Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nätverken för vattenpedagogik 

- marina nätverket

Nyhetsbrev mars

 
 

SEAGRASS AWARENESS MONTH

Mars månad är Seagrass awareness month vilket vi naturligtvis vill uppmärksamma här i nätverket. Därför kommer här ett nyhetsbrev helt på temat sjögräs. Under denna månad uppmärksammas sjögräsets viktiga roll i havet, bland annat som havets barnkammare. Tyvärr är dessa viktiga ekosystem också hotade från flera håll. Låt oss därför tillsammans fira denna månad och sätta rampljuset på vårt fantastiska sjögräs.

Du kan läsa mer på EMSEAS websida: EMSEAgrass Awareness Month

 

Workshop på temat sjögräs

För att lära oss mer om våra svenska sjögräs och vilken roll de har i de marina ekosystemen vill vi bjuda in till en workshop med detta som tema. Vi kommer förstås att diksutera pedagogiska aktiviteter kopplat till sjögräs, deras funktion i ekosystemet, olika arter m.m.. Workshopen kommer hållas i slutet av mars och mer information kommer.

 

Länktips om sjögräs

 
 

Film om Östersjöns undervattensdjungler

Följ med forskaren Joakim Hansen ner under ytan i Östersjöns grunda vikar och upptäck mångfalden av arter som bor här.

Länk: Östersjöns undervattensdjungler

 

 

Lyssna till forskare som berättar om ålgräs

Vetenskapsradions program På djupet följer med ålgräsforskaren Per Moksnes som bland annat berättar om hur restaurering av ålgräsängar går till.

Länk: Så odlas ängar på havsbottnen

 
 
 

Lär dig mer om svenska arter av sjögräs

På Livet i havet kan du lära dig mer om vilka arter sjögräs som finns i svenska hav.

Länk: Kärlväxter i svenska hav

 

Läs om hur sjögräs kan motverka klimatförändringar

Kustmiljöer såsom sjögräsängar har visat sig vara mer effektiva än miljöer på land när det gäller att lagra organiskt kol och på så sätt bidra till att motverka klimatförändringarna.

Länk: Artikel om sjögräs på Sveriges vattenmiljö

 
 
 

Forksningsprojekt för hållbara sjögräsängar

Forskningsprojektet Zorro vid Göteborgs universitet fokuserar på restaurering av ålgräs. Läs mer om den senaste forskningen på deras webb.

Länk: ZORRO – Tvärvetenskaplig forskning om ålgräsängar

 

Material om sjögräs

Det brittiska Project Seagrass har samlat information och undervisningsmaterial om sjögräs på sin web (engelska).

Länk: Project Seagrass

 
 

Vi på den marina sidan

Nätverken för vattenpedagogik är till för alla som på något sätt arbetar för att öka kunskap om våra vatten och hav. Den marina delen av nätverket samordnas av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Är du ännu inte med i nätverket men vill vara det? På Havsmiljöinstitutets webb kan du anmäla ditt intresse, eller så kan du ta kontakt med någon av oss som samordnar nätverket:

 

Ida Wendt

Disputerad marinbiolog. Arbetar som projektledare vid Havsmiljöinstitutet.

ida.wendt@havsmiljoinstitutet.se

 

Maria B. Lewander

Systemekolog och vetenskapskommunikatör. Arbetar som kommunikatör vid Havsmiljöinstitutet.

maria.lewander@havsmiljoinstitutet.se

 

Marie Svärd

Geolog och vetenskapskommunikatör. Arbetar som kommunikatör vid Havsmiljöinstitutet.

marie.svard@havsmiljoinstitutet.se

 
 

Om du inte vill ha våra nyhetsbrev i fortsättningen, klicka här för att avprenumerera.

Om du varken vill ha nyhetsbrev eller vara medlem i nätverket för marin pedagogik kontakta någon av samordnarna.

Do not click this link

Skickat med Paloma