Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Nyhetsbrev nr 8/2020

 

Senioruniversitetet i Göteborg är fortsatt temporärt stängt

Tisdagen den 26 maj meddelade Folkhälsomyndigheten att de restriktioner som gällt för personer 70 år och äldre tills vidare ligger fast.Detta innebär dessvärre att Senioruniversitetet i Göteborg, SiG, är fortsatt temporärt stängt. Något som vi i styrelsen såväl som våra administrativa volontärer, vår Programgrupp och våra cirkelledare naturligtvis beklagar.

En organisation av SiGs snitt ställs tillfälligt schack matt när en pandemi av detta slag grasserar – i stort sett samtliga involverade tillhör riskgruppen med allt vad detta för med sig. Allt planeringsarbete för framtiden sker pådistans, inga fysiska möten kan genomföras och alla arbetsprocesser runt SiG blir härigenom tungrodda.

Vi får hålla hoppet uppe om en snar återgång till någon slags normalitet och nedan kan du läsa lite om den planering inför hösten 2020 som vi trots allt genomfört. Vår katalog, som presenterar hela det program vi erbjuder våra medlemmar hösten 2020 är i stort sett klar att skickas till tryck. Planen just nu är att densamma skall distribueras i slutet av juli. I skrivande stund vet vi inte om allt planerat är genomförbart och hoppet får nu stå till att
Folkhälsomyndigheten fattar beslut om att lätta på restriktionerna innebärande att vi kan träffas för gemensamt lärande i SiGs regi.

​​​Vi kommer givetvis att hålla våra medlemmar fortlöpande informerade om de mått och steg som tas i syfte att skapa förutsättningar för en så snabb verksamhetsstart som möjligt för SiG när väl restriktionerna lättar.

 

Programgruppens planering inför hösten 2020
Som nämndes i förra medlemsbrevet har Programgruppen inte legat på latsidan, den uppkomna situationen till trots, och nedan kan du läsa om de inledande Måndagsföredragen och studiebesöken.

SiG71 Måndag 31 augusti kl. 13.00
Göteborgskans egen grammatik
Lars-Gunnar Andersson presenterar sin nyutkomna bok Göteborgsgrammatik, en bok som i populärvetenskaplig form försöker fånga det göteborgska språksystemet.

Några godbitar:
Göteborgskans tionde vokal: ô. Det å-aktiga långa a-ljudet.
Flickskole- sje och andra sje-ljud.
Skillnaden mellan du och dû.
Verbböjningar som slita–slet–sletet; bryta– brötet.
Substantivböjningar som tösa och dörra.
En del speciella adverb som la och änna.
Detta och mycket därtill.
Till detta kommer synen på dialekten.
Hur har skolan hanterat dialekten?
Är göteborgskan något som bara är förbehållet goa gubbar, eller är det något vi alla delar?

Lars-Gunnar Andersson är professor em. i modern svenska vid Göteborgs universitet. Han har publicerat ett tiotal böcker inom olika språkvetenskapliga discipliner. Han är också känd från sina år som vetenskaplig medarbetare i radioprogrammet Språket.
Värd: Ulla Berglindh

SiG72 Måndag 14 september kl 13.00
Ett sekel i stan
Hundra år i Göteborg är en bokserie som utkommer med anledning av stadens förestående 400-årsjubileum och som främst berättar om de senaste 100 åren, om tiden från den stora göteborgsutställningen.

Böckerna är antologier, alla med flera sakkunniga författare, och omfattar flera kulturella och samhälleliga fält: medicin, skola och utbildning, göteborgsförfattare, konst, konsthantverk och design, idrott, stadsbyggnation, scen och musik, småindustri och sjöfart.
Den första boken i serien utkom 2017 och den sista 2020.

Författaren och läkaren Gudrun Nyberg är initiativtagare och huvudredaktör för detta omfattande, banbrytande, fantastiska och vackra bokprojekt, och hon berättar om idéer, tillkomst, genomförande och innehåll.
Värd: Wanda Klintberg

SiG73 Måndag 21 september
Neurovetenskap möter humaniora, pedagogik och kulturella aktiviteter - ett framväxande forskningsområde
Det har länge stått klart att musik, konst och dans samt utövandet av dessa konstformer har stor betydelse för utveckling av såväl socialt samspel, kreativitet och motivation som kognition och inlärning. Detta gäller både unga och gamla.

Med förbättrade vetenskapliga metoder lär vi oss allt mera om samspelet mellan kulturaktiviteter och hjärnans plasticitet/formbarhet - betydelsefullt för hälsa, välbefinnande och livslångt lärande. Sammanställningar av relevanta studier har gjorts av såväl brittiska parlamentet som WHO, och en rad satsningar görs världen över, bl.a. av NIH (National Institute of Health, USA) för att utveckla detta nya kunskapsområde.

Gunnar Bjursell är professor em. och koordinator för programmet Kultur och Hjärna
vid Karolinska Institutet.
Värd: Ulla Berglindh

 

Våra cirkelledare
Vi har i medlemsbrev presenterat våra cirkelledare och nu kan vi med stor glädje presentera nytillkomna cirkelledare hösten 2020:

Mona Arfs är universitetslektor i nederländska och har arbetat med forskning och undervisning i nederländska vid Göteborgs universitet. Hon har varit ordförande i Svensk-Nederländska föreningen i Göteborg och mottog i november 2018 den Kungliga Nederländska Riddarorden för sina mångåriga insatser för nederländska språket och kulturen i Göteborg (GU-journalen 2018:6). I september 2019 höll hon ett måndagsföredrag om holländarnas Göteborg för Senioruniversitetets medlemmar.
(Nederländska - Termin 1)

Jan Molin, ”konst är och har varit min hobby under många år. För några år sedan skrev jag en bok: ”Resa till konsten”, en guide till konstmuseer i Västeuropa.

