Så kan vårdcentraler ge bättre föräldrastöd

 

 

Nyhetsbrev från Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa
December 2018
 
 

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att öppna i en webbläsare.

 

Så fungerar Family Check-Up på vårdcentral

Ett väldigt bra koncept för att strukturerat bedöma familjer. Det är erfarenheterna hittills för Närhälsan Dalabergs vårdcentral i Uddevalla, den första vårdcentralen i Västra Götalandsregionen som använder föräldrastödsmodellen Family Check-Up.

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa har uppdraget att implementera Family Check-Up (FCU) i regionen. Hittills är det främst socialtjänstens olika delar som arbetar med FCU i sina respektive kommuner, men vårdcentralen Närhälsan Dalaberg, Uddevalla, bestämde sig förra året för att börja arbeta med modellen. Initiativtagaren Josefine Lilja är forskare och en av psykologerna på vårdcentralen. Hon är projektledare för Ungas Psykiska Hälsa på Dalabergs Vårdcentral.

 

– Jag hörde talas om Family Check-Up och tycker att det är ett bra koncept för att kartlägga styrkor och utvecklingsområden hos familjer. Modellen baseras på inlärningsteori, har starkt forskningsstöd och ger föräldrarna tilltro till sin egen förmåga att ta hand om sin familj och sitt barn, säger Josefine Lilja.

Dalabergs vårdcentral är en av de vårdcentraler som har ett tilläggsuppdrag för att arbeta med barn och unga med psykisk ohälsa. I dag arbetar vårdcentralen med cirka 20 familjer utifrån FCU. Från den 1 november har man förstärkt med ytterligare en psykolog som utbildas i modellen.

– Oftast handlar det om barnets totala psykosociala situation (skola/familj/fritid/vänner) som påverkar hur det mår. När vi ser att familjen behöver föräldrastöd och vi bedömer att FCU kan passa bra börjar våra psykologer och socionomer att göra en kartläggning med bland annat familjeobservation. Sedan går vi vidare med eventuella åtgärder utifrån familjens behov. Family Check-Up kräver en del tid så det är inte alla familjer som vi ger modellen i fullt format, men när vi gör det kan vi se att resultatet är värt det, säger Josefine Lilja.

 
Utökade hembesök

Nu har utökade hembesök startat i Göteborgs stad

I måndags fick den första familjen i Göteborg besök i hemmet utifrån den stora satsningen på utökade hembesök. Barn som ingår i målgruppen får totalt sex hembesök av BHV-sjuksköterska och föräldrastödjare. Först ut är BVC Opaltorget i stadsdelen Västra Göteborg.

Bland annat har P4 Göteborg och Göteborgs-Posten rapporterat om starten. Vi har ansvar för att implementera hembesöksprogrammet tillsammans med Central Barnhälsovård och Jämlikt Göteborg. Arbetssättet kommer från Rinkeby där det har visat sig ge goda resultat för barns hälsa. Den 30 januari är det dags för utbildningsdag för ett stort antal medarbetare.

Läs mer >>

 

Nature publicerar forskning från Utvecklingscentrum

För första gången har en studie publicerats i en internationell vetenskaplig tidskrift som visar evidens för föräldrastödsmodellen Family Check-Up från svenska förhållanden. Forskarna med Ata Ghaderi som ledare skriver i Nature/Science Reports om den studie med familjer i Göteborg som genomfördes 2011–2014.

Vi på Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa arbetar med att implementera Family Check-Up och var därför centrala i forskningsprojektet. Studien skiljer ut sig genom att undersöka hur modellen fungerar i verkligheten och inte bara i en klinisk, tillrättalagd miljö. Resultaten visar på en rad områden statistisk säkerställda förbättringar för de familjer som deltog.

Läs mer >>

 

40 procent av barnen i Göteborg har sökt vård för ont i magen

Det finns ett stort behov av att göra insatser för barn med buksmärtor. Det visar den kartläggning som Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa har gjort i samarbete med barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUM). Arbetet är en del av ett metodutvecklingsuppdrag för psykisk hälsa. Fyra av tio barn i Göteborg har sökt vård för buksmärtor, främst inom primärvården. Många av dem söker fyra gånger eller fler.

Att ha ont i magen som barn kan ha flera orsaker. Infektioner och allergier är förstås vanligt, men det kan också vara ett psykosomatiskt symtom. När barnet mår psykiskt dåligt av olika orsaker tar det sig uttryck som buksmärta. Långvarig buksmärta kan också leda till psykisk ohälsa. I de här situationerna är det av stor vikt hur vuxna bemöter barnet. Det är exempelvis lätt att vuxna förstärker oron, och därmed symtomen.

Nu pågår planering för hur de här insikterna ska tas vidare. Under 2019 påbörjas ett förbättringsarbete inom BUM för att särskilt bemöta barn med buksmärtor. I planerna ingår att flera professioner ska samverka för att ge barnet bästa möjliga bemötande.

 

Manual för PALS nu på svenska

Under hösten har vi börjat distribuera en ny svensk version av manualen för skolmodellen PALS. Vi samarbetar bland annat med Uppsala Universitet, som har tagit fram de svenska instruktionerna, i arbetet med att utveckla modellen.

 

Västra Göteborg satsar mer på FCU

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa utbildar nu fler familjebehandlare i föräldrastöds-modellen Family Check-Up för den förebyggande socialtjänsten i Västra Göteborg. Stadsdelen har arbetat med FCU sedan 2010 och väljer nu att utöka med en satsning på fler medarbetare.

 

USA-besök på nätverksdag

Forskaren Anne Gill från universitetet i Pittsburgh var huvudtalare när vi arrangerade en nätverksdag för bland annat familjebehandlare om föräldrastödsmodellen Family Check-Up. Anne Gill föreläste bland annat om hur arbetet kan utvecklas med videostöd.

 

PALS-arbete nu på 35 skolor i Västra Götalandsregionen

Skolmodellen PALS är populär på skolorna och under det här läsåret har ett stort antal PALS-skolor tillkommit. Implementering pågår bland annat i Ale, Marks och Ulricehamns kommuner. Totalt pågår nu ett arbete med modellen på 35 skolor i regionen.

Läs mer om PALS här >>

 

En önskning om God jul och Gott nytt år

 

Vi på Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa vill önska en riktigt god jul och ett gott nytt år, med fortsatt gott samarbete för att förbättra för barn i Västra Götaland. Vi är mycket glada för de framsteg vi har sett under året och konstaterar att mycket spännande händer på området barns psykiska hälsa.

Ett tidigt nyårslöfte från oss är en satsning på det här nyhetsbrevet. Du som prenumererar kommer under 2019 att få ett breddat nyhetsbrev med mer av det senaste som händer kring barns psykiska hälsa. Nyhetsbrevet kommer också att komma ut fler gånger under året. Tipsa gärna andra om nyhetsbrevet! Prenumerera genom att skicka e-post till utvecklingscentrum.narhalsan@vgregion.se eller registrera dig på vår webbsida.

Tack för att du följt oss under 2018 och engagerar dig för barns psykiska hälsa!

Facebook

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa är en enhet inom Närhälsan i Västra Götalandsregionen som arbetar med metodutveckling, utbildning och forskning.

Enheten bidrar med kunskap om beforskade modeller som förebygger och minskar barn och ungas psykiska ohälsa.

Kontakt:
Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa
Kungsgatan 12, 6 vån, 411 19 Göteborg

utvecklingscentrum.narhalsan@vgregion.se
narhalsan.se/utvecklingscentrum

Avregistrera

Postman