Maj 2019                                                                                                                                                   Läs i webbläsaren

Effekterna av evenemang blir till nytta för arrangör och destination

lång historia av forskning inom evenemang

Högskolan har en relativt lång historia av forskning inom evenemang. Ett delområde som får fokus är effekterna av större evenemang- främst i Dalarna, men även i övriga Sverige och internationellt. Forskningen inom detta kan tillhandahålla relevant information som blir till stor vikt för arrangören dels för dess framtida utveckling, och dels för utvärdering och uppföljning av evenemanget i sig. Det är även till stor vikt för regionen/destinationen för att kunna jobba mer strategiskt med platsens utveckling och varumärke genom att kunna förstå effekterna och därmed ha stöd i evenemangets budskap, värdegrund och liknande. Tidigare forskning inom evenemang kopplat tilvår miljö innehåller exempelvis studier av Peace & Love-festivalen, Svenska skidspelen, SkidVM och DalaTravets evenemang.

Du kan läsa mer på vår hemsida eller titta in på vår Facebooksida.

Gruppbild på medlemmar i CeTLeR
 

Ett axplock av våra studier

Peace & Love-festivalen har studerats genom beräkningar av ekonomiska effekter för regionen men även samhällsekonomiska effekter i stort samt en fördjupad studie av värden kopplat till festivalens volontärer.

 

Studierna av Svenska skidspelen och SkidVM i Falun har haft som huvudfokus att undersöka vad evenemanget gett i form av ekonomiska effekter för Falun och omgivande region.

 

Studierna av DalaTravet i Rättvik handlade om att uppskatta ekonomiska effekter kopplade till arrangörens samtliga evenemang under året samt uppskatta hur stora de totala effekterna var av att aktiviteten finns inom regionen.

 

Prisad artikel om Peace & Love

Tobias Heldt, docent i Turismvetenskap, vid Centrum för besöksnäringsforskning, CeTLeR, har tagit emot ”Emerald litetati award for outstanding paper 2018” för en artikel i tidskriften International Journal of Event and Festival Management. Artikeln med titeln "Understanding hallmark event failure: a case study of a Swedish music festival" handlar om musikfestivalen Peace & Love och analyser kring festivalens varande. Syftet var att identifiera och diskutera de faktorer som orsakade festivalens fall. Artikeln är skriven tillsammans med Anders Nordvall vid Mittuniversitetet.

Kontaktperson: Tobias Heldt the@du.se

Läs artikeln i sin helhet här

 

 

Bild från CeTLeRs konferens 4-6 oktober
 

MARA- Samverkan för attraktiva mobilitetssatsningar

Under tre dagar genomförde forskare från CeTLeR fältstudier i Åre i samband med Alpina
skid-VM 2019. Inom ramarna för det nystartade projektet MARA arbetar forskare och myndighetsrepresentanter från nio länder i norra Europa med nya mobilitetskoncept i turismområden på landsbygd.

Inom projektet ska kapaciteten förbättras hos transportsektorns aktörer genom att studera faktisk efterfrågan på transportbehov bland boende, turister och näringsliv för att matcha det med de transportsystem som finns idag. Målet är att identifiera synergier mellan dessa grupper och utifrån det skapa kostnadseffektiva och stabila lösningar för attraktiva mobilitetssatsningar. De svenska fallstudieorterna är Sälen (och Trysilområdet) samt Åre och visst fokus kommer att ligga på att studera och förbättra förutsättningarna för dessa orter att genomföra större evenemang.

Kontaktperson: Maria Thulemark mth@du.se

Klicka här för att läsa mer om MARA

 

Kurser relaterade till evenemang

Internationella evenemang och festivaler
Evenemangsturism- planering, marknadsföring, utvädering

För kursinformation se länkar ovan.

Kontaktperson: David Scott dsc@du.se

KONTAKT

Besök vår hemsida eller besök vår Facebook

SUSANNA HELDT CASSEL

Professor, centrumledare

shc@du.se
023-77 85 31

MARIA THULEMARK

Doktor, biträdande centrumledare
mth@du.se
023-77 89 61

Är du inte med i listan för mailutskick men vill ha nyhetsbrevet från CeTLeR?
Skicka ett mail till cetler@du.se så ser vi till att du får nästa utskick.

FINANSIÄRER

Avregistrera dig från nyhetsbrevet

 
Skickat med Postman - 100 gratis utskick per månad