UH Nyhetsbrev juni 2022

Utökade hembesök Göteborg - Nyhetsbrev 10

 

Ser nyhetsbrevet konstigt ut? Klicka här för att öppna i en webbläsare.

UTÖKADE HEMBESÖK GÖTEBORG

juni 2022

 

Samordnas av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa i samarbete med Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän, VGR och Jämlik stad, Göteborgs stad.

 

DELRAPPORT 4

 

I maj släpptes delrapport 4 kring de Utökade hembesöken i Göteborg. Denna rapport är en presentation av senaste årets arbete med de utökade hembesöken där ett sammanfattande nuläge beskrivs utifrån data kopplad till kvalitetssäkringen. Ytterligare resultat från den vetenskapliga utvärderingen presenteras också och rapporten avslutas med en plan för hur de utökade hembesöken ska integreras i ordinarie verksamhet from 2023.

 
Delrapport 4
 

RAPPORT -

"Att finna sin roll, att så ett frö – föräldrastödjarnas arbete i barnhälsovården"

 

Att förstå föräldrastödjarens roll i satsningen med de Utökade hembesöken i Göteborg har varit en av kärnfrågorna i utvärderingen. Nu har Lisbeth Lindahl och Elin Alfredsson på Fou I väst/GR gått ut med forskningsresultat från intervjuer med socionomerna.

Andra aktiviteter på gång i utvärderingen är djupintervjuar med föräldrar, insamling av föräldraenkät 2, och ett pilotprojekt med datainsamling på 2-½ års besök på BVC. Vi är tacksamma för det goda samarbetet som vi har med forskarna på Fou i Väst/GR!

Rapporten: Att finna sin roll, att så ett frö - föräldrastödjarnas arbete i barnshälsovården
 

MATERIAL FÖR BILDSTÖD -

att använda inför eller under hembesöken

 

Idén att ta fram bildstöd kom från teamet som gör utökade hembesök i Angered Centrum, då de ville ha tydliga och informativa ark om vad som kan ingå i respektive hembesök och något att utgå från i samtalet med familjerna. De sex arken är fristående och kan exempelvis användas innan varje besök som information, eller på själva hembesöken i mötet med familjen.

 

Under våren har materialet testats i liten skala i delar av Angered. Vi vill nu ge alla möjlighet att testa materialet, Utökade hembesök, A4 blad (vgregion.se)

Materialet är framtaget tillsammans med föräldrastödjare och BHV-sjuksköterska, med layoutstöd från Göteborgs Stads grafiska byrå.

 

INSPIRATIONSDAG 15 SEPTEMBER 2022

Regionens Hus

Kl 13.15-16.15

 

Årets inspirationsdag, för de som gör utökade hembesök i Göteborg, blir eftermiddagen 15 september på Regionens hus. Dagen består av två pass, med föreläsning och reflektion tillsammans. Temat är goda skärmvanor hos små barn och föräldrars förmåga att ta till sig hälsoinformation. En kalenderinbjudan har skickats ut via processtödjarna och FCA-koordinatorerna. Du anmäler dig och eventuella allergier här: Länk till anmälan via regionkalendern

Pass 1: Goda skärmvanor hos små barn

 

Anett Sundqvist, biträdande professor vid Baby-barnlabbet vid Linköpings universitet och Malin Nilsen, universitetslektor på Institutionen pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet föreläser om goda skärmvanor för små barn. Anett har i sin forskning fokus på hur det är att växa upp i en digital värld och hur digitala verktyg påverkar det lilla barnets utveckling. Malin kommer berätta om samspelet mellan barn i förskoleåldern och deras vårdnadshavare och pedagoger kring digitala verktyg.

Pass 2: Föräldrars förmåga att ta till sig hälsoinformation, tre delar.

Hälsolitteracitet hos föräldrar som fått Rinkebys hembesöksprogram, Kirsi Tiitinen Mekhail, BHV-sjuksköterska och doktorand Karolinska Institutet. Kirsi har intervjuat föräldrar som har fått utökade hembesök i Rinkeby om vilken information dem har tagit till sig från hembesöken. Hon delar med sig av resultat från sin forskning. Digital föreläsning.

 

Reflektion kring bildstödsmaterialet om utökade hembesök, från Angered Centrum

Genomgång av ”Föräldraskap de första åren”, en digital resurs för familjer och professionella.

 

HÖSTENS INTRODUKTIONSUTBILDNINGAR

 

Ons 31 Augusti

kl 8.30-11.30

 

INTRODUKTIONS-UTBILDNING FÖR NYANSTÄLLDA

 

 

 
 

Tors 1 September

kl 14.00-15.30

 

INTRODUKTIONS-UTBILDNING

TILL NYA CHEFER

 

 

Anmäl till ann.e.jansson@vgregion.se

 

SAMARBETE MADELENE BARBOZA

 

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa tillsammans med FOU, Primära och nära vård, Göteborg och Södra Bohuslän planerar för ett forskningsprojekt i samarbete med Madelene Barboza, PhD med fokus på kvalitetssäkring av satsningen i Göteborg i förhållande till forskningsresultat från Rinkebysatsningen, med svaren på Ögonblicksbilder som underlag. Ni kan ta del av Madelenes tidigare forskning i Rinkeby nedan.

 
MADELENES AVHANDLING
 

webbADRESS FÖR Information och material

På webbplatsen www.vgregion.se/hembesok samlar vi material och information som du som arbetar med utökade hembesök kan behöva. Saknar du något på webbplatsen? Maila Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa så hjälper vi dig att hitta den information du söker.

 

Hembesöken syftar till att främja goda uppväxtvillkor genom att ge varje barn möjlighet till en bra start i livet, med utgångspunkt i det familjecentrerade arbetssättet. Med barnets bästa i fokus och med öppenhet för familjens kultur och kompetens syftar hembesöken till att stärka föräldrars tillit till den egna förmågan, öka familjens delaktighet i samhället, samt att tidigt upptäcka familjer med behov av extra stöd, och kunna erbjuda det.

 
 

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Kungsgatan 12, 6 vån
 

Tel: 0705-595440
utvecklingscentrum@vgregion.se

Click here to unsubscribe from this newsletter

Do not click this link

Skickat med Paloma