Ett informationsbrev från Gryning Vård som ägs av kommunerna i Västra Götaland.
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Gryning
Aktuellt
Verksamheter
Placeringsrådgivning
Kontakt

Grynings boenden med inriktning mot neuropsykiatri –  Claesborg och Liden

I Skövde finns Grynings två LSS-boenden 9:8 för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med social utsatthet.

Under åren har många ungdomar funnit en fungerande tillvaro här med verktyg för att klara vardagens utmaningar.

Pontus och kollega.

– Ungdomar som kommer till oss har autism och ofta i kombination med ADHD, säger Pontus Lundin, biträdande enhetschef på Liden.

Klienterna vid de båda enheterna är normalbegåvade men skolan har ofta varit problemfylld. Inte sällan har klienten också kommit i kontakt med psykiatrin. Lågaffektivt bemötande i kombination med ett fåtal individuella regler är instrument för att få ungdomarna att uppleva en fungerande vardag utifrån sina förutsättningar.
Läs hela texten om Grynings LSS-verksamhet här.

Förfrågningar

Claesborg 0500-48 78 50
Liden 0500-78 11 08

Grynings akutenheter tar emot placeringar dygnet runt 

Placeringsfunktionen - 020-700 710
Grynings dygnet runt-telefon för råd kring placering.

Direktnummer till våra akutenheter
Birkahemmet (0-1 & gravid) - 031-25 64 10
Bryggan (1-12 år) - 031-47 21 02
Herkules (14-17 år) - 0322-65 45 00
Lilla Torp (12-21 år) - 031-707 31 73

Ring Gryning
 
Facebook LinkedIn

Du får detta infobrev du du varit i kontakt med Gryning, är intressent i en ägarkommun, tjänsteman inom socialstjänst eller själv anmält dig. Vill du inte ha information från Gryning, klicka här. Så behandlar Gryning personuppgifter.

 

Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar.

Postman