Inbjudan: ny forskning
Länk till vår hemsida
 
Ser mailet konstigt ut? Klicka här
Du får det här mailet eftersom du tidigare visat intresse för RME:s konferenser eller lämnat samtycke via vår hemsida. Om du önskar avregistrera dig från utskick med konferensinformation finns en länk längst ned i denna inbjudan.
 

Konferens 13–14 oktober

Nya perspektiv på ME/CFS

Vi utgår från att vårdgivare vill behandla patienterna väl. I dubbel bemärkelse. Men är verkligen alla patientkategorier lika välbehandlade? Går ME/CFS att behandla överhuvudtaget? Vilka strategier och rekommendationer gäller i dag?

I höst tittar vi närmare på tre nya behandlingsmetoder som nu prövas, eller har prövats, i kliniska studier. Två av studierna fokuserar på tarmens mikrobiota. Vi belyser även aktuella riktlinjer för diagnostik och behandling under konferensen.

Våra föreläsare har samlade erfarenheter från Harvard Medical School, Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Lunds universitet och Universitetssjukhuset Nordnorge. Vi tror att den sammanvägda kunskapen från olika delar av världen ger oss nya perspektiv på angelägna frågor.

Boka direkt längst ned!

Forskare och föreläsare...

Jonas Bergquist, forskarutbildningsansvarig professor i analytisk kemi och neurokemi vid Uppsala universitet, har studerat förekomsten av gemensamma nämnare mellan postcovid och ME/CFS vid Samarbetscentrum för ME/CFS-forskning.

Forskningscentret startade 2019 och har, utöver att anställa landets första ME-doktorand, även etablerat ett tätt samarbete med de amerikanska universiteten i Stanford och Harvard. Jonas kommer att berätta mer om flera parallella, och intressanta, studier!

Dessutom har vi glädjen att välkomna professor Anthony Komaroff från Harvard Medical School (som medverkar via videolänk), Jan-Erik Juto, affilierad professor från KI, fil. dr Shahram Lavasani från Lunds universitet samt dr Linn Skjevling och Marthe Rasmus från Universitetssjukhuset Nordnorge.

Läs mer om konferensen på hemsidan. Missa inte det kompletta programmet där vi berättar mer om några av årets föreläsare!

NYFIKEN?

Sista anmälningsdag 1/10

Program för Stockholm & Malmö

I år genomför vi höstens stora konferens för fjortonde gången. Ambitionen är att samla några av fältets mest lovande och spännande aktörer. Forskningen går framåt med stora kliv, såväl på det nationella som det internationella planet. Dessutom har medvetenheten kring sjukdomen ökat. I förlängningen hoppas vi givetvis att detta ska bidra till att öka förståelsen för ME/CFS. Bara i Sverige har sjukdomen förändrat livet, och vardagen, för tiotusentals drabbade och deras anhöriga.

Evenemanget vänder sig främst till yrkesverksamma vårdgivare, forskare och beslutsfattare inom vård och omsorg. Anmäl dig redan nu till fyra informativa och välfyllda timmar. Våra generösa avbokningsvillkor gör att du tryggt kan boka en plats!

Sista anmälningsdag 1 oktober.

P.S. RME följer självklart de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och övriga berörda myndigheter utfärdar. Om konferensen inte kan genomföras på en fysisk mötesplats återbetalas deltagaravgiften.

Stockholm
Malmö
 
 

Hinner du inte delta? Ta del av slutsatserna ändå!

Efter avslutad konferens skickar vi gärna en sammanfattning till dig. Beställ ditt digitala exemplar utan extra kostnad!
P.S. Inspelningar kommer även att finnas tillgängliga på YouTube efter avslutad konferens. Länkarna publiceras på vår hemsida.

Beställ nu
 

"SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 vidareutveckla hälso- och sjukvården så att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. För ME/CFS-patienter skulle det vara revolutionerande."

 

 

Kerstin Heiling, ordförande i RME

 

Anmäl dig nu!

 

 

Onsdag 13 oktober kl. 13-17
Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

 

BOKA STH
 

Torsdag 14 oktober kl. 13-17
Sensussalen, Studentgatan 2, Malmö

BOKA MALMÖ
 
 

RME, Mellangatan 1, 413 01 Göteborg
Tel: +46 (0)31 - 15 58 99

info@rme.nu

RME:s hemsida

Facebook Twitter

Klicka här för att avregistrera din adress

Do not click this link

Skickat med Paloma