November 2018                                                                                                                                                     Läs i webbläsaren

Mer kunskap om naturen som hållbar resurs

inom besöksnäringen.

Just nu pågår samverkans- och forskningsprojekt som handlar om användandet av naturen som resurs för upplevelser. Naturbaserad turism är ett av CeTLeRs fokusområden för forskningen.

Gruppbild på medlemmar i CeTLeR

Tillsammans med Karlstad Universitet och Högskolan i Innlandet i Norge ingår Högskolan i ett InterReg projekt som handlar om att främja forskning och innovation för grön omställning. En del av projektet handlar om att undersöka möjligheten att använda naturresurer för att utveckla naturbaserade upplevelser i skogsområden. Läs mer om vår del av projektet nedan och mer om projektet Ingoskog projektet här.

Naturbaserade leder finns på många platser i Dalarna och bidrar till att locka besökare till länet både under sommar och vinter. Mer kunskap behövs om hur dessa leder kan finansieras och som ett led i detta behövs nya betalningslösningar. Under 2019 startar ett projekt med målet att ta fram affärsmodeller för att finansiera rekreationsleder, så som skridskobanor. Projektet drivs av Visit Dalarna och CeTLeR utgör en viktig samverkanspart.
Läs mer nedan om projektet Hållbar Digital Tjänsteinnovation.

Du kan läsa mer om alla våra samareten på vår hemsida eller titta in på vår Facebooksida.

Vilka värden kommunicerar naturturister?

Inom ramen för projektet Ingoskog har en studie genomförts i Fulufjällets nationalpark. Inlägg från Instagram kopplade till nationalparken undersöks för att förstå hur turister synliggör, återberättar och ger uttryck för sina naturupplevelser genom sociala medier. I studien har de upplevelser som kommunicerats via Instagram analyserats och kompletterats med deltagande studier tillsammans med turister under deras besök. Detta görs för att få bättre förståelse för hur sociala medier användas för att förmedla naturbaserade upplevelser men också skapa en grund för hur nya tjänster eller produkter kan skapas genom t.ex. digital teknik.
Flera forskare från CeTLeR är aktiva i Ingoskog och våra magisterstudenter har varit involverade i projektet i Fulufjället.

Kontaktperson: Eugenio Conti ecn@du.se
Mer om projektet hittar du här

Bild från CeTLeRs konferens 4-6 oktober
 

Vad händer i Malingsbo-Kloten?

Bild från CeTLeRs konferens 4-6 oktober

Malingsbo-Kloten är ett naturområde som ligger i området mellan Dalarna-, Örebro- och Västmanlands län. I ett samarbete med intressenter i området, har CeTLeR gjort en inventering av befintliga resurser inom upplevelsproduktion samt undersökt förutsättningar för utveckling av naturturism.

Kontaktperson: Jonathan Yachin jmy@du.se
 

 

Betalningsmodeller för utveckling av turistleder

Går det att hitta affärsmodeller och betalningsmodeller för utveckling av turistleder? Detta är något som medarbetare från CeTLeR tillsammans med Visit Dalarna kommer att jobba med framöver genom ett gemensamt EU projekt, Hållbar Digital Tjänsteinnovation, där gamification och mikrobetalningar kommer att vara fokus. Utgångspunkten finns i dagens tekniska lösningar kring RFID-teknik, QR-kod kopplat till allmänt utbredd användning av ”smart phones” och allmänt tillgänglighet till GPS och kartfunktioner. Arbetet kommer att pågå under 2019-2020.

Kontaktperson på CeTLeR är Tobias Heldt the@du.se

 

KONTAKT

Besök vår hemsida eller besök vår Facebook

SUSANNA HELDT CASSEL

Professor, centrumledare

shc@du.se
023-77 85 31

MARIA THULEMARK

Doktor, biträdande centrumledare
mth@du.se
023-77 89 61

Är du inte med i listan för mailutskick men vill ha nyhetsbrevet från CeTLeR?
Skicka ett mail till cetler@du.se så ser vi till att du får nästa utskick.

FINANSIÄRER

Avregistrera dig från nyhetsbrevet

 
Skickat med Postman - 100 gratis utskick per månad