Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Nyhetsbrev nr 6/2019

Tack alla involverade för ännu en framgångsrik vårtermin!

 

 

Styrelsen för SeniorUniversitetet i Göteborg vill med dessa rader tacka alla involverade för ännu en framgångsrik vårtermin i det livslånga lärandets tjänst, våra volontärer som administrerar verksamheten, vår programgrupp, våra föreläsare, våra cirkelledare och sist men inte minst alla våra medlemmar.

 
 

- Vi påminner också om den Varnhems-resa, vilken vi i samarbete med Rolfs Flyg och Buss kan erbjuda våra medlemmar. Densamma går av stapeln den 15 augusti och anmälan sker direkt till Rolfs Flyg och Buss:
Jacob Råberg, 031-745 83 31, jacob.raberg@rolfsbuss.se
Sista dag för anmälan är den 31 maj.

- Vi aviserar även höstens första Måndagsföredrag (GSU71);
Måndag 2 september 13.00 Folkets Hus: Ellös Max 80 personer
Den svenska stormaktstidens självbilder Språk - kultur – religion – politik
Mats Malm är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och ledamot av Svenska Akademien. Han har främst ägnat sig åt hur man utnyttjat och omformat arvet från antiken i det medeltida och tidigmoderna Skandinavien.
Föreläsningen kommer att behandla ett föreställningskomplex som knyter samman språk, litteratur, konst, religion och politik när nationalstaten Sverige etablerar sig på 1600-talet.
Utgångspunkt är en uppfattning om ”språklig moral” som formulerades under antiken, en tanke som framstår som mycket främmande för dagens uppfattning om estetik och konst.
Värd: Marianne Molander Beyer

- Enligt plan beräknas höstens programkatalog distribueras och presenteras samtidigt på nätet i slutet av juli. Anmälningar via webben kan göras från den 2 augusti.

- Är du intresserad av att göra en volontär insats i verksamheten kan du kontakta Börje Rådesjö på adress; borje.radesjo@outlook.com

- Vi tar också tillfället i akt att hälsa Mårten Losberg välkommen till vårt fina universitet. Mårten startar sitt volontär-uppdrag som verksamhetsledare med främsta uppgift att samordna SeniorUniversitetets administrativa arbete. Mårten är civilingenjör och har ett mångårigt förflutet som projektledare på Volvo Cars – varmt välkommen, Mårten!

- Styrelsens sammansättning
Börje Rådesjö, ordförande
Roger Palmqvist, v. ordförande
Sten Janson, sekreterare
Gudrun Berg, kassaförvaltare
Carolina Harvonen, FU, ledamot
Ann Hesselbom, ledamot
Gunilla Looström, personalrepresentant
Hain Rebas, suppleant
Marie Rådbo, suppleant

Med vänlig hälsning och tillönskan om en härlig sommar
SeniorUniversitetet i Göteborgs styrelse

Kontakt

E-mail: gsu.gbg@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg

www.folkuniversitetet.se/gsu

Om du inte vill ha mail från oss. Avregistera dig på denna länken Avregistering.

Postman