Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

MEDLEMSBREV nr 10/2020

SiGs ordinarie verksamhet hösten 2020 är tills vidare inställd

Som vi informerade om i förra medlemsbrevet är SiGs ordinarie verksamhet höste 2020 tills vidare inställd. Folkhälsomyndighetens, FHMs, nu gällande direktiv och restriktioner möjliggör dessvärre inte en sedvanlig Senioruniversitetsverksamhet hösten 2020.

Volontärfotograf: Karin Rådesjö

Måndagsföredragen livestreamas

Vid sitt senaste sammanträde fattade styrelsen beslut om att livestreama höstens Måndagsföredrag. Vi tror och hoppas att detta skall uppskattas av våra medlemmar. Det blir ett sätt för SiG att hålla kunskapens låga vid liv och erbjuda något i dessa dystra coronatider.
 

Programmet avseende Måndagsföredragen ser inledningsvis ut som följer:

SiG71 Måndag 31 augusti kl. 13.00
Göteborgskans egen grammatik
Lars-Gunnar Andersson presenterar sin nyutkomna bok Göteborgsgrammatik, en bok som i populärvetenskaplig form försöker fånga det göteborgska språksystemet.

Några godbitar:
Göteborgskans tionde vokal: ô. Det å-aktiga långa a-ljudet.
Flickskole- sje och andra sje-ljud.
Skillnaden mellan du och dû.
Verbböjningar som slita–slet–sletet; bryta– brötet.
Substantivböjningar som tösa och dörra.
En del speciella adverb som la och änna.
Detta och mycket därtill.
Till detta kommer synen på dialekten.
Hur har skolan hanterat dialekten?
Är göteborgskan något som bara är förbehållet goa gubbar, eller är det något vi alla delar?

Lars-Gunnar Andersson är professor em. i modern svenska vid Göteborgs universitet. Han har publicerat ett tiotal böcker inom olika språkvetenskapliga discipliner. Han är också känd från sina år som vetenskaplig medarbetare i radioprogrammet Språket.
Värd: Ulla Berglindh

SiG72 Måndag 14 september kl. 13.00
Ett sekel i stan
Hundra år i Göteborg är en bokserie som utkommer med anledning av stadens förestående 400-årsjubileum och som främst berättar om de senaste 100 åren, om tiden från den stora göteborgsutställningen.

Böckerna är antologier, alla med flera sakkunniga författare, och omfattar flera kulturella och samhälleliga fält: medicin, skola och utbildning, göteborgsförfattare, konst, konsthantverk och design, idrott, stadsbyggnation, scen och musik, småindustri och sjöfart. Böckerna har enhetlig layout, är rikt illustrerade i svartvitt och färg.
Den första boken i serien utkom 2017 och den sista 2020.

Författaren och läkaren Gudrun Nyberg är initiativtagare och huvudredaktör för detta omfattande, banbrytande, fantastiska och vackra bokprojekt, och hon berättar om idéer, tillkomst, genomförande och innehåll.
Värd: Wanda Klintberg

SiG73 Måndag 21 september kl. 13.00
Neurovetenskap möter humaniora, pedagogik och kulturella aktiviteter - ett framväxande forskningsområde

Det har länge stått klart att musik, konst och dans samt utövandet av dessa konstformer har stor betydelse för utveckling av såväl socialt samspel, kreativitet och motivation som kognition och inlärning. Detta gäller både unga och gamla.

Med förbättrade vetenskapliga metoder lär vi oss allt mera om samspelet mellan kulturaktiviteter och hjärnans plasticitet/formbarhet - betydelsefullt för hälsa, välbefinnande och livslångt lärande. Sammanställningar av relevanta studier har gjorts av såväl brittiska parlamentet som WHO, och en rad satsningar görs världen över, bl.a. av NIH (National Institute of Health, USA) för att utveckla detta nya kunskapsområde.

Gunnar Bjursell är professor em. och koordinator för programmet Kultur och Hjärna vid Karolinska Institutet.
Värd: Ulla Berglindh

SiG75 Måndag 12 oktober kl 13.00-14.00
Glimtar ur Göteborgs vilda flora
Ämnet Göteborgs vilda flora har behandlats i föreläsarens bok Botaniska utflykter i Göteborg med omnejd och denna bok utgör också utgångspunkt för innehållet i föredraget. Bokens utflykter går
till 35 mer eller mindre kända platser och deras flora, till exempel Götaplatsen, Gunnebo slottspark och Västerledens vägkanter.

Föredragshållaren, Ingemar Jonasson, är pensionerad högstadielärare och har varit växtintresserad ända sedan han som nioåring samlade medicinalväxter i Kungsladugård. Under senare år har han deltagit bl. a. i arbetet med bokverket Bohusläns flora.
Värd: Gunilla Mattsson

Boka in dagar och tider angivna ovan.

