Närhälsans Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

 

Läs på webben


Nyhetsbrev

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Februari 2020

 

 

Första PALS-konferensen i Västra Götalandsregionen

November 2019

 

På VGR Campus Nya Varvet arrangerade Utvecklingscentrum regionens första PALS-konferens med ca 160 deltagare. Inbjudna var de PALS-instruktörer och PALS-team som finns ute på skolorna. Idag implementeras PALS på 32 skolor i Västra Götalandsregionen och dessa skolor finns i Marks kommun, Ale kommun, Ulricehamns kommun och i Göteborgs Stad.

Konferensen syftade i första hand till erfarenhetsutbyte om det konkreta och systematiska PALS-arbete som görs ute på skolorna. Seminarierna handlade bla om hur man tränar elever i sociala färdigheter, rollen som skolledare i PALS-arbetet, olika sätt att ge positiv uppmuntran och feedback på och hur man kan engagera föräldrar på ett bra sätt i skolan. Deltagarna delades också upp i grupper för att tillsammans diskutera ett antal frågor.

En kväll som förhoppningsvis skapade nya kontakter och engagemang för det fortsatta arbetet med PALS!

Material och PP bilder från PALS-konferensen hittar du här!
 

Filmer

 

Under 2019 har Utvecklingscentrum inlett ett samarbete med Gullers Grupp för att utveckla digitala verktyg. Bland annat har två korta informationsfilmer tagits fram om Family Check-up och skolmodellen PALS.Under våren 2020 kommer också mer digitalt utbildningsmaterial att finnas tillgängligt. Utvecklingsarbetet tillsammans med Gullers har varit väldigt roligt, lärorikt och engagerande och vi hoppas framöver kunna presentera ytterligare material.

Family Check-up
SKOLMODELLEN PALS
 
 
 

 

Family Check-up nätverkskonferens -

Att utveckla ett mer vårdande samhälle för att förhindra negativa barndomsupplevelser

Family Check-up konferensen 18 oktober 2019 hade ett varierat innehåll med internationella inslag.

Dagen inleddes av Julie Lundgren och Åsa Nilses på Utvecklingscentrum. Vikten och betydelsen av kunskap kring de faktorer av stress som bidrar till både fysiska och psykiska spår i kroppen. Hur kan vi i behandlingsarbete motverka detta?

Inbjuden gäst var psykolog Kåre Olafsson, specialist inom neuropsykiatri och verksam som forskare på R-Bup i Oslo. Kåre pratade om sin forskargrupps pågående forskning om viktiga evidensbaserade komponenter i föräldrastöd och hur dessa effektivt kan implementeras inom socialtjänsten.

Rina Forsman, familjebehandlare på resursenheten i Västra Göteborg och Helene Jighede, familjebehandlare på resursenheten i Centrum berättade om sina erfarenheter med att arbeta med Family Check-up och de små barnen, 0-2 år. Ett utvecklingsarbete som Utvecklingscentrum drivit de senaste två åren tillsammans med familjebehandlare från Göteborgs Stad.

Andra inslag under dagen var workshop kring nyproducerade videovinjetter att använda tillsammans med föräldrar, återkoppling från FCU-konferens i Pittsburgh och utvecklingsarbete på resursenheten i Västra Göteborg.

program 18 okt
 
PP-bilder: julie och åsa N
PP-bilder: KÅRE
 
utvärdering av dagen
 
 

Utvecklingscentrum invalda i FCU:s internationella styrgrupp

 

I augusti 2019 genomfördes en internationell FCU konferens i Pittsburgh. Metodutvecklare från USA, Holland, Canada och Sverige samlades för att ge varandra uppdatering på senaste forskning och utbyte av erfarenheter. Ett viktigt tema för dagarna var också hur FCU ska förvaltas framåt och en internationell styrgrupp bildades.

 

Ny förståelse för forskningsbaserade modeller i familjebehandlande socialt arbete.

 

Det är titeln på en nyligen publicerad artikel skriven av doktorand Jennie Ryding och professor Emma Sorbring vid Högskolan Väst. Utvecklingscentrum samfinansierar sedan 2015 Jennies doktorandtjänst tillsammans med Högskolan Väst. Artikeln beskriver förekomsten av evidensbaserad praktik inom familjebehandlade socialt arbete, där Family Check-up är ett exempel. Den publicerades i januari 2020 i Barnbladet, tidskrift för Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

 
till artikeln
 

Familjeterapisymposium: Att arbeta med evidensbaserade modeller i familjearbete. Vad kan det tillföra?

 

Svenska föreningen för familjeterapi inbjuder varje år till ett Familjeterapisymposium och denna gång medverkade bland annat Sara Östnäs på Utvecklingscentrum och doktorand Jennie Ryding, Högskolan Väst. Syftet med presentationen var att visa på möjligheter med EBP i praktiken, bortom top-down processer, bristande kunskap och felaktiga skäl till implementering.

till inspelad presentation
 

Träffa Utvecklingscentrum på:

 

 

Barnrättsdagarna Örebro

21-22 April

Utvecklingscentrum kommer att vara på plats på Barnrättsdagarna och föreläsa om implementeringen av Utökade hembesök i Göteborg tillsammans med Central Barnhälsovård och Göteborgs Stad.

 
 

Konferens Göteborg - Tillsammans för fullföljda studier

28 Februari

Utvecklingscentrum tillsammans med familjebehandlare från Göteborgs Stad kommer att föreläsa om utvecklingsarbetet i Family Check-up för de minsta barnen, 0-2 år.

 
 

Att lägga in i kalendern:

 

17 APRIL

 

 

Family Check-up nätverkskonferens

 

 

7 MAJ

 

Inspirationsdag

Utökade hembesök

 

26 NOV

 

PALS-konferens

 

 

Avregistering av nyhetsbrev

Facebook

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa är en enhet inom Närhälsans Barn- och Ungdomsmedicin som arbetar med metodutveckling, utbildning och forskning. Enheten bidrar med kunskap om beforskade modeller som förebygger och minskar barn och ungas psykiska ohälsa.

Kontakt:

Närhälsans utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Kungsgatan 12, 6 vån

41119 Göteborg

Mail: utvecklingscentrum.narhalsan@vgregion.se

Hemsida

 

AvregistreringAvregistreraKlicka här för att avregistrera din adressKlicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma