Nyhetsbrev

19 maj 2020

Webbversion

Sök projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19

Nu öppnar en utlysning för forskare som är projektledare för ett beviljat bidrag från Vetenskapsrådet eller Forte och som ännu inte avslutats. Sista ansökningsdag är 2 juni. Syftet är att stödja forskning som snabbt kan bidra till att stoppa utbredningen av covid-19 och förhindra framtida pandemiutbrott.

– Forskningen som får stöd i denna utlysning ska generera tillförlitliga och implementerbara resultat redan under den tid bidraget används, det vill säga senast 31 december 2021. Det är inget vi normalt kräver men tyvärr nödvändigt i det läge vi nu befinner oss i, säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör.

Till utlysningen Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19
Om Vetenskapsrådets alla nya utlysningar inom virusforskning

Utlysningar som öppnar 10 juni

Internationell postdok inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd
Etableringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd
Konsolideringsbidrag inom virus och virusorsakade sjukdomstillstånd
Projektbidrag för forskningssamarbete mellan Sydkorea och Sverige

​​​

OBS! Inställd utlysning: Nätverksbidrag för samverkan inom klinisk forskning

Nordforsk: Nordic Health Data Research Projects on Covid-19

Nordfors utlyser medel till samarbetsprojekt mellan forskare i Norden, Estland och Lettland. Syftet är att med befintlig hälsodata få fram ny kunskap som kan bidra till att bekämpa coronapandemin. Vetenskapsrådet finansierar utlysningen med 18 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 16 juni.

Intensivvårdsdata viktig i forskning om covid-19

Nu är det enklare för forskare att se vilken sorts data som finns i Svenska Intensivvårdsregistret, SIR. Registret har anslutits till metadataverktyget RUT.

Sverige deltar i klinisk WHO-studie

Sverige deltar i en stor klinisk studie som drivs av WHO och syftar till att testa ett antal antivirala läkemedel på patienter världen över som vårdas för covid-19. Det svenska deltagandet innebär att patienter i Sverige kan få tillgång till potentiellt effektiva läkemedel.

Kliniska studier och covid-19

På kliniskastudier.se finns samlad information för dig som är klinisk forskare. Till exempel vägledning och stöd, pågående studier, resurser och utlysningar relaterade till det nya coronaviruset och covid-19.

Här finns samlad information om Vetenskapsrådet och coronautbrottet

| rapporter

Finansiering av svensk virusforskning kartlagd

En stor del av Vetenskapsrådets finansiering av virusforskning har de senaste åren gått till forskning om redan kända virus som HIV eller influensa. Andra virustyper som orsakat stora epidemier i samhället har finansierats i betydligt lägre grad.

Detta visar en kartläggning som vi tagit fram med anledning av coronapandemin.

Nationellt samarbete vägen framåt för framgångsrik forskningskommunkation

En ny rapport om forskningskommunkation, Forskning. Framsyn, visar att det finns goda förutsättningar för att vidareutveckla svensk infrastruktur för forskningskommunikation. Målet är att nå ut med evidensbaserad kunskap i samhället.

| evenemang

23 sep
 
Konferens om infrastruktur inom humaniora och samhällsvetenskap

Tid: 9.0017.00 Plats: World Trade Center, Stockholm

28 sep
 
Save the date: Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige

Tid: 13.00–16.00 Plats: Digitalt möte i samarbete med Linköpings universitet och Vetenskap & Allmänhet.

1 okt
 
 
Forum för forskningskommunikation

Tid: 10.00–17.00 Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg

25-26 nov
 
 
Symposium för konstnärlig forskning 2020 – Working Together

TId: Från lunch till lunch Plats: HDK-Valand, Göteborg

| lediga jobb

Backendutvecklare till Sunet – sök senast 22 maj
Koordinator för ämnesrådet medicin och hälsa – sök senast 31 maj
Forskningshandläggare – sök senast 4 juni
 
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Besöksadress:
Västra Järnvägsgatan 3
 
Telefon: 08-546 44 00
Webb: Vetenskapsrådet.se
Publicerat: 2020-05-19
Ansvarig utgivare:
Mikael Jonsson, kommunikationschef
 
Avprenumerera
Do not click this link