I mitt yrkesliv har jag varit utredare inom socialtjänst och högskoleutbildning och avslutade med att vara chef för invandrarförvaltningen i Göteborgs kommun.

Jag har skrivit ytterligare några böcker:
Utredningsmetodik (1974), Alkohol (1985) och några romaner.
På senare tid skriver jag främst krönikor och recensioner i tidskriften Social Politik."
(Konstvetenskap - Termin 1)

Margareta Torquato Lundgren
”Jag heter Margareta Torquato Lundgren och undervisar i svenska på Folkuniversitetet i Göteborg. Jag har även undervisat i portugisiska vid Stockholms och Göteborgs universitet inom ramen för en doktorandtjänst i början av 2000-talet.

Sedan några år tillbaka är jag pensionär, men fortsätter att undervisa på halvtid. Jag tycker det är roligt att arbeta med språk och att träffa människor från hela världen. Jag är infödd göteborgare, men har bott i Brasilien i drygt 20 år. Det var en fantastisk upplevelse, både vad gäller natur och kultur.

Nu är jag sedan länge tillbaka i Göteborg men åker allt oftare upp till stugan i Dalsland, där jag tillsammans med familj och vänner njuter av lugnet och den vackra naturen.”
(Portugisiska - Termin 1)

Cirkelledare i tyska sökes
Vi söker lärare i tyska och ber dig med dessa rader om hjälp. Är du själv intresserad av att undervisa på SiG eller känner du någon som kan vara det, så är det utmärkt om du kontaktar Roger Palmqvist ro.palmero@gmail.com

Idé- och lärdomshistoria
Vi har glädjen att hälsa professor emeritus Bo Lindberg välkommen till SiG.Bo kommer hösten 2020 att vara sammanhållande för en föreläsningsserie i detta intressanta ämne, vilket Bo presenterar enligt nedan:

”Idéhistoria (eller idé- och lärdomshistoria som det fortfarande ibland heter) är ett universitetsämne som handlar om filosofiska, vetenskapliga, politiska och moraliska idéer, företrädesvis i den västerländska traditionen. Ämnet är oändligt stort och de metodiska angreppssätten många. De aviserade föreläsningarna utgör inte någon översiktskurs i ämnet, även om en introduktion till disciplinen skall ges. Föreläsarna behandlar teman som de sysslat med i sin forskning, teman med stor historisk betydelse och i flera fall också omedelbar relevans för vår egen tid. De är professorer och docenter verksamma vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion här i Göteborg; två av dem har tjänstgjort i Stockholm.”

Bo Lindberg har varit professor i ämnet i Stockholm och Göteborg, nu emeritus. Han har skrivit om hur antiken studerats och använts i historien och om universitetshistoria.
Han har också ägnat sig åt den lättillgängliga metodiska variant av idéhistoria som kallas begreppshistoria.

 

OBS!!! – Meddela oss din mailadress
Får du vanliga postbrev från oss trots att du har en mailadress är det mycket fint om du kan meddela oss denna. Genom att kunna mailbefordra så mycket som möjligt gör vi en miljöinsats och sparar pengar, som i stället kan användas i programverksamheten.

Utöver detta är också mailkommunikation ett sätt att underlätta SiGs administrativa arbete, inte minst i dessa pandemitider.
Meddelande om din mailadress kan göras på vår motsvarande adress: gsu.gbg@folkuniversitetet.se


Årsmöte 2020
Vid sitt styrelsesammanträde den 25 maj behandlade SiGs styrelse frågan om årsmöte 2020 och beslutade enligt följande:

”Ett årsmöte i en ideell förening skall vara så utformat att samtliga föreningens medlemmar ges samma möjligheter till deltagande. I SiGs fall föreligger just nu inte förutsättningarna för att arrangera ett sådant årsmöte.

SiG har ca. 1 600 medlemmar. Drygt 100 av dessa bedöms sakna IT-stöd.

Folkhälsomyndigheten, FHM, förbjuder sammankomster med fler än 50 deltagare och ett virtuellt årsmöte låter sig inte göras med tanke på de av våra medlemmar vilka inte har tillgång till det IT-stöd som ett sådant möte skulle förutsätta.

Mot bakgrund av ovan beslutade styrelsen att årsmötet flyttas fram till september månad 2020, givet att FHM då lättat på sina nu gällande restriktioner.”

Ny hemsida
Vår hemsida har nu uppdaterats, vilket vi är mycket stolta och glada över.
Besök oss gärna på: https://www.folkuniversitetet.se/omfolkuniversitetet/samarbeten/senioruniversitet/senioruniversitetet-i-goteborg/

Kontoret är stängt
Med svenska myndigheters direktiv och restriktioner relaterade till den pågående pandemin, så håller vi, som nämnts inledningsvis, kontoret stängt. Vi återkommer naturligtvis direkt när ändrade förhållanden råder.
Det allra säkraste sättet att just nu kommunicera med oss är att maila:
gsu.gbg@folkuniversitetet.se

Med vänlig hälsning
Börje Rådesjö
Styrelseordförande

 

Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter: Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter. För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen kontakta föreningen per e-mail till gsu.gbg@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg.

Kontakt

E-mail: gsu.gbg@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg

www.folkuniversitetet.se/gsu

Om du inte vill ha mail från oss. Avregistera dig på denna länken Avregistering.

Do not click this link

Skickat med Paloma