Nyhetsbrev nr: 10

Läs brevet i din webbläsare

 
Logga för projekt Etableringstriss OHM
Flagga för Europeiska socialfonden
 

Hälsodag i Högsby

Under en av de många soliga dagarna i maj samlades alla projektdeltagare i Högsby för att ta del av en komprimerad version av Region Kalmar läns hälsoutbildning med Elisabet Olsson från asyl- och flyktinghälsovården.

Elisabet tog upp det svenska sjukvårdssystemet med de olika yrkeskategoriernas uppgifter samt hälsocentralens, akutmottagningens och sjukhusens uppdrag. Hon pratade också om provtagning och vaccination, egenvård och vad man kan få hjälp med på 1177.

Elisabet Olsson berättar om receptfria läkemedel för egenvård.

Kursstarter

Preliminärt datum för den sista gruppstarten är 8 augusti 2022.

Deltagare i projektet rekryteras i första hand via kommunernas individ- och familjeomsorg.

Kontakt: Projektledare Elenor Håkansson nås via mejl elenor.hakansson@
oskarshamn.se
.

 

Prenumerera

Vill du också ta del av det här nyhetsbrevet? Mejla
etableringstriss@
oskarshamn.se
, så lägger vi till dig på listan.

Samarbetet med asyl- och flyktinghälsovården har varit en fantastisk tillgång för oss i projektet och mycket uppskattat av deltagarna, men det är oklart om det kan bli någon fortsättning eftersom man nu prioriterar hälsoundersökningar för nyinkomna.

Både deltagare och projektmedarbetare tyckte det var roligt att träffas och Högsbygruppen hade ordnat med fika och lunch till alla. Dagen avslutades med mycket skratt när vi spelade kubb i blandade lag.

Att kunna spela kubb är bra när man bor i Sverige!

 

Uppföljningsmöte och artikel 125b-kontroll

Vår handläggare på Europeiska socialfonden, Holger Brügel, besökte oss i Oskarshamn 19 maj för uppföljningsmöte och artikel 125b-kontroll. Detta är en del i ESF:s rutiner för att säkerställa att utbetalda medel används på det sätt som avses.

I uppföljningsmötet fick vi beskriva projektets genomförande och våra rutiner. Vi som deltog från projektets sida var projektledare Elenor Håkansson, projektekonom Sandra Gustavsson och Per Tegnemo, som representant för projektägaren. Vi gjorde dessutom ett verksamhetsbesök i Oskarshamnsgruppen där deltagarna själva berättade om sina upplevelser av att vara med i projektet.

Vid artikelkontrollen gjordes en genomgång av ekonomin och en begäran om utbetalning granskades särskilt med stickprov på tidrapporter från både medarbetare och deltagare. Mötet hölls i en positiv anda och granskningen ledde inte till några anmärkningar eller behov av kompletterande uppgifter.

Sandra Gustavsson går igenom ekonomiuppföljningen med Holger Brügel.

 

Webbplats: Klicka här
Servicecenter: 0491 - 88 000
E-post:
etableringstriss@oskarshamn.se

Tipsa en vän om nyhetsbrevet!

 
Dela nyhetsbrevet:
 
Facebook
         

Klicka här för att avregistrera din adress

 
 
Do not click this link

Skickat med Paloma