Nyheter från Dalarna Science Park

Visa brevet i din webbläsare

Nyhetsbrev #6 2021 - Dalarna Science Park


ÄR HÅLLBARHETSFRÅGAN HÖGT PÅ ALLAS AGENDOR I DALARNA?
 

På Dalarna Science Park genomsyrar hållbarhet hela verksamheten. Vi har en hållbarhetsstrategi där vi prioriterar de globala målen. Mål nr 13, bekämpa klimatförändringarna, ingår i strategin som ett övergripande paraply över Dalarna Science Parks arbete, och de projekt vi driver eller samverkar i.
Vi erbjuder företag i Dalarna stöd i deras klimat- och hållbarhetsarbete och våra ambitioner är att hela tiden utveckla och förbättra vårt bidrag till företagen.

Läs mer om Angelicas omvärldsspaning!


KLIMATET FÖRÄNDRAS SNABBT OCH VI MÅSTE AGERA NU!
 

Världens forskare är eniga. Klimathotet är här och vi behöver agera extremt snabbt för att kunna vända utvecklingen. IPCC kom nyligen ut med en rapport innehållande utveckling, fakta och möjliga framtidsscenarier gällande jordens klimat. Redan idag syns klimatförändringarna på alla platser på jorden, på land, i haven och i atmosfären.
Enligt IPCC finns det fortfarande en möjlighet att bromsa klimatförändringarna, men det kräver omedelbara och kraftiga utsläppsminskningar och att vi har ett nettonollutsläpp senast år 2050. Vi behöver alltså inte bara kraftigt minska utsläppen utan också hitta sätt att lagra och fånga upp växthusgaser från atmosfären.

Läs mer här

INKUBATORNYTT

ASK:NOW OCH FÅ DIGITAL RÅDGIVNING NÄR DU VILL

ask:now är en digital rådgivningstjänst ”on-demand” där kunden kan söka, boka, arbeta tillsammans och betala för en bred bas av kompetenser inom såväl rådgivning som för utförande av tjänster.
Bolaget ask:now får stöd och råd i sin affärsutveckling genom Dalarna Science Park.

Läs mer om ask:now

 

EVELYN HULT - NY AFFÄRSCOACH

När du nästa gång är i kontakt med Dalarna Science Park för råd och affärscoaching kan det vara Evelyn Hult du möter.

Sedan mitten av augusti är Evelyn anställd som affärscoach och ingår i inkubatorns team.

Läs mer om Evelyn här
 


LÄRDOMAR FRÅN EN ENTREPRENÖR SOM TAGIT IN EXTERNT KAPITAL

Ett spännande möte mellan en entreprenör som tagit in externt kapital och en av Sveriges främsta ängelinvesterare. Entreprenören Samuel Eriksson berättar om deras företagsresa och hur de gick till väga när de finansierade den.
Vi möter även Ängelinvesterare, Almi Invest och Dalarna Science Park för att få insikt i vilken typ av kapital som kan vara aktuellt för företag i olika mognadsfaser.

13 september kl 13-14.30

Läs mer och anmäl dig här

 


UTVECKLA DIN IDÉ

Har du en idé som du vill utveckla vidare? Oavsett hur långt du har kommit med din idé är du välkommen att delta i denna digitala workshop där en av våra affärsutvecklare från Dalarna Science Park leder processen.

Du får lära dig hur du skapar ett värde för kunden och hur det matchar mot ditt affärserbjudande med kundens behov i fokus.


Tisdag 31 augusti kl 16-17.30

Mer information och anmälan här

 

EVENT PÅ GÅNG! Flera finns på webben, klicka här


DALARNA TALKS

Låt dig inspireras av en 30 minuters energiboost där vi bjuder dig på det senaste. Temat är det nya arbetslivet under/efter pandemin och vikten av omställningsförmåga hos företag. Vi får lyssna till Heléne Lidström, Arbetsplatsstrateg och förändringsledare. Vi träffar också Birgitta Sacrédeus, ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Dalarna. Lotta Magnusson, chef strategisk utveckling, Visit Dalarna, Victoria Ställberg, chef affärsutv, Dalarna Science Park och Tobias Degsell, framtidsvisionär.

