Nyhetsbrev 9 Utökade hembesök

Utökade hembesök Göteborg - Nyhetsbrev 4

 

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att öppna i en webbläsare.

UTÖKADE HEMBESÖK GÖTEBORG

APRIL 2021

 

Samordnas av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa i samarbete med Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän, VGR och Jämlik stad, Göteborgs stad.

 

Nu finns delrapport 3 färdigställd! Denna delrapport har ett särskilt fokus på hur pandemin påverkat förutsättningar och möjligheter att arbeta med satsningen. Rapporten innehåller också resultat från fokusgrupper med personal som arbetar med Utökade hembesök, sammanställt av FoU i Väst som ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.

 
Utökade hembesök delrapport 3
 
 
PERSONALENS PERSPEKTIV PÅ UTÖKADE HEMBESÖK -
PRESENTATION DEN 4 MAJ!
 
 

Lisbeth Lindahl, FoU i Väst Göteborgsregionen, och Elin Alfredsson, Psykologiska institutionen Göteborgs Universitet, presenterar i en digital föreläsning den 4 maj kl 10-11 resultat från fokusgrupper med personal som arbetar med Utökade hembesök i Göteborg. Möjlighet kommer också finnas till dialog kring resultaten. Vill du ha en länk till föreläsningen, maila:

Lisbeth.Lindahl@goteborgsregionen.se

Presentation kommer också att spelas in, för att kunna tas del av i efterhand.

 
 

INSPIRATIONSDAG HÖSTEN 2021 - SAVE THE DATE!

 

Höstens inspirationsdag för Utökade hembesök Göteborg går av stapeln torsdag den 28 oktober! Det blir en digital halvdag med fokus på att dela erfarenheter, för personal som jobbar med utökade hembesök i Göteborg. Mer detaljer kommer snart!

 
 

ARTIKEL OM SATSNINGEN PÅ UTÖKADE HEMBESÖK I SKÖVDE

 
 
Artikel om UH-satsningen i Skövde
 

I en nyligen publicerad artikel om föräldrars upplevelse av att ha deltagit i en satsning på utökade hembesök, beskriver föräldrarna bland annat en ökad tillit till sitt eget föräldraskap genom hembesöken. Föräldrarna upplevde också att hembesöken möjliggjorde deras deltagande i sociala aktiviteter lokalt.

 

webbADRESS FÖR Information och material 

På webbplatsen www.vgregion.se/hembesok/ samlar vi material och information som du som arbetar med utökade hembesök kan behöva. Saknar du något på webbplatsen? Maila Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa så får du hjälp att få den information du söker.

 
 

 

Med önskan om en fortsatt fin vår!

 

Hembesöken syftar till att främja goda uppväxtvillkor genom att ge varje barn möjlighet till en bra start i livet, med utgångspunkt i det familjecentrerade arbetssättet. Med barnets bästa i fokus och med öppenhet för familjens kultur och kompetens syftar hembesöken till att stärka föräldrars tillit till den egna förmågan, öka familjens delaktighet i samhället, samt att tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd, och kunna erbjuda det.

 
 

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Kungsgatan 12, 6 vån
 

Tel: 0705-595440
utvecklingscentrum@vgregion.se

Click here to unsubscribe from this newsletter

Do not click this link

Skickat med Paloma