Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Nyhetsbrev nr 7/2019

 

Jag hoppas att alla våra medlemmar och volontärer, vår programgrupp, våra föreläsare och våra cirkelledare samtliga haft en fin sommar. Nu är vi förhoppningsvis alla laddade inför en ny termin på Senioruniversitetet i Göteborg.

 
 

Höstens första måndagsföredrag
Höstens första måndagsföredrag (GSU71) äger rum måndagen den 2 september kl. 13.00 i Folkets Hus, lokal Asperö (max 200 personer).
Rubriken är ”Den svenska stormaktstidens självbilder Språk - kultur – religion – politik” och det är Mats Malm, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och ledamot av Svenska Akademien, som blir vår ciceron.
Värd vid detta tillfälle är Marianne Molander Beyer.
Det är nu möjligt för icke-medlemmar att betala med Swish.

Programgruppen
Det är i detta sammanhang passande att uppmärksamma den högkompetenta programgrupp, som utformar våra måndagsföreläsningsprogram, vilka alltid håller hög kvalitet och som åter-kommer med en imponerande frekvens.
Nedan följer en kort presentation av ledamöterna i den för oss så viktiga programgruppen. Varje ledamot tecknar ett kort porträtt av sig själv;

Ulla Berglindh
Universitetslektor (em.) i svenska, ämnesdidaktiker inom lärarutbildningen, GU. Verksam på Pedagogen, Enheten för akademiskt språk. Vice ordf. i Segerstedtstiftelsen, Folkuniversitetet och Sverigekontakt. Ordf. i FU:s Akademiska press. Svensklektor vid univ. i Zagreb på 80-talet.
(Sammankallande i programgruppen)

Renée Danielsson
Journalist. Filmvetare. Pensionerad lärare i svenska, svenska som andra språk, engelska och media. Utbildningsrådgivare i Gambia. Lektor vid Pekings första språkuniversitet på 90-talet. Resenär. Kulturtant. Samhällspolitiskt aktiv.

Gunilla Mattsson
Har verkat som ämnesdidaktiker inom teknik och naturvetenskap vid GU. Lic.avhandling inom teknikämnet och författare av många (13) läromedel. Fritiden ägnas numera åt att vandra, läsa böcker, dansa, spela bridge och gå efter en golfboll.

Marianne Molander Beyer
Docent i franska, universitetslektor i språkdidaktik, Institutionen för Pedagogik och special-pedagogik, GU. Sedan många år forskning i ämnet svensk-franska relationer under 1700-och 1800-talen. Ordförande i Gnistan.

Hain Rebas
Professor (em.) i historia. Verkat vid universiteten i Göteborg, Kiel, Toronto, Tartu och Kaliningrad. Politiskt aktiv kring 1990. Estlands försvarsminister 1992/93. NATO-major (R). Verksam i Akademiska kören. Akvarellmålare.

Elsa Rosenblad
Professor (em.) på Chalmers efter en yrkeskarriär på TEFO (Textilforskningsinstitutet), STU (styrelsen för teknisk utveckling) och dess forskningsgrupp, FMV (Försvarets materielverk) och Möbelinstitutet. Målar, spelar bridge och golf och sköter trädgård.

Ekonomiska utmaningar
Just nu står vi inför några ekonomiska utmaningar i föreningen. Dessa beror framför allt på ett nytt och stramare bidragssystem i Göteborgs kommun med lägre bidrag som följd, men även på det strul kring medlemsavgifterna som vi råkade ut för i januari i år, vilket tyvärr innebar att vi tappade många medlemmar.

Som medlem kan du hjälpa oss i detta genom att inspirera familj, släkt, vänner och bekanta att bli medlemmar i vårt fina universitet. Här är länken till vår startsida, där man kan söka information om vad vi har att erbjuda;
https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/Samarbeten/Senioruniversitet/senioruniversitetet-goteborg/

Här är även länken till att ansöka om medlemskap;
https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/Samarbeten/Senioruniversitet/senioruniversitetet-goteborg/medlemskap/

Mårten Losberg
Redan i vårt medlemsbrev strax innan sommaren kunde vi med glädje meddela att vi rekryterat en verksamhetsledare, Mårten Losberg, som började sitt volontära arbete hos oss den 5 augusti.
Varmt välkommen, Mårten!

Nya idéer och inspel
Har du tankar och idéer om hur vi på Senioruniversitetet i Göteborg kan utvecklas för att bli ännu bättre är du varmt välkommen att delge mig dina förslag på Borje.Radesjo@outlook.com

Kataloger på villovägar
Vår nya katalog skall ha nått dig i slutet av juli. Vi har fått indikationer på att inte alla fått densamma. Tillhör du dem som blivit utan katalog är det mycket bra om du kan kontakta Mårten Losberg på adress marten.losberg@folkuniversitetet.se och meddela detta, så att vi kan
bilda oss en uppfattning om hur stor denna distributionsmiss kan vara.

Väl mött!

Med vänlig hälsning

Börje Rådesjö
Styrelseordförande

Kontakt

E-mail: gsu.gbg@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg

www.folkuniversitetet.se/gsu

Om du inte vill ha mail från oss. Avregistera dig på denna länken Avregistering.

Postman