Nyhetsbrev nr: 08

Läs brevet i din webbläsare

 
Logga för projekt Etableringstriss OHM
Flagga för Europeiska socialfonden
 

Halvvägs genom projektet

Nu är genomförandefasen för vårt projekt i halvtid och häromveckan avslutades den andra kursomgången med 25 deltagare med fika och intygsutdelning.

Deltagarna går nu ut på sina praktikplatser bland annat inom barnomsorgen, äldreomsorg, hotell, skolmatsrestaurang, matvarubutik och secondhandbutik. En del av deltagarna gör praktik inom Arbetsmarknadsenheternas egna arbetsplatser som Miljöhuset och Gröna spåret i Oskarshamn, Tegelbruket i Högsby och Hjulet i Mönsterås.

Den tredje gruppen börjar måndag 4 april och kursen pågår till slutet av juni, därefter är det deras tur att göra praktik.

Avslutningskalas i Oskarshamn.

Kursstarter

Preliminärt datum för den sista starten är 8 augusti 2022.

Deltagare i projektet rekryteras i första hand via kommunernas individ- och familjeomsorg.

Kontakt: Projektledare Elenor Håkansson nås via mejl elenor.hakansson@
oskarshamn.se
.

 

Prenumerera

Vill du också ta del av det här nyhetsbrevet? Mejla
etableringstriss@
oskarshamn.se
, så lägger vi till dig på listan.

 

Att följa ett projekt

I utlysningen till ESF-projekten finns ett krav på att projektet följs av en extern utvärderare. Peter Johansson, utvärderare på VOK i Västsverige, besökte oss häromveckan för att intervjua deltagarna och då fick han själv svara på några frågor.

Kan du beskriva ditt uppdrag för oss?

– En utvärdering av ett socialfondsprojekt är tänkt att fungera som ett verktyg för reflektion och lärande, om vad som fungerar bra och mindre bra under tiden som ett projekt pågår. Tanken är att hjälpa till med att höja blicken från själva projektet och fundera på om metoderna och lärdomarna kan användas i andra sammanhang.

Varför vill ESF ha extern utvärdering?

– ESF har framför allt tre syften med utvärderingen. Ett, att bidra med väl underbyggd kunskap om projektets utveckling till projektägare/styrgrupp och projektledare. Alltså inte bara ”jo, men det går väl bra” som det lätt blir när man utvärderar själv. Den ska också hjälpa till att förstå hur resultaten kan bidra till utveckling i den egna organisationen. Två, att ge kunskap till Svenska ESF-rådet om hur projektet uppfyller utlysningens syften och tre, kunskap till aktörer utanför den egna organisationen och ESF.

Vad har du sett så här långt hos oss?

– Jag har hittat några nyckelbegrepp som är viktiga i deltagarnas utveckling och det är den fysiska miljön, individcentrerat arbetssätt, avgränsad kontext, förväntningar och långsiktighet.

I det här fallet är det gruppsammansättning och lärartäthet som utgör den fysiska miljön. Detta i kombination med det individcentrerade arbetssättet, där undervisningen har mött deltagaren utifrån behoven och med fokus på ett fåtal kunskapsområden, tyder på att förändring kan nås.

I nästan alla intervjuer har deltagarna sagt att det varit lättare att lära sig svenska på det här sättet.

Värt att nämna är också att det här projektet har lyckats mycket väl med att väva in de horisontella principerna i undervisningen. Deltagarna gav i samtalen löpande exempel på hur de har använt det som de har lärt sig i sin vardag.


Fotnot: Alla ESF-projekt ska genomsyras av de så kallade horisontella principerna; jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

Peter Johansson, utvärderare på VOK i Västsverige AB.

 

Webbplats: Klicka här
Servicecenter: 0491 - 88 000
E-post:
etableringstriss@oskarshamn.se

Tipsa en vän om nyhetsbrevet!

 
Dela nyhetsbrevet:
 
Facebook
         

Klicka här för att avregistrera din adress

 
 
Do not click this link

Skickat med Paloma