Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Nyhetsbrev nr 6/2020

EXTRA MEDLEMSBREV MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSSPRIDNINGEN I SVERIGE – 2020-03-16

Till den det berör

Cirkeldeltagare
Cirkelledare
Årsmötesdelegater
Deltagare i samtliga SiG-arrangemang
Volontära administratörer
Programgruppens ledamöter
Revisorer
Styrelse
Medlemmar


Göteborg 2020-03-16


Styrelseledamöterna i Senioruniversitet i Göteborg har bemyndigat styrelsens presidium, d.v.s. dess ordförande, vice ordförande och sekreterare, att fatta nödvändiga beslut för SiGs vidkommande och det med anledning av Coronavirusets spridning och alla de konsekvenser detta får för samhället och för SiG.

Styrelsens presidium har idag fattat det både tunga och lätta beslutet att
tills vidare och med omedelbar verkan
stoppa all programverksamhet
såsom cirkelverksamhet, studie-besök, måndagsföredrag etc.
Tungt då vi, precis som du, vill se ett aktivt SiG fyllt av deltagare i alla våra aktiviteter. Lätt då våra medlemmars hälsa går före allt annat.

Vi känner inte att vi kan ta på vårt ansvar att fortsätta framdriften i den uppkomna situationen. Vår målgrupp, många av våra lärare och våra volontära administratörer tillhör alla riskgruppen, och det enda att nu göra är att, så gott det går, säkerställa att så få som möjligt smittas av Covid-19.
I analogi med detta temporära verksamhetsstopp, skjuts också årsmötet den 23 mars upp. Ambitionen är att kunna genomföra detsamma innan sommaruppehållet 2020.

Vi beklagar verkligen att dessa drastiska åtgärder skall behöva vidtas och återkommer givetvis med information fortlöpande. Vi återkommer också med information vad gäller eventuella ekonomiska konsekvenser av dessa beslut.

Med vänlig hälsning
Börje Rådesjö
Ordförande

Roger Palmqvist
Vice ordförande

Sten Janson
Sekreterare

 

Kontakt

E-mail: gsu.gbg@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg

www.folkuniversitetet.se/gsu

Om du inte vill ha mail från oss. Avregistera dig på denna länken Avregistering.

Do not click this link

Skickat med Paloma