Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Nyhetsbrev nr 2/2020

 
Senioruniversitetet i Göteborg står och faller med alla de frivilliginsatser som bär upp verksamheten

Den 5 december infaller den internationella volontärdagen och den missade jag att uppmärksamma och försöker med dessa rader att
reparera misstaget.

Volontär kommer från latinets voluntarius, ett adjektiv som betyder "av fri vilja" och från början handlade det nog mest om frivilliga som tjänstgjorde
i armén med hopp om en officerskarriär.
Numera kan man, tack och lov, konstatera att frivilligkrafterna i allt väsentligt ägnar sig åt fredlig och uppbygglig verksamhet.

Jag kan inte nog betona vikten av det fina frivillig-arbete som bedrivs inom ramen för vår verksamhet. Vi har 12 volontärer, vilka lägger tid, energi och sin hängivenhet i att sköta all den administration som är en förutsättning för att cirklar, Måndagsföredrag, föreläsningsserier, studiebesök och resor skall fungera. Vår Programgrupp, som svarar för våra Måndagsföredrag, viker sin tid, sitt kunnande och sin kreativitet för att kunna erbjuda ett lockande program. Styrelsen engagerar sig i arbetet med att utveckla SiG. Valberedningen har att fundera över styrelsens sammansättning och revisorerna reviderar verksamheten.
Alla dessa insatser sammantaget för att du som medlem skall få en så fin SiG-upplevelse som möjligt. Nedan återfinner du ett volontär-upprop.
Är du intresserad av att engagera dig mottar vi din intresseanmälan
med stort intresse.

 

Måndagsföredrag i Adventkyrkan
Vi var drygt 350 åhörare som hade förmånen att få lyssna till akademiledamoten Ellen Matsson fina anförande vid årets första Måndagsföredrag. Detta är rekordpublik för SiG och Måndagsföredragen.
Stort tack till Programgruppen för en så suverän start på SiG-året.
Jag uppfattade att de allra flesta var nöjda med vår nya lokal, som
har ett antal uppenbara fördelar vilka jag redovisade i medlemsbrev december 2019.
Om du har hörselnedsättning kan det vara bra att du sätter dig framför ”scenen”, då hörselslinga verkar fungera bäst i den sektionen.
Nästa Måndagsföredrag äger rum den 3 februari och åtföljs av
ett extra beslutande föreningsmöte till vilket du fått inbjudan.

Den 31 januari är sista dag för intresseanmälan till Gotlandsresan
I programkatalogen, vilken du fick för ett tag sedan, kan du läsa om denna resa. När väl alla intresseanmälningar inkommit och vi förhoppningsvis har 25 intresserade eller ännu hellre långt många fler, så återkommer vi med kompletterande information. Därefter kan du göra en bindande anmälan,
så att vår planering kan slutföras.

Våra cirkelledare
I medlemsbrevet december 2019 startade vi en presentationsrunda
av våra mycket uppskattade cirkelledare, vilken fortsätter nedan.
Varje ledamot tecknar ett kort porträtt av sig själv:

Christina Rosén
Har arbetat som Språklärare nästan hela livet, senast franska och svenska i Lerums gymnasium. Tidigare undervisat även tyska och engelska.
Haft kurser inom GSU i franska nära 10 år och blandar muntliga övningar, texter, grammatik med kreativa skrivuppgifter för deltagarna. Stortrivs!
Jag tycker om att resa gärna till olika ställen i Frankrike, deltar i bokcirkel med gamla kollegor. Löser medelsvåra korsord och tar flera dagliga promenader för att hålla hjärnan igång. Engagerar mig i mina sju barnbarn.

Maria T S Sjögren
Doktorsexamen från Padova, universitetsadjunkt (em) i franska och italienska. Har undervisat i Verona, Paris, Uppsala, Umeå och Göteborg. Forskning om fransk kvinnolitteratur mellan 1870-1914, om italienska efterkrigs författare mm. Intressen: konst, musik, historia och poesi. Ordförande i Svensk-italienska föreningen.

Lena Stenelius
Universitets och lärarutbildning i engelska, tyska och franska.
Längre utlandsvistelser: 1 år i England + examina och 1 år i Frankrike + examina. Har även släkt i Frankrike. Intressen förutom språk: Musik, historia, ridning, simning och skidåkning.

Meddela oss din mailadress
Får du vanliga postbrev från oss trots att du har en mailadress är det mycket fint om du kan meddela oss denna din mailadress. Genom att kunna mailbefordra så mycket som möjligt gör vi en miljöinsats och sparar pengar, som i stället kan användas i programverksamheten.
Meddelande om din mailadress kan göras på vår motsvarande adress:
gsu.gbg@folkuniversitetet.se

Volontärupprop
Är du intresserad av att göra en volontär insats i verksamheten
kan du kontakta Roger Palmqvist på adress;
roger.palmqvist@folkuniversitetet.se
ro.palmero@gmail.com

Nya idéer och inspel
Har du tankar och idéer om hur vi på Senioruniversitetet i Göteborg
kan utvecklas för att bli ännu bättre är du varmt välkommen att delge
mig dina förslag på:
Borje.Radesjo@outlook.com
Det kan handla om att du har tips på intressanta program som vi kan erbjuda och eller tips på cirkelledare, vilka du tror skulle kunna vara intresserade av att engagera sig i vår verksamhet.

Inbjud gärna dina nära och kära till medlemskap i vårt fina universitet
Jag kanske uppfattas som tjatig kring detta med medlemskap, men jag tycker att det fina utbud vi erbjuder skall nå så många som möjligt.
Livslångt lärande, fina upplevelser och sociala kontakter är hälsobringande!
Här är länken till vår startsida, där man kan söka information om vad vi har att erbjuda:
(https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/Samarbeten/Senioruniversitet/Senioruniversitetet-goteborg/)

Här är även länken till att ansöka om medlemskap:
(https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/Samarbeten/Senioruniversitet/Senioruniversitetet-goteborg/medlemskap/)

Skicka gärna detta medlemsbrev vidare till dem i din närhet, vilka du tror kan vara intresserade av SiGs utbud och ett medlemskap.

Lunchföreläsningar och After Work med forskare
I höstas informerade vi om Göteborgs universitets satsningar på
livslångt lärande och då specifikt om de fina lunchföreläsningar och
after work-aktiviteter med forskare vilka arrangeras av GU.
Nedan ser du två länkar till olika programpunkter.
Dessa erbjuds kostnadsfritt av Göteborgs universitet.
Många av er känner säkert till detta sedan tidigare och frekventerar
olika föreläsningar och seminarier, men det känns ändå angeläget att informera om detta utomordentliga utbud.

https://samfak.gu.se/forskning/lunchforelasningar

https://samfak.gu.se/forskning/aw-med-forskare

Med vänlig hälsning

Börje Rådesjö
Styrelseordförande

Kontakt

E-mail: gsu.gbg@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg

www.folkuniversitetet.se/gsu

Om du inte vill ha mail från oss. Avregistera dig på denna länken Avregistering.

Skickat med Paloma