Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

 

Läs på webben


Nyhetsbrev

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

MARS 2021

 
 

Film om Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

 

Nyligen blev filmen om Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa klar. Syftet med filmen är att på ett enkelt sätt beskriva vårt uppdrag och vikten av ett gediget implementeringsarbete.

 

Vi finns som stöd och bollplank!

 

Det senaste årets pandemi har gjort att många verksamheter tvingats tänka om och tänka nytt för att fortsätta upprätthålla ett bra arbete. Vi har sett många goda exempel på kreativa och positiva lösningar!

Att implementera evidensbaserade modeller kräver i sig genomtänkta ansträngningar och att göra det dessutom under en pandemi kan ibland vara utmanande. Vi finns gärna som bollplank och stöd, så hör av er till oss på Utvecklingscentrum när ni behöver!

 
 
 

Rapport i korthet

 

Jennie Ryding, doktorand inom den Barn- & Ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön vid Högskolan Väst (BUV), vars avhandlingsarbete Utvecklingscentrum samfinansierat, har nu sammanfattat sin avhandling i en kortare rapport! Läs om hur socialarbetare, med eller utan utbildning i föräldrastödsmodellen Family Check-up (FCU), som deltog i fokusgruppstudier, ser på användning av reflektion i sitt arbete och reflektionens betydelse.

Klicka på bilden till vänster och läs rapporten!

 

Digital PALS-konferens 2020

 

I oktober genomfördes den årliga PALS-konferensen digitalt. Många skolor och PALS-team tog chansen att vara med live medan andra har tagit del av konferensen i efterhand. Konferensens föreläsning lyfte PALS ur ett samhällsperspektiv.

Spelar det överhuvudtaget någon roll att vi arbetar med PALS? Vad ska det leda till? Föreläsningen ska syfta till att stärka förståelsen av betydelsen av det konkreta PALS-arbete som bedrivs på skolorna.

Klicka på bilden till höger för att ta del av föreläsningen!

 

 

 

 

FÖRÄLDRAPORTALEN:
Föräldraskap i vardagen

 

Under senare delen av hösten 2020 lanserade Utvecklingscentrum Föräldraportalen: Föräldraskap i vardagen. Vi på Utvecklingscentrum tycker att det ska vara lätt att få tillgång till vetenskapligt beprövade råd och tips, och att föräldrar inte ska behöva vänta tills allvarliga problem utvecklas för att få det. Därför har vi utvecklat Föräldraportalen Föräldraskap i vardagen som en del av vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete. Klicka på bilden och ta del av portalen.

 

Att lägga in i kalendern:

 

31 Mars 2021

Family Check-up - digital nätverkskonferens

Kl 13.30-16.30

 

13.30-14.30 Jennie Ryding, som nu är disputerad, föreläser kring sin avhandling om reflektionens betydelse i socialt arbete. Många av de familjebehandlare som arbetar med FCU har bidragit till resultaten i avhandlingen.
14.30-15.00 En stunds internationellt nätverkande med våra Nederländska
FCU-behandlarkollegor.
15.00-16.30 Föreläser Dr. Teresa Bennett om FCU till familjer som har barn
med autism. Dr. Bennett är barnpsykiater på McMaster Barnsjukhus i Hamilton,
Kanada.

Klicka på bilden för att se inbjudan och program i sin helhet!

 

1 Nov 2021

Digital PALS-konferens

Kl 09.00-12.00

 

 

Save the date!
Det planeras för fullt för en digital PALS-konferens under hösten 2021. Innehåll och program kommer att presenteras i början av hösten. Vi ser fram emot en mötesplats där vi kan varva evidens och praktik och visa på det goda PALS-arbete som görs ute på skolorna i regionen.

 

Avregistering av nyhetsbrev

Facebook

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa är en enhet inom Västra Götalandsregionen som arbetar med metodutveckling, utbildning och forskning. Enheten bidrar med kunskap om beforskade modeller som förebygger och minskar barn och ungas psykiska ohälsa.

Kontakt:

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Kungsgatan 12, 6 vån

41119 Göteborg

Mail: utvecklingscentrum@vgregion.se

Hemsida

 

AvregistreringAvregistreraKlicka här för att avregistrera din adressKlicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma