Första nyhetsbrevet från projekt Etableringstriss OHM - för ökad kompetens och delaktighet för utomeuropeiskt födda på svensk arbetsmarknad

Nyhetsbrev nr: 01

Läs brevet i din webbläsare

 
Logga för projekt Etableringstriss OHM
Flagga för Europeiska socialfonden
 

Nytt nyhetsbrev om
ett nystartat gemensamt projekt
för Oskarshamn, Högsby och Mönsterås

Våra kommuner har sökt, fått och startat projekt Etableringstriss OHM

Genom detta nyhetsbrev kommer du att få veta mer!

Projektets insatser och aktiviteter ska stödja och motivera
målgruppen nyanlända, utomeuropeiskt födda
att komma närmare arbetsmarknad, studier, sysselsättning, egenförsörjning och delaktighet i samhället.

Kompetensutveckling för kvinnor och män
om är nyanlända och utomeuropeiskt födda
Ska leda till ökade förutsättningar till praktik
på företag och arbetsplatser
Arbetsplatser inom kommunerna, regionen och företag ska ges stöd,
handledning, bildstöd vid praktik, introduktion, anställning
 

Tidplan
för projektet


Analys- och planeringsfas:

2020-08-31 – 20201-02-28

Genomförande:

2021-03-01 – 2022-11-30

 

Budget och finansiering

Projektet delfinansieras
av Europeiska socialfonden med 12,5 miljoner kronor
till kommunerna och projektet

Total budget för projektet
är 25,9 miljoner kronor

 

Svenska språket är nyckeln

På URPlay finns en serie som heter Hej hej Sverige. Det en en enkel och inspirerande guide i hur Sverige fungerar som vänder sig till nyanlända personer och andra som är intresserade.

Se filmen "Att lära sig språket som en väg in i samhället" (5 minuter)

Logga för URPlay-serien Hej hej Sverige!
 
 

Projektets 3 pusselbitar

Nyanlända kvinnor och män

Stärka svenska språket
mer om arbetsliv
och svenska samhället
digital delaktighet och verktyg
praktik på arbetsplatser
interkulturell kompetens
om svenska normer och kultur

 

Samverkan
med arbetsgivare

Stöd och utbildning för handledare på arbetsplatser
samverkan och samordning
med arbetsgivare
ta fram metoder, rutiner
och avsiktsförklaringar
språkstödjande
och kompletterande kommunikation

Interkulturell kompetens

workshopar med arbetsgivare, handledare, arbetsplatser
kunskap om våra olika kulturer och bakgrunder
insikter om värderingar
som styr i det kulturella mötet
kommunikation som fungerar
bildstöd och språkombud
 

Nu analys- och planeringsfas

Projektet startade 31 augusti 2020. Nu planerar projektmedarbetare från alla 3 kommuner med kursernas innehåll och vilka metoder
som vi ska förmedla till deltagarna nästa vår år 2021.

Tema-områden
Rättigheter och skyldigheter – skatter, Barnkonventionen,
"svenska samhällskontraktet", jämställdhet, demokrati
Digital delaktighet – använda dator, säkerhet och integritet,
digital kontakter med myndigheter, källkritik
Hälsa och friskvård – kost, motion, minska stress, psykiskt mående
Arbetslivet – på väg ur arbetslöshet, anställningsformer, avtal, bevis, kontrakt, arbetsgivare, företagspolicy och föreskrifter, jämställdhet, skriva cv, arbetsgivarens tankar kring cv, intervju, villkor, söka jobb

 

Svenska språket

Det är avgörande att kunna kommunicera på svenska
– ta emot instruktioner, följa säkerhet, prata med kollegor
och arbetskamrater, ge service till kunder, vårdtagare och andra.
Därför lägger vi stort fokus på att deltagarna ska känna till,
träna och erövra viktiga begrepp och ord – på svenska.
Vi ska också utveckla bildstöd som en metod och väg till språket.

Moln av ord som handlar om projektet
 
Gruppbild på styrgruppen för Etableringstriss OHM
Styrgruppen för projektet

...består av kloka och engagerade tjänstepersoner från arbetsmarknadsenheter, socialförvaltning, SFI/Vuxenutbildningen i de tre kommunerna
plus Arbetsförmedlingen

 
Projektmedarbetare Etableringstriss OHM
Projektmedarbetare från 3 kommuner

Här är några av våra kompetenta medarbetare
som arbetar med att ta fram de teman och områden
om ska finnas med i kompetensutvecklingen
för deltagare i vårens kurser.

 

Nyhetsbreven kommer
att skickas ut minst
1 gång per månad

 
Kontaktpersoner

Arbetsmarknadschefen
i varje kommun

Projektledare nås
via Servicecenter
Oskarshamns kommun

 

Webbplats: Klicka här
Servicecenter: 0491 - 88 000
E-post:
etableringstriss@oskarshamn.se

Tipsa en vän om nyhetsbrevet!

 
Dela nyhetsbrevet:
 
Facebook Twitter
         

Klicka här för att avregistrera din adress

 
 
Do not click this link

Skickat med Paloma