Ett informationsbrev från Gryning Vård.

Ett informationsbrev från Gryning Vård.
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Aktuellt
Verksamheter
Placeringsrådgivning
Kontakt

Framgångsfaktorerna i LSS-verksamheten ligger i flexibiliteten i mötet 

Gryning

Under våren har framgångsfaktorerna på Grynings två LSS-boenden studerats av FoU i Väst/GR.

I Skövde finns Grynings två LSS-boenden för normalbegåvade ungdomar med neuropsykiatriska funktionsfunktionsnedsättningar i kombination med social utsatthet. Enheterna Claesborg och Liden välkomnar klienter 11-16 år.

Genom åren har många ungdomar fått omsorg och stöd med goda resultat och funnit en fungerande tillvaro med verktyg för att klara vardagens utmaningar.

Under våren har verksamheternas framgångsfaktorer studerats av FoU i Väst/GR. Slutsatserna är att det är den samlade kompetensen och den kontinuerliga flexibiliteten i bemötandet i varje stund som varit avgörande, inte någon enskild metod. Respekten för allas olikheter är det som skapat trygghet samtidigt som den varit utvecklande för klienterna.

Därutöver är det lågaffektiva bemötandet i kombination med ett fåtal individuella regler ett instrument för att få ungdomarna att uppleva en fungerande vardag utifrån sina förutsättningar.

Claesborg

Pojkar 11-16 år
LSS 9:8 kan skrivas in utifrån LSS, SoL och LVU
Klienterna är normalbegåvade
Möjlighet att bo kvar i boendet till och med avslutad gymnasieutbildning

Kontakt & förfrågan: 0500-48 78 50

Liden

Pojkar 11-16 år
LSS 9:8 kan skrivas in utifrån LSS, SoL och LVU
Klienterna är normalbegåvade
Möjlighet att bo kvar i boendet till och med avslutad gymnasieutbildning

Kontakt & förfrågan: 0500-78 11 08

Vill du veta mer?
Kontakta
Ann-Cathrin Åsberg
Enhetschef Claesborg & Liden
0702-49 37 19 / ann-cathrin.asberg@gryning.se

Ring oss dygnet runt för placering samt råd - 020-700 710

 
Facebook LinkedIn

Du får detta infobrev då du varit i kontakt med Gryning, är intressent i en ägarkommun, tjänsteman inom socialtjänst eller själv anmält dig. Vill du inte ha information från Gryning, klicka här. Så behandlar Gryning personuppgifter.

 

Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland och erbjuder bland annat HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, boende för ensamkommande barn och ungdomar, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende.
Kontakta placeringsfunktionen på 020-700 710 för mer information.

Skickat med Paloma