Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Marina nätverket för vattenpedagogik 

 

Nyhetsbrev juni

 

VAD HÄNDER ?

Nu närmar sig sommaren, en period då vi vistas allt mer utomhus. Våren och sommaren bjuder också på en del som kan vara intressant för dig som gillar vattenpedagogik. Nedan följer några tips om kommande event både utanför och inom nätverken.

Trevlig läsning!

 

World Ocean Day 8 juni

Under Världshavsdagen kommer flera olika event äga rum. Nedan ser du ett några tips. Har du andra tips om öppna event eller vill berätta om vad du och din organisation gör så får du gärna dela med dig av dessa i vår gemensamma grupp på Facebook.

Vad kan du som ung göra för havet?

Detta digitala event vänder sig främst till unga och fokuserar på om vad vi alla kan göra för havet.

 

 

Arrangör: World Ocean Day Youth Advisory Council

Läs mer om eventet och anmäl dig här.

Webinarium om FN:s årtionde för havsforskning för hållbar utveckling

Tillsammans med bland annat kronprinsessan Victoria, miljöminister Per Bolund, och forskningsminister Matilda Ernkrans bjuder detta webinarium in till att starta Sveriges satsning inom havsdekaden.

Arrangör: Formas, SMHI, Havs- och vattenmyndigheten, Havsmiljöinstitutet och Göteborgs universitet, Sida och Universeum.

Läs mer om eventet och anmäl dig här.

 

Foto: Liz Fitch/Unsplash

Kurs i att göra film om vatten

Hur kan rörlig bild användas för att förmedla en känsla för vatten, berätta om något som rör vatten eller öka kunskapen om vatten hos din målgrupp? Tillsammans med naturfilmarna på Safari Sverige och arvsfondsprojektet Miljöjägarna bjuder nätverken för vattenpedagogik in till kurs i att skapa kortare film om vatten. Kursen kommer hållas under tre kurstillfällen i höst.

Håll utkik efter mer information!

 

Illustration: Ida Wendt

Nationell vattenpedagogisk konferens 27-28 oktober

Även i år kommer vi hålla konferens i vattenpedagogik, Att sprida ringar på vatten. I år hoppas vi på att få träffas fysiskt på Skansen, men oavsett om det blir en fysisk träff eller om vi även i år träffas digitalt så kommer det bli den 27-28 oktober.

Mer information kommer efter sommaren!

 

Länktips

 

Ålgräs – blomväxten som koloniserade havets mjukbottnar

Ålgräset är namnet till trots inget gräs. Däremot är dessa blomväxter närmare släkt med växter på land än de alger man hittar i havet. De växer, blommar och pollineras under havsytan och bildar täta undervattensängar på grunda mjukbottnar. Ålgräsängarna fyller en viktig ekologisk funktion och bidrar med ekosystemtjänster som går att likställa med tropiska skogar på land.

Läs hela artikeln om Ålgräs på Sveriges vattenmiljö

 

Foto: Oskar

Hjälp Östersjöforskarna i sommar

I projektet algforskarsommar kan allmänheten hjälpa forskare att studera livet i tängbältet i Östersjön. Vilka djur bor här? Finns det någon hösttång? Hur mycket näring finns i vattnet? Allt detta kan enkelt undersökas och behöver ingen avancerad utrustning.

Läs med på webbsidan Algforskarsommar.

 

Make Europe Blue

Det Europeiska nätverket för marin pedagogik, EU4Ocean, har skapat kampanjen #MakeEUBlue för att uppmärksamma havet. På kampanjens webbplats kan du hitta spännande havsfakta och avge ett eget havslöfte. Förhoppningen är att inspirera till handling. Alla kan vi göra något.

Länk: Läs mer på#MakeEUBlues hemsida

 

Västerhavsveckan 7-15 augusti

Denna vecka ni augusti bjuder på en rad olika aktiviteter längs hela västkusten, från Koster till Landskrona och på Jylland i Danmark. I år finns också flera aktiviteter du kan göra på egen hand eller online.

Läs mer på Västerhavsveckans hemsida.

 

Östersjödagen 26 augusti

John Nurminens Stiftelse lanserade Östersjödagen i augusti 2019. Östersjödagen firas efter det varje år den sista torsdagen i augusti. Målet med temadagen är att lyfta fram viktiga teman som handlar om havet och att inspirera till konkreta åtgärder för Östersjöns bästa. Dagen firar havets mångfald och omätbara värde. Vid sidan av firandet är målet att öka kunskaperna om havets natur, kultur och historia. Det går att registrera egna event eller aktioner för att sprida information om dessa via Östersjödagens hemsida, eller hitta event nära dig.

Läs mer på Östersjödagens hemsida.

Eller kontakta Siri Maassen som är koordinator i Sverige för Östersjödagen

 

Vi på den marina sidan

Nätverken för vattenpedagogik är till för alla som på något sätt arbetar för att öka kunskap om våra vatten och hav. Den marina delen av nätverket samordnas av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Är du ännu inte med i nätverket men vill vara det? På Havsmiljöinstitutets webb kan du anmäla ditt intresse, eller så kan du ta kontakt med någon av oss som samordnar nätverket:

 

Ida Wendt

Disputerad marinbiolog. Arbetar som projektledare vid Havsmiljöinstitutet.

ida.wendt@havsmiljoinstitutet.se

 

Maria B. Lewander

Systemekolog och vetenskapskommunikatör. Arbetar som kommunikatör vid Havsmiljöinstitutet.

maria.lewander@havsmiljoinstitutet.se

 

Marie Svärd

Miljövetare och vetenskapskommunikatör. Arbetar som kommunikatör vid Havsmiljöinstitutet.

marie.svard@havsmiljoinstitutet.se

 
 

Om du inte vill ha våra nyhetsbrev i fortsättningen, klicka här för att avprenumerera.

Om du varken vill ha nyhetsbrev eller vara medlem i nätverket för marin pedagogik kontakta någon av samordnarna.

Do not click this link

Skickat med Paloma