Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Nyhetsbrev nr 8/2019

 

Idag är det höstdagjämning. Vad jag förstår är höstdagjämningen inte en dag, utan en ögonblicklig händelse, som inträffar vid en bestämd tidpunkt d.v.s. helt enkelt vid olika klockslag på olika platser på jorden. Dag och natt lär heller inte vara exakt lika långa vid höstdagjämningen, så blir det först något dygn senare.
Detta visste du säkert redan, men för mig var det ny kunskap - var dag har sitt lärande.

 

Verksamheten på Senioruniversitetet i Göteborg är nu igång och allt flyter på enligt plan. Jag tror mig veta att Programgruppen redan är intressanta föredrag på spåren och som vi kommer att få njuta av 2020.

 

Måndagsföredrag den 30/9 kl. 13:00 på Folkets Hus i sal Asperö
Den 30 september är det dags för Aadu Ott, docent i fysik och professor emeritus i ämnesdidaktik att äntra scenen och under rubriken ”Från Homo Sapiens till Aniara – från hjärna till medvetande och livslångt lärande” bjuda på sitt djupa och breda kunnande.
Värd vid detta tillfälle är Gunilla Mattsson.

Därefter följer:

Jag vill ha en egen måne - Måndagen den 14 okt. kl.13:00-14:00
Marie Rådbo är astronom och författare
Värd: Elsa Rosenblad

Att översätta poesi - Måndagen den 28 okt. kl. 13:00-14:00
Ragnar Strömberg är poet, översättare, kritiker, essäist,
romanförfattare och dramatiker.
Värd: Renée Danielsson

Lennart Hellsing och cirkeln - Måndagen den 11 nov. kl. 13:00-14:00
Susanna Hellsing är författare, översättare och förlagsredaktör
på Rabén och Sjögren.
Värd: Ulla Berglindh

Perspektiv på arkitektur - Måndagen den 2 dec. kl. 13:00-14:00
Gert Wingårdh, arkitekt
Värd: Gunilla Mattsson

Du kan läsa mer om detta fina program på vår hemsida;
https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/Samarbeten/Senioruniversitet/senioruniversitetet-goteborg/mandagsforedrag1/

Nya insläppsrutiner vid Måndagsföredragen
Vi prövar nu nya rutiner vid insläpp till Måndagsföredragen och detta enligt nedan; Vi kommer att ha en kö för medlemmar som anmält sig, en kö för medlemmar som inte anmält sig och en för icke medlemmar som dyker upp. Anmälda medlemmar går in först, medlemmar som inte anmält sig sedan och först därefter släpps icke medlemmar in i föreläsningssalen.
Vi tycker oss se en ökad tillströmning till våra Måndagsföredrag, vilket är
glädjande. Detta kräver dock utvecklade rutiner för insläpp.
Nu prövar vi ovanstående och hoppas att det skall fungera bra.
Du som vill vara säker på att komma med, gör bäst i att anmäla dig till
föredraget i så god tid som möjligt. Gör du det på vår hemsida, så tänk då på att scrolla / rulla längst ner på sidan och klicka på bokad kurs, då får du en bekräftelse på din bokning. Kom gärna i god tid, då ökar chanserna att kunna delta även när tillströmningen är stor.

Nyordning efter senaste årsmötet
I samband med årsmötet 2019 och på det därefter följande konstituerande
styrelsemötet beslutades att separera uppdraget att leda styrelsens arbete från ansvaret att tillse att den operativa verksamheten fungerar.
En sådan ordning minskar sårbarheten, ökar delaktigheten och skapar bättre transparens. Styrelse beslutar om vad som skall genomföras inom ramen för vårt fina universitet och en administration med en verksamhetsledare i spetsen har mandatet att bedöma hur styrelsens beslut skall genomföras. Vår nytillträdde verksamhetsledare, Mårten Losberg, presenterades i vårterminens sista medlemsbrev.

Ekonomiska utmaningar
Som jag nämnde redan i det förra medlemsbrevet, så står vi just nu inför
några ekonomiska utmaningar i föreningen.
De huvudsakliga förklaringarna till detta är dels att Göteborgs kommun har infört ett nytt system för kommunala bidrag, dels att vi tappade ett antal medlemmar i januari månad 2019 och detta på grund av dator-administrativt krångel. Du kan som medlem hjälpa till att förstärka vår ekonomi genom att inspirera familj, släkt, vänner och bekanta att bli medlemmar. Här är länken till vår startsida, där man kan söka information om vad vi har att erbjuda (https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/Samarbeten/Senioruniversitet/senioruniversitetet-goteborg/)

Här är även länken till att ansöka om medlemskap:
(https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/Samarbeten/Senioruniversitet/senioruniversitetet-goteborg/medlemskap/)

Nya idéer och inspel
Har du tankar och idéer om hur vi på Senioruniversitetet i Göteborg kan utvecklas för att bli ännu bättre är du varmt välkommen att delge mig dina förslag på Borje.Radesjo@outlook.com

Med vänlig hälsning

Börje Rådesjö
Styrelseordförande

Kontakt

E-mail: gsu.gbg@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg

www.folkuniversitetet.se/gsu

Om du inte vill ha mail från oss. Avregistera dig på denna länken Avregistering.

Paloma