Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

MEDLEMSBREV nr 9/2020

SiGs ordinarie verksamhet hösten 2020 är tills vidare inställd

Folkhälsomyndighetens, FHMs, nu gällande direktiv och restriktioner möjliggör dessvärre inte en sedvanlig Senioruniversitetsverksamhet hösten 2020.

Styrelsen för SiG har därför fattat beslut om att ordinarie verksamhet tills vidare, och i avvaktan på nya direktiv och lättade restriktioner från FHMs sida, ställs in. Därför trycks och distribueras inte den i dagarna helt färdigställda programkatalogen för hösten 2020.

Styrelsens ambition är nu att pröva alternativa lösningar för distribution av valda delar av SiGs samlade utbud. Som ett första steg och på prov kommer Måndagsföredragen att livestreamas.

Programmet avseende Måndagsföredragen ser inledningsvis ut som följer:

SiG71 Måndag 31 augusti kl. 13.00
Göteborgskans egen grammatik
Lars-Gunnar Andersson presenterar sin nyutkomna bok Göteborgsgrammatik, en bok som i populärvetenskaplig form försöker fånga det göteborgska språksystemet.

Några godbitar:
Göteborgskans tionde vokal: ô. Det å-aktiga långa a-ljudet.
Flickskole- sje och andra sje-ljud.
Skillnaden mellan du och dû.
Verbböjningar som slita–slet–sletet; bryta– brötet.
Substantivböjningar som tösa och dörra.
En del speciella adverb som la och änna.
Detta och mycket därtill.
Till detta kommer synen på dialekten.
Hur har skolan hanterat dialekten?
Är göteborgskan något som bara är förbehållet goa gubbar, eller är det något vi alla delar?

Lars-Gunnar Andersson är professor em. i modern svenska vid Göteborgs universitet. Han har publicerat ett tiotal böcker inom olika språkvetenskapliga discipliner. Han är också känd från sina år som vetenskaplig medarbetare i radioprogrammet Språket.
Värd: Ulla Berglindh

SiG72 Måndag 14 september kl. 13.00
Ett sekel i stan
Hundra år i Göteborg är en bokserie som utkommer med anledning av stadens förestående 400-årsjubileum och som främst berättar om de senaste 100 åren, om tiden från den stora göteborgsutställningen.

Böckerna är antologier, alla med flera sakkunniga författare, och omfattar flera kulturella och samhälleliga fält: medicin, skola och utbildning, göteborgsförfattare, konst, konsthantverk och
design, idrott, stadsbyggnation, scen och musik, småindustri och sjöfart. Den första boken i serien utkom 2017 och den sista 2020.

Författaren och läkaren Gudrun Nyberg är initiativtagare och huvudredaktör för detta omfattande, banbrytande, fantastiska och vackra bokprojekt, och hon berättar om idéer, tillkomst, genomförande och innehåll.
Värd: Wanda Klintberg

SiG73 Måndag 21 september kl. 13.00
Neurovetenskap möter humaniora, pedagogik och kulturella aktiviteter - ett framväxande forskningsområde
Det har länge stått klart att musik, konst och dans samt utövandet av dessa konstformer har stor betydelse för utveckling av såväl socialt samspel, kreativitet och motivation som kognition
och inlärning. Detta gäller både unga och gamla.

Med förbättrade vetenskapliga metoder lär vi oss allt mera om samspelet mellan kulturaktiviteter och hjärnansplasticitet/formbarhet - betydelsefullt för hälsa, välbefinnande och livslångt lärande. Sammanställningar av relevanta studier har gjorts av såväl brittiska parlamentet som WHO, och en rad satsningar görs världen över, bl.a. av NIH (National Institute of Health, USA) för att utveckla detta nya kunskapsområde.

Gunnar Bjursell är professor em. och koordinator för programmet Kultur och Hjärna vid Karolinska Institutet.
Värd: Ulla Berglindh


Boka in dagar och tider angivna ovan, så återkommer vi med mer information kring detta och med uppgift om dagar och tider för resterande Måndagsföredrag hösten 2020.

Beslutet att pausa vår fina verksamhet är både tungt och lätt.
Det är tungt och tråkigt när vi tänker på alla medlemmar vilka sett fram emot en höst med lärande i SiGs regi. Det är trist också för våra administrativa volontärer, våra cirkelledare och för vår Program-grupp som lagt ner ett omfattande arbete på att planera SiG-hösten 2020.


Det är också ett lätt beslut i den meningen att vi i styrelsen aldrig kan ta på vårt ansvar att vår verksamhet skulle kunna vålla någon sjukdom, vare sig för medlemmar, volontära administratörer, cirkelledare eller föreläsare. SiG är i den meningen genuint illa designat för en pandemi av covid-19-snitt då vår målgrupp,
många av våra lärare och volontära administratörer – snart sagt alla
– tillhör riskgruppen.

Ambitionen är nu att fortlöpande informera våra medlemmar om det aktuella läget, vilket kommer att ske dels via vår hemsida, dels via kontinuerligt utkommande medlemsbrev.

Årsmöte är planerat som ren poströstningsstämma till september månad. Vi återkommer med information om detta.

Med vänlig hälsning
Börje Rådesjö Ordförande
Roger Palmqvist Vice ordförande


Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter: Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter. För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen kontakta föreningen per e-mail till gsu.gbg@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg.

Kontakt

E-mail: gsu.gbg@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg

www.folkuniversitetet.se/gsu

Om du inte vill ha mail från oss. Avregistera dig på denna länken Avregistering.

Do not click this link

Skickat med Paloma