Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Medlemsbrev 13 2020

 

Senioruniversitetet i Göteborg (SiG) följer Folkhälsomyndighetens direktiv och restriktioner. Dessa gäller tills vidare och omprövas senast den 30 juni 2021. Konsekvensen för SiG är att fortsatt bedriva verksamhet av det temporära slaget med direktsända Måndagsföredrag och viss cirkelverksamhet på distans. Beträffande det sistnämna hoppas vi att fler cirkelledare skall ge sig i kast med denna utmaning våren 2021.
Till detta får vi återkomma.
Nu är hoppet det sista som sviker människan och kanske kan vårens resa till Gotland bli av, kanske kan vi också genomföra studiebesök andra kvartalet 2021.
Vi följer pandemins utveckling och FHMs information fortlöpande och är givetvis beredda den dagen restriktionerna lyfts.

Volontärfotograf: Karin Rådesjö – Ljus-staden Alingsås

Direktsända Måndagsföredrag via vår hemsida
Via vår hemsida har nu ett antal Måndagsföredrag direktsänts, och vi hoppas att du haft tillfälle att ta del av dessa. Vissa har vi föredragshållarnas tillstånd att låta ligga kvar på vår hemsida. Tiden för hur länge de finns kvar varierar från föredrag till föredrag och är kopplad till upphovsrätten.

Nedan presenteras ytterligare en räcka Måndagsföredrag, som direktsänds de kommande månaderna.
Du når dem genom att gå in på vår hemsida https://www.folkuniversitetet.se/sig, där du klickar på Måndagsföredrag.

Där finner du också en teknisk beskrivning av hur du får bäst behållning av föredragen.

SiG74 Måndag 23 november kl 13.00–14.00
Att vara ett träd
Träd är levande varelser som betyder mycket både för såväl för vår egen hälsa och livskvalitet som för andra organismer i ekosystemen. Om man inte har rätt ”glasögon" kan man lätt uppfatta dem som en del av en kuliss i omgivningen. Det finns emellertid mycket att lära och fascineras över om hur de lever, om deras olika anpassningar, om deras historia och deras nutida situation.

Åslög Dahl tar i föredraget upp en del av detta. Hon är fil.dr i botanik och anställd som forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet. Hon undervisar bland annat i ekologi men hennes forskning rör sig mest kring pollen, pollinationsbiologi och allergier.
Värd: Gunilla Mattsson

SiG79 Måndag 7 december kl 13.00–14.00
Geijerarvet – en släkthistoria om dikt och galenskap
Arvet efter Erik Gustaf Geijer vårdades som något heligt av hans ättlingar och bidrog till att några av dem själva blev framstående diktare, häribland Agnes von Krusenstjerna, Olof och David Lagercrantz. Andra blev politiker eller kända skådespelare, men många av kvinnorna blev olyckliga och psykiskt sjuka. Var arvet en välsignelse eller förbannelse?

Litteraturprofessorn Lars Lönnroth, själv Geijerättling, talar om sin bok Geijerarvet - en släkthistoria om dikt och galenskap. Värd: Elsa Rosenblad

Boka in dagar och tider angivna ovan.

Programgruppens planer för våren 2021
Programgruppen planerar för fortsatta direktsändningar via SiGs hemsida under vårterminen 2021. Hela sju måndagsföredrag är inbokade – aktualiteter, göteborgiana och akademi-ledamöter.

1/2
Journalisten Ingrid Thörnqvist talar om sin nyutkomna bok Carl-Gustaf Svingel och drottning Silvias familj i det kalla krigets Berlin,

15/2
Professor och överläkare Tomas Bergström om Virologi i coronatider,

8/3
Professor i teoretisk filosofi Åsa Wikforss – i vår serie med akademiledamöter,

12/4
Professor i kemisk biologi Pernilla Wittung -Stafshede – Proteiner - ett spel på liv och död – och lite om jämställdhet också,

26/4
1700-talsspecialisten Horace Engdahl om Gustaf III – ett jubileumsår 2021, med många aktiviteter, även i Göteborg!

I planeringen finns också föredrag om rättssamhället, göteborgsbyggnationer och om skolan.
Vi återkommer om detta.

