Påfyllning för pedagoger
 

Läs på webben

PÅFYLLNING FÖR PEDAGOGER

I det här nyhetsbrevet fokuserar vi på fortbildning för dig som pedagog. Det finns nämligen inte bara material för barnen i förskolan i Digital Pedagogik. Det finns resurser som riktar sig till dig! Allt i från filmer om pedagogikens giganter, till barn och språkutveckling.
Hur kan man lära små barn kritiskt tänkade? Det finns det också en film om. Ge dig själv en boost i din roll som pedagog.

Barnet och orden

Förskolan har en enastående möjlighet att vara den plats där barns intresse för ord och andra språkliga uttryck utvecklas, och där deras naturliga språkglädje ska uppmuntras och stimuleras. Serien tar upp hur det verbala språket utvecklas, hur man arbetar när barnen i en grupp talar flera språk, hur språkstörningar tidigt kan upptäckas och behandlas, och hur barn med funktionshinder finner sina individuella former för kommunikation.

Till serien
 

När barnet blev barn 

Vem definierar och bestämmer vad som är ett barn? Är barnet ett oskrivet blad eller en medveten social varelse när det föds? Är barnet oskuldsfullt och gott eller har det en gränslös vilja som måste civiliseras? Varje föreställning om vad som är ett "naturligt" barn blir tveksam när man inser att alla barn villigt anpassar sig till sin egen särskilda miljö och att den miljön är resultatet av en rad geografiska, ekonomiska, kulturella och historiska faktorer.

Till serien

Lekresponsiv undervisning

En föreläsning från UR Samtiden, Förskolesummit 2019.
"Som om", att man föreställer sig det möjliga istället för det faktiska.
Professor Niklas Pramling pratar om hur man skulle kunna tolka läroplanen och begreppet undervisning så att det ligger i linje med förskolan som en lekbaserad verksamhet. Pedagogen blir deltagare och medskapare i leken.

Till filmen
 

Kritiskt tänkande

Enligt läroplanen för förskolan ska barnen få möjlighet att grundlägga ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik. Hur går det till? Här kommer tre tips som kan hjälpa till. Tipsen är hämtade ur Lärlabbet: Digital kompetens i förskolan.

Till filmen

Pedagogikens Giganter 

Loris Malaguzzi, Lev Vygotskij, Maria Montessori, Ellen Key är några av de namn som gjort stort avtryck på hur förskolor arbetar. "All onödig hjälp är ett hinder i ett barns utveckling" var en devis som Maria Montessori arbetade efter. Oavsett inriktning på din arbetsplats har du här möjlighet att möta 8 personer som alla påverkat synen på pedagogik på olika vis. Den här serien kan vara bra att använda som utgångspunkt när ni diskuterar i ditt arbetslag eller på ett APT.

Till serien

Mediapoolens Teknikdagar

 

Nu närmar det sig!
Du har väl inte glömt att anmäla dig till Mediapoolens Teknikdagar?
Testa produkter, ta en kopp kaffe och fråga oss allt du vill veta om ljud, bild och teknik. Hoppas vi ses! Sista anmälningsdag är 13 oktober.

Läs mer

Nyhetsbrevet

Fick du nyhetsbrevet av en kollega? Om du vill vara säker på att få nyhetsbrev direkt från oss i framtiden så kan du anmäla dig på vår hemsida: https://mediapoolen.se/nyhetsbrev/

Inga fler nyhetsbrev tack! Om du inte längre vill ha nyheter från oss kan du avregistrera dig här.

Facebook Instagram

Mediapoolen

Kylarvägen 7, Skövde
https://www.mediapoolen.se/
+0500 44 54 00
info@mediapoolen.se

HEMSIDA

WEBBSHOP

DIGITAL PEDAGOGIK

SENIORPORTALEN

Du får det här brevet som användare av Mediapoolen Västra Götaland ABs tjänster. Det kan vara som användare av Digital Pedagogik, Seniorportalen, vår webshop eller för att du har önskat att få information av oss. Du kan självklart få bli bortglömd av oss och tas bortfrån vårt register.

© 2020 Mediapoolen Västra Götaland AB

 

Avregistrera dig från Nyhetsbrevet

Do not click this link