Utvecklingscentrum Nyhetsbrev december 2022

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

 

Läs på webben


Nyhetsbrev

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

DECEMBER 2022

 

Material för späd- och småbarnsföräldrar på föräldraportalen FÖRÄLDRASKAP I VARDAGEN

 

I början av hösten kunde Utvecklingscentrum presentera nytt material på föräldraportalen "Föräldraskap i vardagen" för föräldrar till små och späda barn. Förutom textmaterial finns också en nyligen framtagen film som beskriver det viktiga samspelet mellan barn och föräldrar och vilka föräldrastrategier som är mest betydelsefulla när barnen är små. Klicka på bilden till höger för att se filmen.

Utvecklingscentrum fick möjligheten att bla sprida detta material under två olika föreläsningar på Familjecentralskonferensen i Vänersborg i oktober.

 

Responsen har hittills varit väldigt positiv på både texter och filmer på föräldraportalen vilket är roligt.

 
2021: Systematiskt arbete på rävlandaskolan
2022: PALS på Rävlandaskolan åk 7-9
 

 

PALS i Härryda kommun

 

Sedan januari 2021 ger Utvecklingscentrum implementeringsstöd till Härryda kommun för att införa skolmodellen PALS på ett antal grundskolor i kommunen. Malin Olsson Asp arbetar som rektor på Rävlandaskolan årkurs 7-9 i kommunen. Vid två tillfällen har Malin delat med sig av hur skolan arbetar med PALS i Pedagog Härryda som är ett webbforum där skolor och personal delar med sig av sina erfarenheter och framgångsrika arbete. Läs artiklarna om Rävlandaskolans PALS-arbete till vänster.

 

Forskningsprojekt inom Regionhälsan riktat till barn med

ont i magen

 

Utvecklingscentrums pågående samarbetsprojekt med Barn- och ungdomsmedicin, riktat till barn med funktionell buksmärta, nämndes i vårt förra nyhetsbrev. Vi har ställt några frågor till Emma Milford, psykolog och samverkansdoktorand, som tillsammans med Utvecklingscentrums medarbetare Åsa Nilses, är ansvarig för innovationen ADAPT – behandling vid ont i magen och oro, och driver forskningsstudien där behandlingen utvärderas.

Vem är du Emma Milford? "Jag är legitimerad STP-psykolog, anställd på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Hisingen, och sedan sommaren 2022 inskriven som doktorand vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet."

Vad innebär det att vara samverkansdoktorand? "Det innebär i mitt fall att jag har kvar min anställning inom VGR samtidigt som jag går min forskarutbildning. Mitt forskningsprojekt är också knutet till mitt kliniska arbete inom barn- och ungdomsmedicin, vilket är spännande och väldigt givande."

Vad är syftet med forskningsstudien om ADAPT- behandling vid ont i magen och oro? "Syftet är att ta reda på om behandlingen, som är en "blended", alltså delvis webbaserad, kbt-behandling, är en effektiv behandling.

 

Vi har gjort en svensk version av en befintlig och evidensbaserad amerikansk behandling, så nu vill vi pröva hur den svenska behandlingen fungerar för barn med denna problematik i VGR."

Vad hoppas du att studien ska leda till? "Jag hoppas att den ska leda till att barn får tillgång till en effektiv, tillgänglig och delvis digital behandling, utan att behöva vänta så länge efter det att de fått sin diagnos. Och att den bidrar till att bredda tillgången på behandling för funktionell buksmärta."

Läs mer om projektet här
 

Våra internationella samarbeten

 
 

Under hösten har Utvecklingscentrum fortsatt att samarbeta med kollegor internationellt när det gäller Family Check-up och skolmodellen PALS.

I augusti genomfördes en FCU-konferens på universitetet i Orgegon, Eugene, USA. Den senaste forskningen presenterades och uppdateringar avseende modellens implementering. Utvecklingscentrum tog tillfället att presentera det fina FCU-arbete som görs i Västra Götalandsregionen.

I november var det dags för en europeisk PALS-konferens på universitetet i Jyväskylä, Finland. Både forskare och praktiker deltog i olika seminarier och föreläsningar. Utvecklingscentrum presenterade en poster och deltog i olika panelsamtal.

 

Regional PALS-konferens november 2022

 
 

Temat på årets regionala och digitala PALS-konferens var "Hantering av utmanande beteende". Över hundra deltagare fick lyssna till en föreläsning av Peter Karlsson, psykolog och författare, om att förstå och hantera problematiskt beteende i skolmiljön. Därefter erbjöds 6 parallella seminarium där kunskap och erfarenheter från arbetet med PALS på olika skolor delades.

 

Föräldraskap i vardagen - webbutbildning

 

Föräldraskap i vardagen - är, förutom en föräldraportal, också ett skräddarsytt föräldraskapsstöd som används av behandlare/profesionella som möter föräldrar efter genomförd Family Check-up kartläggning. Denna webbutbildning kommer nu underlätta introduktionen av nya som ska arbeta med modellen i regionens kommuner.

 
 

Att lägga in i kalendern våren 2023:

 

FCU Nätverks- konferens 4 maj 2023 

 
 

Utökade hembesök

Göteborg

26 maj 2023

Slutkonferens

 
 

PALS-konferens 30 oktober 2023 8.30-12.00

 
 

Avregistering av nyhetsbrev

Facebook

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa är en enhet inom Västra Götalandsregionen som arbetar med metodutveckling, utbildning och forskning. Enheten bidrar med kunskap om beforskade modeller som förebygger och minskar barn och ungas psykiska ohälsa.

Kontakt:

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Kungsgatan 12, 6 vån

41119 Göteborg

Mail: utvecklingscentrum@vgregion.se

Hemsida

 

AvregistreringAvregistreraKlicka här för att avregistrera din adressKlicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma