Deltag i internationell studie om AI-baserad teknik i skolans värld!
 

Läs på webben

AI och skolan

Vad tycker du om AI:s inträde i skolvärlden?

 

I samarbete med USA, Israel, Norge, Danmark, Japan och Storbrittanien genomför Linnéuniversitet en internationell studie om lärares attityd till användning av AI-baserade system.

Du som pedagog ges möjlighet att delta i undersökningen. Längre ned i nyhetsbrevet hittar du genvägen till Linnéuniversitetet där du kan läsa mer om studien och fylla i enkäten.

 

Vi bjuder också på några filmtips om AI-teknik från vår mediekatalog samt en miniintervju med Johan Nyberg, systemvetare och lärare, där vi ber honom svara på några frågor om artificiell intelligens.

Delta i en internationell undersökning om lärares syn på användning av AI-baserade system i skolan.

"Det är viktigt med kunskap om hur lärarnas arbetssituation ser ut för att kunna planera kommande kompetensutvecklingsinsatser och för att kunna stödja lärarna i deras dagliga arbete."

Så skriver Linnéuniversitetet om den enkät som nu genomförs internationellt. Läs mer om studien och ta chansen att lämna din synpunkt:

Länk till studie och enkät
 

Forskning pågår: AI och människan

I serien "Forskning pågår" möter vi forskare från svenska universitet som arbetar med några av mänsklighetens största utmaningar. Det här avsnittet belyser arbetet att integrera människan med den artificiella intelligensen.

Hur får vi människor att inte vara rädda för robotar? Är framtiden ett digitaliserat hem som hjälper dig hålla humöret och hitta dina glasögon? Är alla AI:s beslut etiska?

Målgrupp: Åk 7-9, gymnasiet

Till filmen

Mediesnacket

Det här avsnittet av Mediesnack handlar om AI, som står för artificiell intelligens, och förenklat är en dator som försöker härma människans beteenden. Mediesnacket ger exempel på hur AI används idag och vilka för- och nackdelar det finns med tekniken.

Till Mediesnacket
 

Samtal om AI

Hur kan mänsklig intelligens och mänskligt medvetande uppstå ur livlösa beståndsdelar som atomer och elementarpartiklar? Kan framtida AI komma att matcha eller rentav övertrumfa den mänskliga tankeförmågan?

Till Vetenskapsfestivalen

AI och ChatGPT- vi frågar Johan Nyberg

Johan Nyberg jobbar på Mediapoolen och är utbildad lärare för år 4-9 i naturvetenskap och engelska och har dessutom nyligen tagit en kandidatexamen i systemvetenskap. Johan följer nyfiket utvecklingen med AI och här passar vi på att ställa några frågor till honom:

 

Hur ser du på AI:s inträde i skolmiljön?

Som med all ny teknik så finns det både vinster och problem. Med ChatGPT till exempel så är ju vinsten att alla elever på sikt kan få tillgång till en hjälplärare som alltid finns där för att svara på frågor och ge assistans även när läraren inte har möjlighet, till exempel när många elever behöver hjälp samtidigt eller efter skoltid. Problemet är att vissa sorters prov och läxor som vi lärare förlitar oss på blir opålitliga när tjänster som ChatGPT finns enkelt tillgängliga och det är en utveckling vi måste förhålla oss till. Vi kanske måste förändra sättet vi arbetar med prov och läxor helt.

Hur skulle man som lärare kunna integrera AI i sin undervisning?

Den enklaste förändringen är att ta AI till hjälp i sitt eget planeringsarbete. Be till exempel ChatGPT om hjälp för att planera en lektion eller ta fram frågor till ett prov. När en lektionsplanering tar 30 sekunder kan du som lärare lägga mer tid på eleverna. Man får möjlighet att individanpassa undervisningen på ett sätt som inte var möjligt tidigare när en bra lektionsplanering kanske tog flera timmar att göra.

Fördelar med AI i skolmiljö?

Som jag nämnt tidigare så finns det stora möjligheter att frigöra tid och att erbjuda samma hjälp till alla elever dygnet runt.

Nackdelar med AI i skolmiljö?

Nackdelarna är att vi måste anpassa skolan till att fungera i en värld med AI. Detta kräver att vi förändrar vissa djupt rotade delar av skolan och allt förändringsarbete är jobbigt och svårt.

 

Vad säger ChatGPT?

 

Som en bonus bad Johan ChatGPT svara på samma frågor som han fick av oss och så här ser svaren ut:

 

AI:s inträde i skolmiljön: Detta kan vara en betydande framsteg för personligt lärande, effektivitet och tillgänglighet. AI kan anpassa undervisningen till individuella elevers behov och förbättra utbildningsresultaten.

Integrera AI i undervisning: Lärare kan använda AI för att individualisera undervisning, följa upp elevers framsteg i realtid, identifiera utmaningar och behov, och frigöra tid för mer interaktion med eleverna genom att automatisera administrativa uppgifter.

Fördelar med AI i skolmiljö: Anpassat lärande, effektiv uppföljning och bedömning, tillgänglighet till resurser och läromedel, minskning av administrativa uppgifter, stöd för elever med särskilda behov.

Nackdelar med AI i skolmiljö: Risk för dataintegritet och sekretess, beroende av teknik, potentiella kostnader för implementering och underhåll, risk för att förlora den mänskliga kontakten och interaktionen i lärandeprocessen.

Nyhetsbrevet

Fick du nyhetsbrevet av en kollega? Om du vill vara säker på att få nyhetsbrev direkt från oss i framtiden så kan du anmäla dig på vår hemsida: https://mediapoolen.se/nyhetsbrev/

Inga fler nyhetsbrev tack! Om du inte längre vill ha nyheter från oss kan du avregistrera dig här.

Facebook Instagram

Mediapoolen

Kylarvägen 7, Skövde
https://www.mediapoolen.se/
+0500 44 54 00
info@mediapoolen.se

HEMSIDA

WEBBSHOP

DIGITAL PEDAGOGIK

SENIORPORTALEN

Du får det här brevet som användare av Mediapoolen Västra Götaland ABs tjänster. Det kan vara som användare av Digital Pedagogik, Seniorportalen, vår webshop eller för att du har önskat att få information av oss. Du kan självklart få bli bortglömd av oss och tas bortfrån vårt register.

© 2020 Mediapoolen Västra Götaland AB

 

Avregistrera dig från Nyhetsbrevet

Do not click this link