Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Medlemsbrev 12 2020

 

Direktsända Måndagsföredrag via vår hemsida
På vår hemsida har nu ett antal Måndagsföredrag direktsänts.
Hoppas att du haft tillfälle att ta del.
Vissa av dessa har vi föredragshållarnas tillstånd att låta ligga kvar på vår hemsida en tid efter direktsändningen. Tiden för detta varierar och är kopplad till upphovsrätten.

Volontärfotograf: Karin Rådesjö

Nedan presenteras ytterligare en räcka Måndagsföredrag, som direktsänds de kommande månaderna. Du når dem genom att gå in på vår hemsida https://www.folkuniversitetet.se/sig, där du klickar på Måndagsföredrag.

På hemsidan finner du också en teknisk beskrivning av hur du får bäst behållning av föredragen. Du klickar på Läs mer och därefter Medlemsbrev.

SiG75 Måndag 12 oktober kl 13.00-14.00
Glimtar ur Göteborgs vilda flora
Ämnet Göteborgs vilda flora har behandlats i föreläsarens bok Botaniska utflykter i Göteborg med omnejd och denna bok utgör också utgångspunkt för innehållet i föredraget. Bokens utflykter går till 35 mer eller mindre kända platser och deras flora, till exempel Götaplatsen, Gunnebo slottspark och Västerledens vägkanter.

Föredragshållaren, Ingemar Jonasson, är pensionerad högstadielärare och har varit växtintresserad ända sedan han som nioåring samlade medicinalväxter i Kungsladugård. Under senare år har han deltagit bland annat i arbetet med bokverket Bohusläns flora.
Värd: Gunilla Mattsson

SiG76 Måndag 19 oktober kl 13.00-14.00
Lennart Hellsing och cirkeln
Förra året skulle Lennart Hellsing fyllt 100 år - en av våra mest älskade och betydelsefulla barnboks-författare. Hans dotter Susanna Hellsing ger ett personligt porträtt av sin pappa med musik och bilder. Vad har en ärta, en ring och en melon gemensamt? Eller ett bord, en fullmåne och en hatt? Jo, de hör alla hemma i Lennart Hellsings universum. Och de är alla cirkelrunda. "Pappa var djupt fascinerad, för att inte säga trollbunden, av cirklar i hela sitt liv". Det kunde vara det runda bordet som han omsorgsfullt dukade till jul och påsk, bröllopsporträttet av hans anmoder Svarta Damen från Brittiska Guyana och den runda och guldgula medaljen som belönade hans livsverk.

Susanna Hellsing är författare, översättare och förlagsredaktör på Raben & Sjögren.
Värd: Ulla Berglindh

SiG78 Måndag 16 november kl 13.00-14.00
Hur man får en skola på fötter och vänder en utveckling
Hamid Zafar har haft flera uppdrag att som rektor vända en skolas negativa utveckling efter allvarliga anmärkningar från Skolinspektionen. Sjumilaskolan är den mest uppmärksammade. Det tog ett år. Receptet? Naturlig auktoritet. Respekt för kunskap och bildning. Krav och ramsättning. Trygghet och tilltro. Tydliga utbildningsmål. Reell integration.

Hamid Zafar utsågs till Årets Svensk 2018, är gästkolumnist i GP. Han har varit sommarpratare, universitetslärare vid rektorsutbildningen i Karlstad och är just nu skolchef i Mullsjö och driver dessutom tillsammans med en kollega en podd om Svenska kungar och krig.
Värd: Hain Rebas

SiG74 Måndag 23 november kl 13.00-14.00
Att vara ett träd
Träd är levande varelser som betyder mycket både för såväl för vår egen hälsa och livskvalitet som för andra organismer i ekosystemen. Om man inte har rätt ”glasögon" kan man lätt uppfatta dem som en del av en kuliss i omgivningen. Det finns emellertid mycket att lära och fascineras över om hur de lever, om deras olika anpassningar, om deras historia och deras nutida situation.

Åslög Dahl tar i föredraget upp en del av detta. Hon är fil.dr i botanik och anställd som forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet. Hon undervisar bland annat i ekologi men hennes forskning rör sig mest kring pollen, pollinationsbiologi och allergier.
Värd: Gunilla Mattsson SiG79

Måndag 7 december kl 13.00-14.00
Geijerarvet – en släkthistoria om dikt och galenskap
Arvet efter Erik Gustaf Geijer vårdades som något heligt av hans ättlingar och bidrog till att några av dem själva blev framstående diktare, häribland Agnes von Krusenstjerna, Olof och David Lagercrantz. Andra blev politiker eller kända skådespelare, men många av kvinnorna blev olyckliga och psykiskt sjuka. Var arvet en välsignelse eller förbannelse?

