Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Nyhetsbrev nr 3/2020

 

”Senioruniversitetet i Göteborg står och faller med alla de frivilliginsatser som bär upp verksamheten” var den inledande rubriken i januari-brevet 2020.
Detta kan inte nog betonas på SiG. Våra 12 volontärer, vilka sköter det administrativa stöd som vårt samlade program förutsätter, gör ett mycket fint jobb och detta helt ideellt.
Uppdraget kräver stresstålighet, flexibilitet, fokus på medlemsnytta,
initiativ-förmåga, helhetssyn och mycket annat. Det är helt centralt att vi medlemmar är fullt medvetna om att dessa administrativa insatser är en absolut förutsättning för att SiG skall kunna erbjuda det samlade program, som du kan läsa om på vår hemsida och i vårterminens programkatalog.
Utan all den tid, energi och professionalism som denna 12-krets viker för oss, så kan i princip inte en enda aktivitet i SiGs regi genomföras.
Dessa insatser kan inte nog uppskattas.
För att våra administratörers arbete skall flyta på så smidigt som möjligt är det fint om du kan använda vår webb-miljö för bokningar och för inhämtande av information av olika slag. Även i katalogen finns mycket information, vars syfte är att underlätta SiG:s administrativa hantering.
 

 

Måndagsföredrag i Adventkyrkan
Måndagsföredragen i Adventkyrkan har verkligen blivit en stor framgång för oss. Måndagen den 17 februari gästades vi av arkitekturprofessorerna Gunilla Linde Bjur och Hans Bjur, båda från Chalmers, som under rubriken Rom – arkitektur och stad fängslade drygt 400 åhörare.
Detta torde vara ett måndagsföredragsrekord, vilket vi gläder oss mycket över.

Med tanke på Adventkyrkans stora kapacitet behöver du fortsättningsvis inte föranmäla dig till våra Måndagsföredrag.
Också detta är ett sätt att underlätta våra 12 administrativa volontärers arbete – att hantera så många anmälningar, som det i dessa fall handlar om har varit mycket tidsödande.
Det är viktigt att du visar upp ditt medlemskort för de volontärer som är värdar innan du går in i salen.

Gotlandsresan
I dagarna skickas definitivanmälan avseende Gotlandsresan ut.
Har du intresseanmält dig, men inte fått en inbjudan att definitivanmäla
dig kan du i slutet av vecka 10 vända dig till:
Sören Magnusson
Vårgårdabuss AB
Wallentinsvägen 3, 447 37 Vårgårda
Tel +46 (0)322- 66 78 82

Våra cirkelledare
I medlemsbrevet december 2019 startade vi en presentationsrunda av våra mycket uppskattade cirkelledare, vilken fortsätter nedan.
Varje ledamot tecknar ett kort porträtt av sig själv:

Folke Wedlin
Fil. mag. med lärartjänst vid Lerums Gymnasium i ryggen (tyska, italienska, latin, grekiska, esperanto, Människans språk; därutöver nederländska).
Nu pensionär.

Hans Moberg
F.d. gymnasielärare i franska och engelska (Schillerska).
Nu franska-kurs på SiG. Joggar och spelar tennis på fritid.

Nia Cau Wetterholm
Utbildad konsthantverkare med inriktning på tryckerikonst främst på tyg, balettdansös vilket blev mitt huvud-yrke i många år och mynnade ut i en stor balettskola, undervisar i italienska på Folkuniversitetet, Göteborgsguide, reseledare.

OBS!!! – Meddela oss din mailadress
Får du vanliga postbrev från oss trots att du har en mailadress är det mycket fint om du kan meddela oss denna din mailadress. Genom att kunna mailbefordra så mycket som möjligt gör vi en miljöinsats och sparar pengar, som i stället kan användas i program-verksamheten.
Utöver detta är också mailkommunikation ett sätt att underlätta SiGs administrativa arbete.
Meddelande om din mailadress kan göras på vår motsvarande adress:
gsu.gbg@folkuniversitetet.se

Årsmöte 2020
Vi påminner om att vårt årsmöte äger rum måndagen den 23 mars kl. 12.00. Lokalen är som tidigare Folkets Hus, Kongressalen. Tänk på att anmäla dig omgående och senast 11 mars på vår hemsida. Tryck på ”Sök” på första sidan så finner du Årsmöte SiG 70 överst. Du kan också anmäla dig på blankett via SiG:s expedition, tel. 031-10 09 55.

Dagordning, verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport kommer att läggas ut på hemsidan fr.o.m 9 mars 2020 och finns dessutom tillgängliga på SiG:s expedition samt vid årsmötet.

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna bjuder vi på kaffe/te, landgång och kaka samt musikalisk underhållning.

Mycket välkommen!


Litteraturtips för dig som vill läsa mer om bildningens kraft och dynamik – saxat från Bokus´ hemsida
Det kan säkert vara så att jag ser det jag vill se och på samma sätt hör det jag vill höra, men det känns som om bildningens betydelse för ett samhälles demokratiska utveckling, för människors välfärd och hälsa lyfts fram i allt fler sammanhang. Nedan får du tips på två intressanta böcker på detta viktiga bildnings-tema.

Till bildningens försvar – den svåra konsten att veta tillsammans
av Sverker Sörlin

Bildning har varit ett centralt begrepp för det moderna framstegets tidevarv en väg för den enskilda människan att lära och växa alltsedan 1700-talets upplysning. Den gör att vi kan överskrida de begränsningar som ryms i nation, kön, religion, etniskt ursprung eller andra identiteter. Bildning har blivit än mer viktig, i en tid när mörka skuggor drar över världen. När sanningen privatiseras och allt fler stängs inne i åsiktsburar.
Vi har mer kunskap än någonsin men vi vet allt mindre tillsammans.

Boken har därför ett nästan provocerande angeläget ärende: Det behövs en uppdaterad förståelse en bildning om det som angår oss alla och som gör oss friare och samhällen säkrare.
Sverker Sörlin är idéhistoriker och författare.

 

Kvinnorna runt sjön Björken och deras längtan efter bildning
av Christina Jutterström

Sörmland ligger en liten sjö som heter Björken. Runt den bor några kvinnor som sedan 80-talet träffas i Cirkeln och bildar sig. En av kvinnorna är journalisten och legendaren Christina Jutterström. I boken Kvinnorna runt sjön Björken berättar hon dessa kvinnors fantastiska, häpnadsväckande och gripande historier. Men boken är också en berättelse om den roll som studiecirklar har haft och har, för framför allt kvinnor utan utbildning.
Vilken enorm möjlighet det har varit för dem att lära sig om allt från astrofysik och kvantmekanik till tvåändsstickning. Christina Jutterström skriver levande om dessa kvinnor och den prisbelönta fotografen Lotta Härdelin har tagit fantastiska bilder från omgivningarna runt sjön och på de medverkande kvinnorna.

Tidningen Senioren
I senaste numret av SPFs tidning Senioren presenteras en av våra medlemmar på följande länk:
https://www.senioren.se/leva-uppleva/sprakstudier-en-lagom-utmaning/
Kul och viktigt att vi uppmärksammas på detta sätt.

 

Med vänlig hälsning

Börje Rådesjö
Styrelseordförande

 

Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter: Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter. För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen kontakta föreningen per e-mail till gsu.gbg@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg.

Kontakt

E-mail: gsu.gbg@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg

www.folkuniversitetet.se/gsu

Om du inte vill ha mail från oss. Avregistera dig på denna länken Avregistering.

Do not click this link

Skickat med Paloma