållbar förvaltning av hav och marina resurser innebär.

Efter våra webbinarier kommer vi att ha förståelse för hur vi strategiskt kan arbeta mot gemensamma mål. Samverkan och delad kunskap mellan forskare och alla som tillämpar resultaten ger ett värdefullt nätverk och goda förutsättningar för fortsatt samarbete.

Klicka här för att anmäla dig redan nu!


Mer information och detaljerat program kommer i augusti.

 

MiLJÖMÅLSBEREDNINGEN

 

Du får detta utskick för att du är med på Havsmiljöinstitutets utskickslista. Vill du avregistrera dig från kommande utskick, klickar du här.

Do not click this link

Skickat med Paloma