Avgränsat försök med cirkelundervisning på distans
Som nämndes i förra medlemsbrevet gör vi i höst ett avgränsat försök med cirkelundervisning på distans. För några veckor sedan startade några cirklar, vilka kommer att följas kontinuerligt i syfte att vi tillsammans, cirkelledare, cirkeldeltagare och styrelse skall kunna bilda oss en uppfattning om värdet av en sådan satsning. Vi återkommer i ärendet och faller detta väl ut är ambitionen att också våren 2021 erbjuda denna möjlighet.

Meddela oss din mailadress
I snart sagt alla medlemsbrev uppmanar vi dig som får medlemsbrev och annat från oss på SiG i brevlådan att, om du har mailadress, skicka information om detta till oss på adress sig@folkuniversitetet.se

Det är några som hörsammat detta och vi är nu nere i knappt 100 medlemmar, vilka fortfarande får försändelser från oss som ordinära postbrev.

Vi upprepar uppmaningen ovan, då mailkommunikation är så oändligt mycket smidigare för både dig och oss, sparar så mycket pengar och är väsentligt mycket mer skonsam för miljön.

Företaget Comhem avvecklar sin e-posttjänst hösten 2020.
Du som har en Comhem-adress kan skicka in besked om ny adress via annan leverantör till sig@folkuniversitetet.se
Vad vi kan se är det drygt 50 av våra medlemmar som under hösten kommer att byta mailadress med anledning av Comhems beslut.

Det är i nöden som vännen prövas!
Inbjud gärna dina nära, kära, grannar och arbetskollegor med flera till medlemskap i Senioruniversitetet. Vi kan inte tänka oss en bättre julklapp än tillgång till lärande och gemenskap inom ramen för SiGs verksamhet. Den må gå på sparlåga just nu, men snart är pandemin ett minne blott och SiG är åter på banan.

Vår förening är just nu i utsatt läge på grund av pandemin, vilken slår extra hårt mot verksamheter av vår natur. SiG är genuint illa designat för en pandemi av covid-19-snitt, då vår målgrupp, många av våra lärare och volontära administratörer – snart sagt alla – tillhör riskgruppen.

Det är nu vi behöver stöd och en känsla av framåtrörelse. Kanske finns det människor i din närhet som lockas av ett medlemskap. Just nu har vi inte mycket att erbjuda, men Måndagsföredragen och ett urval av cirklar vilka bedrivs på distans kanske kan locka. Årsmötet fastställde den årliga medlemsavgiften till 250:-. Detta kan ses som ett golv. Känner du att du vill stötta SiG på en högre nivå går det givetvis alldeles utmärkt. I detta avseende kan vi konstatera att SiG saknar tak.

Om man anmäler sig som medlem efter 1 november i år registreras man som medlem. Ingen avgift betalas för år 2020 och faktura för 2021 kommer något senare.

Här är länken till vår startsida, där man kan söka information om vad vi har att erbjuda: https://www.folkuniversitetet.se/sig
Skicka gärna detta medlemsbrev vidare till dem i din närhet, vilka du tror kan vara intresserade av SiGs utbud och ett medlemskap.

Rekrytering av cirkelledare
Just nu försöker vi på olika sätt att hitta lärare som kanske närmar sig pension eller är pensionärer och som skulle tycka det var intressant och givande att undervisa på SiG.

Är du själv lärare och intresserad av att leda cirklar hos oss eller kanske finns det någon i din vänkrets, en granne eller en släkting som du bedömer skulle kunna vara intresserad och som du tror skulle lämpa sig för cirkelledaruppgiften är det utmärkt om du hör av dig till Roger Palmqvist, ro.palmero@gmail.com

Titta då och då i din skräpkorg
Det har visat sig att några medlemmar återfinner mejlförsändelser från oss i skräpkorgen. Kika gärna i denna ibland, så att du inte missar information från oss. Ett tips kan också vara att ställa in det så kallade spamfiltret.

Med vänlig hälsning
Börje Rådesjö Ordförande
Roger Palmqvist Vice ordförande


Information om Föreningen Senioruniversitetets i Göteborg behandling av personuppgifter: Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter. För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen kontakta föreningen per e-mail till sig@folkuniversitetet.se. Medlem som vill begära att föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress Senioruniversitetet i Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg.

Kontakt

E-mail: sig@folkuniversitetet.se
Norra Allégatan 7 - 403 17 Göteborg

www.folkuniversitetet.se/sig

Om du inte vill ha mail från oss. Avregistera dig på denna länken Avregistering.

Do not click this link

Skickat med Paloma