Litteraturprofessorn Lars Lönnroth, själv Geijerättling, talar om sin bok Geijerarvet - en släkthistoria om dikt och galenskap.
Värd: Elsa Rosenblad

Boka in dagar och tider angivna ovan.

Årsmöte 2020
Onsdagen den 30 september hölls årsmöte i SiG. Medlemmarna tillstyrkte styrelsens, valberedningens och revisorernas respektive förslag.

Till styrelse valdes:
Börje Rådesjö, omval 2020–2021
Barbro Ekström-Jodal, nyval 2020–2022
Ann Hesselbom, kvarstår till 2021
Bo Lindberg, nyval 2020–2022
Roger Palmqvist, kvarstår till 2021

Suppleanter
Hain Rebas, kvarstår till 2021
Marie Rådbo, omval 2020–2022

Till revisorer för perioden 2020–2021 omvaldes Fride Quist samt Bo Nordell, och till revisorssuppleant Lena Ardbo.

Till valberedning valdes enligt styrelsens förslag Wanda Klintberg (sammankallande), Else-Marie Fänge och Alvar Vidén.

Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat belopp 250 kr/år.

Årsmötet antog vidare förslaget till reviderade stadgar. Dessa återfinner du på vår hemsida.

Stort tack till de engagerade medlemmar som lämnade sina synpunkter på de förslag som fanns att ta ställning till på årsmötet.

Tanken i våras, innan pandemin slog till, var ju att sedvanligt årsmöte skulle hållas. Vid detta skulle visgruppen Tre Remmare uppträtt. Tre Remmare presenterar sig själva så här: ”Tre Remmare är krogen i Stockholms norra utkant som Movitz tar in på med sina kamrater, när han flytt från tråkiga studier i Uppsala. Tre Remmare är också namnet på en trio med Bo Andersson, sång och gitarr, Göran Berger, sång och piano, samt Jan Karlsson, bas, som spelar och sjunger Bellmans musik. I ett nytt ljus, så att sångerna lever upp. Allt för att Bellman ska höras igen – 250 år efter deras tillkomst.”

Dessvärre kunde ju inte årsmötet genomföras som tänkt och vi gick då miste om upplevelsen att som avslutning på detsamma få lyssna till Tre Remmare. Nedan följer fyra länkar, där du kan njuta av gruppens fina tolkningar av CM Bellman.

Värm mer öl och bröd
https://m.youtube.com/watch?v=gX7bsCEBvjg

Märk hur din skugga
https://m.youtube.com/watch?v=weY6BTF9zos

Liksom en herdinna
https://m.youtube.com/watch?v=ynHVx0q6hO0

Så slår nu Glock locket till
https://m.youtube.com/watch?v=rj-PJuVJwCs

Avgränsat försök med cirkelundervisning på distans
Som nämndes i förra medlemsbrevet gör vi i höst ett avgränsat försök med cirkelundervisning på distans. I dagarna startar några cirklar, vilka kommer att följas kontinuerligt i syfte att vi tillsammans, cirkelledare, cirkeldeltagare och styrelse skall kunna bilda oss en uppfattning om värdet av en sådan satsning. Vi återkommer i ärendet och faller detta väl ut är ambitionen att också våren 2021 erbjuda denna möjlighet.

Lärande länkar
I dessa tider av coronavirusisolering kan nätet vara en källa till glädje och förkovran. Nedan återfinner du några länkar, som kanske kan tilltala. Har du tips på webbplatser, där lärande och inspiration står i centrum så mejla oss gärna. Då tar vi med dessa förslag på länkar i nästa medlemsbrev. Vår adress är sig@folkuniversitetet.se

Folkuniversitetet och Göteborgs universitet i samverkan https://www.folkuniversitetet.se/om-folkuniversitetet/var-profil/vetenskap-for-alla/after-work-online/

Universeum
https://www.universeum.se

Göteborgs Symfoniker
https://www.gso.se/gsoplay/

Utbildningsradion
https://urplay.se/

Filmarkivet
https://www.filmarkivet.se/

Kunskapskanalen
https://kunskapskanalen.se/

Svenska slott
https://slottsguiden.info/slottsverige.asp

Centrum för Kultur, Kognition & Hälsa
http://www.kulturellahjarnan.se/sv/hem/

Titta då och då i din skräpkorg
Det har visat sig att några medlemmar återfinner mejlförsändelser från oss i skräpkorgen. Kika gärna i denna ibland, så att du inte missar information från oss. Ett tips kan också vara att ställa in det så kallade spamfiltret.

Med vänlig hälsning
Börje Rådesjö Ordförande
Roger Palmqvist Vice ordförande


Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter: Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter. För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen kontakta föreningen per e-mail till sig@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg.

Kontakt

E-mail: sig@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg

www.folkuniversitetet.se/sig

Om du inte vill ha mail från oss. Avregistera dig på denna länken Avregistering.

Do not click this link

Skickat med Paloma