Vi återkommer med kompletterande information om nedanstående Måndagsföredrag i nästa medlemsbrev.

19.10 Susanna Hellsing
Lennart Hellsing och cirkeln.
Värd: Ulla Berglindh

16.11 Hamid Zafar
Hur man får en skola på fötter och vänder en utveckling
Värd: Hain Rebas

7.12 Lars Lönnroth
Geijerarvet - en släkthistoria om dikt och galenskap.
Värd: Elsa Rosenblad

Här kommer en instruktion avseende det du skall göra för att kunna ta del av de livestreamade Måndagsföredragen:

Adressen är https://www.folkuniversitetet.se/sig
 

1. Använd gärna fast internetuppkoppling via nätverkskabel om det går, annars sitt så nära ditt trådlösa nätverk/din router som möjligt.

2. Skulle bilden frysa, ladda om sidan i din webbläsare (genom att klicka på pilen som är i en cirkel till vänster eller höger om adressfältet på webbläsaren).

3. För bästa ljudupplevelse rekommenderas hörlurar eller hörsnäckor.

4. Sändningen kommer alltid att starta 10 min. före utsatt föreläsningstid och detta i syfte att testa ljud och bild. Du kommer under dessa 10 min. att se en bild som snurrar med SiGs logotyp
samt höra musik.

5. I chattfönstret kan du ställa tekniska frågor till teknikern om du har problem med ljudet och eller bilden.

6. Du kan också skriva frågor till föreläsaren i samma chattfönster.

Förhoppningsvis kommer vissa av Måndagsföredragen att kunna avnjutas via vår hemsida också efter livestreaming-tillfället.


Glöm inte att du som medlem i Senioruniversitetet har 10% rabatt på Lohrs Pocket MedMera
(Kapellplatsen 2, 411 31 Göteborg, telefon: 031-20 41 53), där du bland annat kan köpa samtliga böcker i serien Hundra år i Göteborg, vilken omnämns ovan.

Årsmöte 2020
Som nämndes i förra medlemsbrevet har styrelsen fattat beslut om att s.k. ren poströstningsstämma skall genomföras. Planeringen av densamma pågår och inom kort får du inbjudan att delta. Där kommer du också att kunna ta del av den information som är en förutsättning för ditt deltagande. Ambitionen är att omröstningsprocessen genomförs så att stämman kan hållas senast den 30 september. Handlingar till årsmötet är sedan tidigare publicerade på hemsidan.

Meddela oss din mailadress
Får du vanliga postbrev från oss trots att du har en mailadress är det mycket fint om du kan meddela oss denna. Genom att kunna mailbefordra så mycket som möjligt gör vi en miljöinsats
och sparar pengar, vilka i stället kan användas i programverksamheten. Postbrevs-befordran står för drygt 80 % av kostnaderna för utskick av medlemsbreven. Det är fortfarande ca. 6 % av våra medlemmar som inte uppgivit sin mailadress. Till dem kommer vi naturligtvis att fortsätta med utskick av postbrev.
Om du tillhör dessa 6 % och glömt att meddela oss denna, så skulle vi uppskatta om du gör det så fort som möjligt till vår adress:
sig@folkuniversitetet.se

Det är i nöden som vännen prövas!
Inbjud gärna dina nära, kära, grannar och arbetskollegor m.fl. till medlemskap i Senioruniversitetet. SiG är just nu i utsatt läge på grund av pandemin, vilken slår extra hårt mot verksamheter av vår natur. SiG är genuint illa designat för en pandemi av covid-19-snitt då vår målgrupp, många av våra lärare och volontära administratörer – snart sagt alla – tillhör riskgruppen.

Det är nu vi behöver stöd och en känsla av framåtrörelse. Kanske finns det människor i din närhet som kan tänka sig ett medlemskap. Just nu har vi inte mycket att erbjuda, men Måndagsföredragen kanske kan locka. Våren 2021 tror och hoppas vi att vi skall kunna erbjuda ett program som tilltalar våra medlemmar.

Här är länken till vår startsida, där man kan söka information om vad vi har att erbjuda:
https://www.folkuniversitetet.se/sig

Skicka gärna detta medlemsbrev vidare till dem i din närhet, vilka du tror kan vara intresserade av SiGs utbud och ett medlemskap.


Med vänlig hälsning
Börje Rådesjö Ordförande
Roger Palmqvist Vice ordförande


Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter: Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter. För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen kontakta föreningen per e-mail till gsu.gbg@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg.

Kontakt

E-mail: gsu.gbg@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg

www.folkuniversitetet.se/gsu

Om du inte vill ha mail från oss. Avregistera dig på denna länken Avregistering.

Do not click this link

Skickat med Paloma