Utökade hembesök Göteborg - Nyhetsbrev 4

 

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att öppna i en webbläsare.

UTÖKADE HEMBESÖK GÖTEBORG

November 2020

 

Samordnas av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa i samarbete med Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän, VGR och Jämlik stad, Göteborgs stad.

 

Den 13 oktober gick ett pressmeddelande ut angående beslut om fortsatta medel för arbetet med att implementera Utökade hembesök i Göteborg. Både Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen har nu sagt ja till en förlängning av avtalen under 2021, med möjlighet till ytterligare tid under 2022.

 
Pressmeddelande
 
se den nyproducerade filmen om utökade hembesök
 
UTÖKADE HEMBESÖK PÅ GRUNDUTBILDNINGEN I FAMILJECENTRERAT ARBETSSÄTT
 
 

Den digitala grundutbildningen i Familjecentrerat Arbetssätt gick av stapeln den 16 oktober, och Utökade hembesök lyftes fram som ett gott exempel på FCA. 220 personer deltog, såväl verksamhetsnära personal, som politiker, chefer och föreningar m fl. Deltagarna kom inte bara från Göteborg utan även från kranskommuner och från Stockholm.

 
DIGITAL INSPIRATIONSDAG 10 SEPTEMBER
 
 

Ännu en inspirationsdag om Utökade hembesök genomfördes i september, med medarbetare inom Utökade hembesök, samt Bokstart och Familjecentrerat arbetssätt. På programmet för dagen stod både en nulägesrapport av hur arbetet fortskrider i Göteborg, samt inbjuden föreläsare Madelene Barboza. Madelene är doktorand på Karolinska Institutet, och berättade om sin senaste studie om föräldrarådgivarnas arbetssätt i det utökade hembesöksprogrammet i Rinkeby. Presentationen utgjorde också en bakgrund för en halvtimmes gemensam diskussion i mindre grupper, kring deltagarnas erfarenheter av arbetssätt och förutsättningar för att möta familjer i samverkan. Om du vill ta del av föreläsningen så klicka på mittenknappen nedan, och titta sedan längst ner till höger på UH:s egen hemisda, under rubriken "Material från inpirationsdagar".

 
PP-presentation
Barbozas föreläsning
Deltagarnas utvärdering
 

UTÖKADE HEMBESÖK PÅ BARNRÄTTSDAGARNA

Digitalt 23-24 November

 
 

Utvecklingscentrum kommer att medverka på Barnrättsdagarna och föreläsa om implementeringen av Utökade hembesök i Göteborg tillsammans med Central Barnhälsovård och Göteborgs Stad. Seminariet kommer att vara tillgängligt för alla att ta del av under december- februari.

 
Klicka här för program eller anmälan
 
NY FORSKNING FRÅN RINKEBY
 

Ytterligare en forskningsstudie har publicerats, där tandhälsan studerats hos barn som deltagit i Rinkeby hembesöksprogram. Vid 18 månader och 36 månader undersöktes barn som detagit i programmet och jämfördes med en kontrollgrupp. En annan läsvärd artikel som publicerades förra året handlar om pappors erfarenheter av att delta i Rinkeby hembesöksprogram.

 
Studie om pappors upplevelse
 
Studie om tandhälsa
 

NY ADRESS FÖR Information och material 

På webbplatsen www.vgregion.se/hembesok/ samlar vi material och information som du som arbetar med utökade hembesök kan behöva. Saknar du något på webbplatsen? Maila Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa så får du hjälp att få den information du söker.

 
 

 

Med önskan om en fortsatt fin höst!

 

Hembesöken syftar till att främja goda uppväxtvillkor genom att ge varje barn möjlighet till en bra start i livet, med utgångspunkt i det familjecentrerade arbetssättet. Med barnets bästa i fokus och med öppenhet för familjens kultur och kompetens syftar hembesöken till att stärka föräldrars tillit till den egna förmågan, öka familjens delaktighet i samhället, samt att tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd, och kunna erbjuda det.

 
 

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Kungsgatan 12, 6 vån
 

Tel: 0705-595440
utvecklingscentrum@vgregion.se

Click here to unsubscribe from this newsletter

Do not click this link

Skickat med Paloma