Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här.

RIKSARKIVETS NYHETSBREV OM

Informationshantering

Nr 2 • 2024
 

Nytt om föreskrifter (I) 

En ändring har gjorts i föreskrifterna om överlämnande som innebär att Riksarkivet kan föreskriva om undantag från antalet exemplar av handlingar på vissa analoga databärare.

Här kan du läsa RA-FS 2024:1
 

Nytt om föreskrifter (II)

RA-FS 2021:6 med ändringar finns nu som konsoliderad version och vår vägledning om gallring av räkenskapsinformation är uppdaterad.

Till vägledningen om bevarande och gallring av räkenskaper
 

Aktuell remiss

Föreskrifter som ska ge personuppgifts-ansvariga som inte omfattas av föreskrifter om arkiv (enskilda arkivbildare och institutioner) möjlighet att behandla personuppgifter i arkiv av allmänt intresse är nu ute på remiss.

Läs förslaget
 

Arkiv och beredskap

Den 23 april och den 14 maj arrangerar Riksarkivet seminarier om arkiv och krigs- beredskap. Regeringen och försvarsmakten manar till ”kraftsamling”, men vad innebär det för arkiven? Hur skyddar man dokument, föremål, byggnader och personal?

Mer info och anmälan
 

Följ oss

Riksarkivets sociala medier är ett komplement till webbplatsen, gå gärna in och ta del av vår verksamhet och innehållet i arkiven.

Sociala medier
 

Vill du prenumerera?

Klicka på länken nedan och fyll i namn och e-postadress så kommer du att få nyhetsbrevet fyra gånger per år.

Prenumerera nu
Kontakt
Riksarkivet.se
Avregistrera
Do not click this link

Skickat med Paloma