Nyhetsbrev till näringslivet i Kungälv

Nummer 2 2021. Läs webbversion av nyhetsbrevet. Prenumerera. Sluta prenumerera. Tipsa en vän.

Under vatten
 

Webbinarium 24 februari: Nu blickar vi framåt

Under snart ett år har vi alla levt med covid-19 och blivit påverkade på olika sätt. Nu är det dags att blicka framåt, för det finns mycket som går bra, krisen öppnar nya affärsmöjligheter och kommunen kommer att fortsätta investera.

Företagare i Kungälv är välkomna till ett webbinarium där du får veta mer om bland annat den nya näringslivsstrategin, med framtidsplaner som sträcker sig till 2035, hur det går för de olika branscherna och företagen, tips på kompetensutveckling för ditt företag, information om statliga stödåtgärder, hur besöksnäringen kan ta del av marknadsföring i Sverige och nationellt samt Hållbarhetsklivet.

Datum och tid: 24 februari klockan 8 till cirka 9.15. Anmäl dig till jessica.waller@kungalv.se senast den 22 februari.

Mer information om webbinariet

klocktornets parkeringshus
 

Begränsad framkomlighet på Västra Gatan

Den 15 februari påbörjas rivningsarbetet av Klocktornet 36. Det kommer ske både rivning och ledningsdragning i vägbanan vilket innebär begränsad framkomlighet för både fordonstrafik, samt gång-och cykeltrafikanter. I samband med arbetet kommer en parkeringsyta vid Liljedalsparkeringen upptas som etableringsyta. Detta gäller tretimmarsparkeringen som även kallas Parkering Syd. När rivnings- och ledningsarbetet är klart påbörjas arbetet med att bygga lägenheter som beräknas vara klart 2023.

Händer som håller varandra
 

Kompetensförsörjning bortom covid-19!

Pandemin har skakat om vår omvärld och Kungälvs kommun på många sätt. I dessa tider blir Samhällskontraktet än viktigare, att tillsammans eller var för sig hitta olika vägar till arbete och göra olika konkreta insatser kring ökat innanförskap. Arbetslivets omställningar utifrån digitalisering, automatisering och specialisering har påskyndats. Kompetensförsörjning har och kommer vara avgörande för vår kommuns fortsatta förmåga att växa och öka innanförskapet. Detta sätter vi fokus på när vi ses!

Datum: fredagen den 12 mars Tid: kl. 8.00-9.15. Mötet sker digitalt och länk skickas ut till alla anmälda deltagare. Anmäl ditt deltagande till: johan.sjoholm@kungalv.se

Mer information om webbinariet

Köpa och sälja företag

Datum: 19 mars klockan 14-14:45. Oavsett om du ska köpa eller sälja så står du inför en omfattande process. Med utgångspunkt från praktisk erfarenhet vill vi belysa följande frågor:
• Var kan jag hitta ett bolag att köpa?
• Hur värderar man ett aktiebolag?
• Hur räknas tillgångar som ex kassa/lager av vid ett ägarskifte?
• Hur kan du som ägare förbereda ditt bolag och dig själv inför försäljning?
• Hur kan jag använda juridiken som ett verktyg för att ge mig fördelar som köpare/säljare?
• Kan juridiken skapa mervärden för båda parter vid en överlåtelseprocess?
• Hur finansierar jag mitt företagsköp?
Mer information och anmälan

 

Lämna synpunkter på näringslivsstrategin

Näringsliv, politiker och kommunens tjänstemän har arbetat för att ta fram en gemensam näringslivsstrategi, under ledning av Västsvenska Handelskammaren. Målet är att bli en ledande näringslivskommun i Sverige. Syftet med näringslivsstrategin är att underlätta åtgärder för att främja näringslivsutvecklingen i Kungälv genom en enad inriktning och samsyn i näringslivspolitiken.

Innan näringslivsstrategin ska beslutas är det öppet för alla att lämna synpunkter på den. Välkommen med dina synpunkter! Här hittar du näringslivsstrategin

Vill du starta företag? Nyföretagarcentrum kan hjälpa dig

Torsdag den 18 februari, heldag med individuella rådgivningar IRL Gymnasiegatan 10-18.
Boka via Nyforetagarcentrum Kungälv

Företagsakuten

Företagsakuten hjälper till vid ekonomiska problem

Det finns hjälp att få för företagare i Göteborgsregionen som har problem med ekonomin. Företagsakuten hjälper dig – snabbt, kostnadsfritt och självklart under sekretess.

Ett företag har bättre och sämre perioder. Men det är alltid är viktigt att ha koll på företagets ekonomi och tänka långsiktigt. Vårt viktigaste råd är att inte vänta för länge med att kontakta Företagsakuten om du anar att företaget står inför ekonomiska utmaningar. Ju tidigare du tar tag i problemen, desto lättare är det att hitta lösningar.

Hjälp att få hos Företagsakuten

 
Pussel

Lyft ditt företag till nästa nivå

Företag365 är ett affärsutvecklingsprogram i workshop-format som riktar sig till dig som startat och driver företag och vill lyfta din verksamhet till nästa nivå.

Företag365, digital workshopserie som får fart på ditt företag (från 5 mars)

Företag365, digital workshopserie som får fart på ditt företag (från 21 maj)

Compass Group har tecknat Samhällskontrakt!

Compass Group Sverige är en ledande leverantör av matupplevelser och service på fler än 450 enheter runt om i landet. I vår kommun driver Compass Group personalrestaurangen vid ICA Rollsbo. Företaget har en upparbetad samverkan med Kungälvs kommun kring feriearbete och olika former av stödanställningar.

 
Händer som håller varandra

Den 9 februari tecknade restaurangchefen Christina Johansson Samhällskontraktet.

Se UF-företagens produkter i gallerian

På Mimers hus gymnasium finns det många gymnasiungdomar som driver UF-företag. I år är det extra svårt för dem att sälja sina produkter och tjänster. Därför finns UF-gallerian - en plats där du kan shoppa produkter från UF-företagen. Till UF-gallerian Göteborg

Information om tillfälliga covid-19-lagen till verksamhetsutövare

Vill du veta mer om vad som gäller för olika verksamhetsutövare utifrån den tillfälliga pandemilagen? Då har Länsstyrelsen tagit fram informationsblad riktade till de olika aktörer den gäller. Informationsbladen finns även översatta till flera olika språk. Länsstyrelsen information om tillfälliga pandemilagen

 
Hjärta med texten Ta hand om varandra
 

Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera genom att klicka på knappen och fyll i din e-postadress.

 

Prenumerera på nyhetsbrevet om näringsliv
 
Logotyp Kungälvs platsvarumärke

Det här är ett nyhetsbrev från Kungälvs kommun. Har du tips och idéer till nästa nyhetsbrev är du välkommen att höra av dig till oss. Så hanterar Kungälvs kommun personuppgifter.

Facebook Instagram LinkedIn
Do not click this link

Skickat med Paloma