Fredag 27 augusti kl 8.45-9.15

Läs mer och anmäl dig här

 


WOOD TALK - SAMVERKAN FÖR INNOVATION I VÄRMLAND & DALARNA

På detta Wood Talk fokuserar vi på innovation som skapats genom samverkan i Värmland och Dalarna.

Vi träffar företag som fått hjälp av regionernas stödsystem och ger dig ökad kunskap om hur du kan använda systemet för att ta din gröna idé till nästa nivå. Mer information om innehåll kommer längre fram.
 

Torsdag 23 sept kl 15 - 15.30

Läs mer och anmäl dig här
 


FORSKARLUNCH: HUR KOMMER FRAMTIDENS STÄDER ATT SE UT?

Hur bygger vi den hållbara framtidsstaden? Hur ska vi leva och bo i framtiden?

Forskning, företag och affärer genom export av tjänster och produkter från Dalarna kan bidra till en hållbar utveckling. Högskolan Dalarnas forskarstudenter Johanna Mattson och Thomas Jungell samarbetar med Kopparstaden, Fiskar- hedenvillan, Hushagen och Tunabyggen om vikten av forskning. Exportplattformen Smart City Sweden bidrar till affärsutveck- ling för svenska företag. Paneldiskussion betydelsen att forskning och företag möts.

Fredag 24 september kl 12.15-13

Läs mer och anmäl dig här

 


FÖRELÄSNING KVINNORS FÖRETAGANDE - ANNA BRANTEN

Inspirationsföreläsning av Anna Branten om kvinnors företagande och vikten av jämställda team för att skapa framgångsrika bolag.

Anna beskriver sig själv som strateg, systemförändrare, framtidsspanare, rådgivare, kulturivrare, entreprenör, normkritiker, varumärkesbyggare, innovationsfrämjare, mamma & matte & sambo, lantis och drömmare.

 

Fredag 24 sept kl 10 - 11
 

Läs mer och anmäl dig här
 

 


ecoINSIDE2 AVSLUTAS OCH SUMMERAR GRÄNSREGIONALA SAMARBETSVINSTER FÖR FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Interregprojektet ecoINSIDE2 har fokuserat på innovation och hållbar tillväxt i Inre Skandinavien - ett gränsregionalt living lab mellan Norge och Sverige. Nu är projektet avslutat och en hel del matnyttiga artiklar och samarbeten finns att läsa om på projektets webb.

Projektet har bidragit att öka konkurranskraften till små och medelstora företag och att dessa utnyttjar de marknadsmöjligheter som det gröna skiftet ger i Inre Skandinavien, nationellt og internationellt. Projektet har varit ett samarbete mellan fylkene Akershus/Oslo, Hedmark, Dalarna och Värmland.

Läs mer på webbsidan ecoinside.nu och det digitala magasinet med filmer


LETAR DU AFFÄRER UTANFÖR SVERIGES GRÄNSER?

Dalarna Science Park är kontaktpunkt för Enterprise Europe Network (EEN) i Dalarna och Gävleborg. Ett nätverk med kontakter över hela världen och till för små och mellanstora företag; som vill göra internationella affärer antingen genom import eller export.

EEN snabbar på dina internationella affärer genom personlig kostnadsfri rådgivning, innovationscoachning och tillgång till internationella affärskontakter.

 

Läs mer och skapa kontakt med EENd EEN

 


DÖRREN TILL VÄRLDEN

Dalarna Science Park är din dörr tii världen. Vi stöttar dig i din internationella satsning - från din idé till "closing the deal".

Vi ställer våra världsomspännande nätverk och kontakter till ditt förfogande när du vill göra affärer på nya marknader.
Våra internationella rådgivare ger dig support när du vill utveckla din export eller importstrategi.

Våra nätverk består av kontakter i hela världen, scienceparks, innovationsorganisationer, inkubatorer, myndigheter m fl.

Läs mer och hör gärna av dig!

 

Finansieras av

 
 
 
 
 

Detta mail skickades till elisabeth.franne@dalarnasciencepark.se Klicka här för att avregistrera din adress
Dalarna Science Park · Box 760 · Borlänge 78127 · Sweden

 
Facebook Instagram Twitter
Do not click this link

Skickat med Paloma