Lorem ipsum dolor sit amet

 

Read this newsletter in your browser

 

UTÖKADE HEMBESÖK GÖTEBORG

JUNI 2018

Samordnas av Närhälsans Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa i samarbete med Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän och Jämlikt Göteborg

 

I detta andra nyhetsbrev kan vi konstatera att en del har klarnat och att en hel del är på gång framöver. Under våren har de Operativa arbetsgrupperna i berörda stadsdelar kommit igång och vi har arrangerat två olika dagar för dessa grupper. Dagar tänkta att ge information men också skapa forum för diskussion och planering framåt. Längre ner i brevet kan ni ta del av vägledningshäftet/manualen med innehåll för de utökade hembesöken som Karolinska institutet mfl utgivit i dagarna.

Nu önskar vi er alla en riktigt fin sommar!

 
 

KONFERENS UTÖKADE HEMBESÖK GÖTEBORG
ONSDAG 3 OKTOBER

Boka in onsdagen den 3 oktober i era almanackor. Det kommer att bli en dag med föreläsningar och praktisk information för alla de verksamheter och deras medarbetare som kommer att arbeta med hembesöken i Göteborg. Det blir samma program på förmiddag som eftermiddag vilket möjliggör att så många som möjligt kan komma utan att behöva stänga ner sin ordinarie verksamhet. För medlemmar i de operativa arbetsgrupperna kommer det att bli en heldag. Mer information kommer i augusti då man också kan ta del av programmet, lokal och kunna anmäla sig.

Hembesöken syftar till att främja goda uppväxtvillkor genom att ge varje barn möjlighet till en bra start i livet, med utgångspunkt i det familjecentrerade arbetssättet. Med barnets bästa i fokus och med öppenhet för familjens kultur och kompetens syftar hembesöken till att stärka föräldrars tillit till den egna förmågan, öka familjens delaktighet i samhället, samt att tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd, och kunna erbjuda det.

SOCIALSTYRELSEN:

"Utanförskapet och barnen - tidiga insatser ökar tryggheten"

Barn som växer upp i bostadsområden som klassas som socialt och ekonomiskt utsatta har sämre hälsa och förutsättningar för hälsa. Därför startade ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar av barnhälsovården och socialtjänstens förebyggande verksamhet i Rinkeby år 2013. Vid frukostseminariet berättar forskare och personal som varit delaktiga i arbetet om sina erfarenheter och vikten av tidiga insatser för barn i socialt och ekonomiskt utsatta områden. Ta del av webbsändningen här:

Utanförskapet och barnen – tidiga insatser ökar tryggheten
 

VÄGLEDNINGS-MATERIAL för utökade hembesök är klart

Alldeles nyligen blev vägledningsmaterialet/manualen för Rinkeby hembesöksprogram klart. Detta material kommer att användas som grund vid implementeringen av Utökade hembesök i Göteborg.

Kontaktperson för utbildning och handledning är: Utvecklingsledare Sara Östnäs, på Utvecklingscentrum, sara.w.ostnas@vgregion.se, 0705-681390

Vägledningshäfte/ Manual rinkeby hembesöksprogram
 
 

iNFORMATION OM EKONOMI

VGR: Det ekonomiska läget är sedan förra nyhetsbrevet nu klarlagt och förutsättningarna beslutade inom Hälso- sjukvårdsnämnden Göteborg. Det innebär att samtliga chefer för medverkande VC/BVC ska ha godkänt förutsättningarna och de ekonomiska ramar som gäller för införandet av Utökade hembesök Göteborg.

GÖTEBORG STAD (IFO): Se information från förra nyhetsbrevet.

 

 

HALVDAG 7 JUNI Operativa arbetsgrupperna

Den 7 juni genomfördes en halvdag för de operativa arbetsgrupperna i Västra Göteborg, Angered och Västra Hisingen. Östra Göteborg avvaktar i dagsläget på beslut gällande vilket VC/BVC som ska införa arbetssättet och var därför inte med.

Halvdagen innehöll först gemensam information. Därefter arbetade de operativa arbetsgrupperna för att fastställa förutsättningar mm och efter det en workshop kring motivation. Härligt med det stora engagemanget som finns i grupperna och att så många är nöjda med halvdagen och dess innehåll.

Halvdagen avslutades med en gemensam lunch.

 

Information 7 juni - PP bilder
Utvärdering av halvdagen 7 juni
 
 

Närhälsans utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Kungsgatan 12, 6 vån
 

Tel: 0705-595440
asa.wallentin@vgregion.se

Click here to unsubscribe from this newsletter

Do not click this link

Skickat med Paloma