Utvecklingscentrum Nyhetsbrev juni 2023

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

 

Läs på webben


Nyhetsbrev

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

JUNI 2023

 

10 år med skolmodellen PALS

 

I februari släppte Utvecklingscentrum en rapport som beskriver arbetet med implementering av skolmodellen PALS i Västra Götaland under åren 2012-2022. Här kan man bland annat läsa om hur PALS kopplas ihop med skolans läroplan och styrdokument, hur det vetenskapliga stödet ser ut och hur det går för skolorna i regionen.

I rapporten är 43 PALS-skolor aktuella och till hösten 2023 kommer 55 skolor vara igång med implementering av modellen.

Vi hoppas att på sikt regelbundet kunna ge ut en rapport för att sprida kunskap om PALS och följa skolornas utveckling över tid.

RAPPORTEN
 
 

Family Check-up

Nätverkskonferens

 
 

 

I maj anordnade Utvecklingscentrum den årliga Family Check-up konferensen! Dagen syftar till att samla familjebehandlare som arbetar med föräldrastödsmodellen FCU i Västra Götaland, för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Denna gång gästades konferensen av Christina Näsholm, psykolog och leg psykoterapeut, som utbildar och handleder i Motiverande samtal. Christina ledde en workshop om motiverande strategier i samtal med föräldrar. Utvecklingscentrum samarbetar sedan lång tid med Christina Näsholm, eftersom MI (motiverande samtal) är en viktig del i arbetet med FCU-modellen, som stärker effekten av insatsen. En givande och inspirerande dag!

 

Spridningskonferens

Utökade hembesök Göteborg

 

Den 26 maj presenterades den vetenskapliga utvärderingen av Göteborgs satsning på det utökade hembesöksprogrammet, som pågått sedan 2019, där barnhälsovårdssjuksköterska och föräldrastödjare tillsammans genomför extra hembesök hos alla förstagångsföräldrar i prioriterade områden.

 

Konferensen arrangerades av Utvecklingscentrum tillsammans med Central Barnhälsovård och Jämlik stad Göteborgs Stad, som alla varit en del i det implementeringsstöd som erbjudits verksamheterna.

Konferensen besöktes av personal som utför hembesök, chefer, politiker samt nyckelpersoner och forskare från andra liknande satsningar i Sverige.

Presentationer av resultat från utvärderingen gjordes av Lisbeth Lindahl, FoU Väst GR, Elin Alfredsson, Göteborgs universitet och Madelene Barboza, Karolinska institutet, och dagen avslutades med ett panelsamtal med medarbetare och chefer. Resultaten stärker tidigare forskning på området, och dagen ingav både hopp och motivation till att fortsätta arbetet! En slutrapport kommer inom kort att publiceras.

 

Föräldraportalen "Föräldraskap i vardagen"

fortsätter att spridas i olika forum

 

Under våren har Utvecklingscentrum fått möjligheten att i olika sammanhang få berätta och informera om webbsidan "Föräldraskap i vardagen".

Central barnhälsovård arrangerar studiedagar varje år, för personal som möter barn och familjer på olika sätt. Dagarna genomförs på ett antal platser i regionen och under våren har dessa ägt rum i Vänersborg och Göteborg och till hösten i Borås och Skövde. Temat för dagarna är "Förstå familjen" som är ett verktyg framtaget av Kunskapcentrum för jämlik vård, för arbete med föräldrar med kognitiva svårigheter. Under dessa dagar har också Utvecklingscentrum medverkat för att berätta om hur man i sitt arbete med föräldrar kan använda "Föräldraskap i vardagen".

 

Ett annat tillfälle har varit på det webbinarium som arrangerades av FoU-primär och nära vård, tillsammans med forskningsplattformen Psykisk hälsa och ohälsa i primärvård, med fokus på barn och unga. Webbinariet bjöd på en mängd spännande forskning, projekt och kunskap.

Utvecklingscentrum bidrog då också med en presentation av den individuella föräldrastödsmodellen Family Check-up och Föräldraskap i vardagen.

 

 

föräldraskap i vardagen
 
 

Att lägga in i kalendern hösten 2023:

 

Regional PALS-konferens

23 oktober 2023

 
 

Höstens konferens genomförs på Scandic Crown i Göteborg, kl 14-17, och kommer bla gästas av föreläsare och forskare från våra grannländer Norge och Finland. Välkomna är alla PALS-instruktörer, PALS-team och skolledare från PALS-skolorna i regionen.

program och anmälan
 

Kollegialt nätverk i skolmodellen PALS

 
 

Digitala träffar på Teams för aktiva PALS-instruktörer:

13 sept, 16 okt, 23 nov

Kl: 14.30-16.30

Välkomna!

Teamslänk skickas ut närmare inpå till berörda.

 

Kollegialt nätverk i Family Check-up

 
 

Digitala träffar på Teams för familjebehandlare aktiva i familjearbete med FCU:

6 sept, 9 okt, 9 nov

Kl: 9.00-11.00

Välkomna!

Teamslänk skickas ut närmare inpå till berörda.

 

UTVECKLINGSCENTRUM ÖNSKAR ALLA EN RIKTIGT HÄRLIG SOMMAR!

Jenny T Benjaminsson, Julie S Lundgren, Patric Bengtsson, Sara W Östnäs, Åsa Nilses, Ebba-Lisa Eckerdal och Åsa Wallentin

 
 

Avregistering av nyhetsbrev

Facebook

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa är en enhet inom Västra Götalandsregionen som arbetar med metodutveckling, utbildning och forskning. Enheten bidrar med kunskap om beforskade modeller som förebygger och minskar barn och ungas psykiska ohälsa.

Kontakt:

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa

Kungsgatan 12, 6 vån

41119 Göteborg

Mail: utvecklingscentrum@vgregion.se

Hemsida

 

AvregistreringAvregistreraKlicka här för att avregistrera din adressKlicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma