Hösttecken

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Marina nätverket för vattenpedagogik 

 

Nyhetsbrev september

 

Hösttecken

Häromveckan blommade marelden på västkusten. Det gör den under sensommar och höst. Och hösten står för dörren precis som fler aktiviteter för vattenpedagogik.

Trevlig läsning!

 

Illustration: Ida Wendt

Nytt datum: Att sprida ringar på vatten 11 november

Välkommen till årets nationella konferens "Att sprida ringar på vatten"
på temat ”Berätta om vatten” (digital konferens).

Hur berättar vi om vatten? Hur ökar vi kunskapen och skapar engagemang för våra vattenmiljöer genom berättelser och hur når vi ut med dem? Under konferensen har du möjlighet att dela med dig av hur du gör och även ta del av andras arbete. Har du eller ni i er verksamhet något som ni gärna skulle vilja berätta om under konferensen så hör av er till oss som samordnar nätverken. Kontakta: Maria Lewander, maria.lewander@havsmiljoinstitutet.se (marint), Katrin Jones Hammarlund, katrin.jones.hammarlund@slu.se (limniskt).

Notera datumet i era kalendrar. Programmet håller på att utvecklas. Uppdateringar sker på Att sprida ringar på vatten, där kan du redan nu anmäla dig. Vi ses 11 november!

 

Emsea Virtual Summit 2021

Missa inte Emsea's digitala konferens den 7–8 oktober! Ta del av inspirerande talare från hela Europa, workshops, posterpresentationer, FN:s arbete med Ocean Decade m.m.

Arrangör: EMSEA – European Marine Science Educators Association

Läs mer om eventet och anmäl dig här.

 

Nätverksträff: Naturvägledning i vatten

Marina och limniska nätverken för vattenpedagogik bjuder in till en träff där vi ställer frågan: Hur jobbar ni med naturvägledning/kommunikation i vatten?

Från en båt? Från en kanot/kajak? I vadarbyxor? Under vatten? Vad visar ni och hur? Häng med oss och nätverka under morgonen den 28 oktober. Dela med er och få tips och idéer om hur man kan göra.

Läs mer om eventet och anmäl dig här.

 

 

Let's make the Baltic Blue

I slutet av augusti arrangerade EU4 Ocean en digital konferens: Let’s make the Baltic Sea Blue. Det var två fullmatade dagar med inspirerande talare från alla Östersjöländer. Stort fokus låg på att engagera ungdomar i arbetet för en bättre miljö i Östersjön och flera spännande projekt av och med unga presenterades under konferensen. Det går utmärkt ta del av den i efterhand.

Länkar till inspelningarna finns i programmet här.

 

Länktips

 

Foto: Tobias Åberg/SMHI

Marelden blommar

På västkusten blommade marelden häromveckan. Det är framför allt de små dinoflagellaterna Noctiluca scillitans som blixtrar i havet på kvällen. De kan också ha sällskap av kammaneter som också skimrar i vattnet.

Läs mer om mareld i SMHI:s kunskapsbank

Mer fakta om mareld på Livet i havet.

 

Skolmaterial om musslor som havets reningsverk

Naturskyddsföreningen har tagit fram ett pedagogiskt material för att ge förståelse för ekosystemtjänsten rening av vatten, samt vilken betydelse enskilda arter som bland annat blåmusslan har i ett ekosystem.

Läs mer om "Musslorna – havets reningsverk"

Foto: KatrinLena/CC BY-ND 2.0

 

Foto: Marco Pennbrant/Azote

Havets dammsugare älskar skräpmat

Sjögurkan är en havets dammsugare som du i Sverige kan hitta på västkusten, i exempelvis Gullmarsfjorden. Den älskar att mumsa i sig rester av döda djur och växter från bottensedimentet. Idag försöker forskare odla röda signalsjögurkor i laboratoriet på Kristineberg marina forskningsstation. Tanken är att kunna använda dem som ”städare” i nya former av vattenbruk.

Läs med på Sveriges vattenmiljö.

 

 

EU4Ocean – europeisk plattform för havsmedvetenhet

Det europeiska nätverket för marin pedagogik, EU4Ocean, är öppet för alla som vill ta del av och dela med sig av olika aktiviteter kring havsmedvetenhet. Medlemsskapet riktar sig till organisationer och arbetsgrupper, inte enskilda, och är gratis.

Läs mer om EU4Ocean Platform

 

 

 

European Atlas of the Seas

EU:s kommission för havsfrågor har tagit fram ett kartverktyg baserat på datainsamling från en rad aktiviteter som påverkar våra havsområden.

Upptäck European Atlas of the Seas

 

Vi på den marina sidan

Nätverken för vattenpedagogik är till för alla som på något sätt arbetar för att öka kunskap om våra vatten och hav. Den marina delen av nätverket samordnas av Havsmiljöinstitutet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Är du eller någon du känner ännu inte med i nätverket men vill vara det? På Havsmiljöinstitutets webb kan du anmäla ditt intresse, eller så kan du ta kontakt med någon av oss som samordnar nätverket:

 

Maria B. Lewander

Systemekolog och vetenskapskommunikatör. Arbetar som kommunikatör vid Havsmiljöinstitutet.

maria.lewander@havsmiljoinstitutet.se

 

Marie Svärd

Miljövetare och vetenskapskommunikatör. Arbetar som kommunikatör vid Havsmiljöinstitutet.

marie.svard@havsmiljoinstitutet.se

 
 

Om du inte vill ha våra nyhetsbrev i fortsättningen, klicka här för att avprenumerera.

Om du varken vill ha nyhetsbrev eller vara medlem i nätverket för marin pedagogik kontakta någon av samordnarna.

Do not click this link

Skickat med Paloma