Nyhetsbrev 28 mars

Webbversion

Se inspelning och intervjuer från vårt seminarium om AI och etik

| utlysningar

Vetenskapsrådets nya utlysningar

Forskningstid för kliniker inom infektionsområdet: antibiotika och antibiotikaresistens

Internationell utlysning om klimat, miljö och hälsa

Nu kan forskare i Sverige söka medel i Belmont Forum:s utlysning: Climate, Environment and Health. Utlysningen riktar sig till internationella och tvärvetenskapliga projekt med medverkande forskare från minst tre av de länder som deltar i utlysningen. Sista ansökningsdag för skissansökan är 6 maj.

| Horisont 2020

Delta som rådgivare i EIC-pilot

I nästa ramprogram Horisont Europa lanseras European Innovation Council, EIC. EU-kommissionen söker nu 15-20 personer till en EIC-pilot som genomförs under Horisont 2020:s sista år. Är du innovatör, investerare, forskare eller akademiker med expertis inom områden relaterade till framtida teknologier och innovationspolicies? Då kan du anmäla dig till en rådgivande grupp (advisory board) för piloten. Anmäl dig senast 10 maj.

Koordinatordag för Horisont 2020-projekt

11 april arrangerar EU-kommissionen en heldag i Bryssel för koordinatorer av EU-projekt, Coordinators' Day. Dagen vänder sig i första hand till koordinatorer av pågående projekt, men även andra Horisont 2020-deltagare är välkomna i mån av plats. Huvudfokus är att ge information om hur man på bästa sätt förbereder sig för grant amendments och olika rapporteringsfaser i projekten. Anmäl dig senast 8 april på EU-kommissionens webbplats.

Här kan du se en webbsändning av dagen.

Anmäl dig som expertutvärderare inom EU

EU-kommissionen söker kontinuerligt oberoende expertutvärderare av olika ansökningar inom bland annat Horisont 2020. Det är ett både givande och utmanade uppdrag som gör att du kan förbättra dina egna ansökningar. Du anmäler dig och blir tillfrågad om kommissionen tycker att du har en profil som matchar de ansökningar som ska utvärderas. Anmäl dig och läs mer på EU-kommissionens webbplats.

Prenumerera på uppdateringar från Vetenskapsrådet.se

Webbenkät om forskares inställning till kommunikation och öppen vetenskap

Vetenskap & Allmänhet, Vetenskapsrådet med flera forskningsfinansiärer genomför nu en webbenkät för att kartlägga forskares attityder till bland annat öppen vetenskap. "Det är viktigt att ta reda på hur dessa beslut påverkar forskarna och forskningen", säger Sven Stafström, generaldirektör vid Vetenskapsrådet.​​​​​​

Tre svensk-japanska forskningsprojekt får stöd inom STINT

Nu är det klart vilka projekt som får stöd inom STINT:s forskningsprogram Joint Japan-Sweden Research Collaboration. Vetenskapsrådet finansierar tre projekt med totalt 1,6 miljoner kronor för perioden 2019–2022.

| Alla Evenemang

1–4 april
 

Sunetdagarna

Sunetdagarna riktar sig till dig som arbetar i en Sunet-ansluten organisation. Det är ett tillfälle att lyssna på föreläsningar, delta i workshops, utbyta erfarenheter och ha kul tillsammans.

Tid: Heldagar Plats: Linnéuniversitetet, Växjö Arrangör: Sunet

3 april
 
Forum för forskningskommunikation

Vi utsätts dagligen för försök till positiv och negativ påverkan. Hur ska vi som arbetar med forskningskommunikation förhålla oss till det? Påverkan: fint, fult eller farligt? Det är temat för den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation.

Tid: 13.00–17.00 Plats: Draken, Folkets Hus, Järntorget 15, Göteborg Arrangör: Vetenskapsfestivalen i samarbete med Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Vetenskap & Allmänhet m.fl.

25 april
 
Offentliga samtal: Hur påverkar de starka berättelserna oss?

Begrepp som ”berättelse” och ”narrativ” används allt oftare och lyfts fram som framgångsfaktorer för såväl politiska partier som företag. Vilken substans har detta sätt att prata? Varför är berättelser viktiga? Vad säger forskarna och vad säger praktikerna?

Tid: 14.00–16.00 Plats: Nalen, Stockholm Arrangör: Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier

21 maj
 
Kvalitetsregister för forskning

Konferensen "Kvalitetsregister för forskning" vänder sig till dig som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso- och sjukvård.

Tid: 8.30–17.00 Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm Arrangör: Vetenskapsrådet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, Nationella Kvalitetsregister och Apotekarsocieteten.

23 maj
 
How do we assess scientific quality?

Symposiet bjuder in till en diskussion om hur vetenskapliga genombrott kan identifieras och stödjas i ett snabbt föränderligt vetenskapligt landskap. Symposiet hålls på engelska och arrangeras med stöd av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Tid: Heldag Plats: Lilla Frescativägen 4A, Stockholm
Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademin, Sveriges Unga Akademi

4–11 augusti
 
Dags att söka till RACIRI:s sommarskola!

Sommarskolan äger rum 4-11 augusti i Svetlogorsk, Ryssland. Den vänder sig till dig som är postdoktor, doktorand eller masterstudent vid ett svenskt universitet eller forskningsinstitut. Årets tema är “Structure, Real-Time Dynamics and Processes in Complex Systems”. Sista ansökningsdag är 10 maj.

Tid: Heldagar Plats: Svetlogorsk, Ryssland
Arrangör: RACIRI

6 nov
 
Save the date: Registerforskning 2019

På årets konferens kastar vi ett nyfiket öga på framtiden och hoppas på visionära samtal och innovativa idéer som på sikt kan bidra till ännu mer framgångsrik forskning baserad på registerdata. Boka redan nu in datumet i din kalender!

Tid: Ännu ej beslutat Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm Arrangör: Vetenskapsrådet är huvudarrangör

Lediga jobb

Sunet söker en driftingenjör, ansök senast 28 mars
Sunet söker en IT- utvecklare, ansök senast 9 april
Administratör, ansök senast 14 april

 
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Besöksadress:
Västra Järnvägsgatan 3
 
Telefon: 08-546 44 00
Webb: Vetenskapsrådet.se
Publicerat: 2019-03-28
Ansvarig utgivare:
Mikael Jonsson, kommunikationschef
 
Avprenumerera