Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här.

RIKSARKIVETS NYHETSBREV OM

Informationshantering

Nr 4 • 2022
 

Upphävda och ändrade generella föreskrifter

RA-FS 2021:6 om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar av generisk karaktär samt RA-FS 2021:7 om gallring av handlingar inom stödverksamheter har uppdaterats. Föreskrifterna RA-FS 2000:1 om gallring av vissa handlingar inom EU-samarbetet upphör samtidigt att gälla.

Aktuellt om föreskrifter
 
Riksarkivarierna, Drottningen och Kronprinsessan.

Riksarkivets arbete inom Ena - Sveriges digitala infrastruktur

Arbetet inom Ena leds av DIGG och syftar till ett enkelt, säkert och effektivt datautbyte inom det offentliga. Riksarkivet ansvarar för arbetet som gäller arkivfrågor: Kompetensområde arkiv.

Kompetensområde arkiv
 

Gallring av handlingar om visselblåsning

Sverige fick 2021 ett skydd så kallad visselblåsning genom lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden som skyddar anställda och andra som rapporterar om missförhållanden. Riksarkivet har fått en del frågor om gallring av handlingar som har att göra med visselblåsarfunktionen på myndigheter.

Gallring och visselblåsning
 
Riksarkivarierna, Drottningen och Kronprinsessan.

Följ oss!

Riksarkivets sociala medier är ett komplement till webbplatsen, gå gärna in och ta del av vår verksamhet och innehållet i arkiven.

Sociala medier
 

Vill du prenumerera?

Klicka på länken nedan och fyll i namn och e-postadress så kommer du att få nyhetsbrevet fyra gånger per år.

Prenumerera nu
Kontakt
Riksarkivet.se
Avregistrera
Do not click this link

Skickat med Paloma