Botnia-Atlantica NYHETSBREV 3/2018

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Nytt i Botnia-Atlantica

 

Uutta Botnia-Atlanticassa

Nya projekt beviljade inom Näringsliv

Under styrkommittémötet i Karleby den 28 november 2018 beviljades två nya projekt i Interreg Botnia-Atlanticaprogrammet.
 

Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E)
BID4E ska stärka nätverk mellan små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin och kompletterande branscher. De ska också ta fram digitala verktyg för inter
nationell affärsberedskap, transformation och innovationsutveckling.
 

Future Cleantech Solutions
Projektets övergripande mål är att genom gränsöverskridande samarbete stärka förutsättningarna för hållbar tillväxt i cleantechföretagen inom regionen. Detta stöds genom framtagning av nya metoder för praktisk affärsinformation, konkreta affärssamarbeten och klusterutveckling, samt utnyttjande av de möjligheter till affärer, innovationer och samarbeten som följer av de nya investeringar, etableringar och utvecklingssatsningar som planeras och genomförs.
 

Båda projekten beviljades inom insatsområde Näringsliv och har startdatum den 1 januari 2019.

Läs mer på webbplatsen.

 

 

Elinkeinoelämän toimintalinjaan myönnetty uusia hankkeita

Ohjauskomitea hyväksyi kaksi uutta hanketta Interreg Botnia-Atlantica-ohjelmaan kokouk-sessaan Kokkolassa 28. marraskuuta 2018.
 

Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E)
BID4E vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten välisiä verkostoja valmistavassa teollisuudessa ja siihen liittyvillä aloilla. Lisäksi tarkoituksena on kehittää digitaalisia työkaluja kansainväliseen liiketoimintavalmiuteen, muutokseen ja innovaatiokehitykseen.
 

Future Cleantech Solutions
Hankkeen yleistavoitteena on vahvistaa alueen cleantech-yritysten kestävän kasvun edellytyksiä valtionrajat ylittävällä yhteistyöllä. Edellytyksiä tuetaan kehittämällä uusia menetelmiä käytännön liiketoimintainformaatioon, konkreettista liiketoimintayhteistyötä ja klusterikehitystä; hyödynnetään niitä liiketoiminnan, innovaation ja yhteistyön mahdollisuuksia, joita uudet suunnitellut ja toteutettavat investoinnit, yritykset ja kehityspanostukset saavat aikaan.
 

Molempiin hankkeisiin myönnettiin rahoitus elinkeinoelämän toimintalinjasta ja kumpikin hanke alkaa 1. tammikuuta 2019.
Voit lukea hankkeista verkkosivuilta.

European Cooperation Day i samband med QvarkCon
Varje år i september firas det europeiska samarbetet under evenemanget European Cooperation Day. Denna gång tog Interreg-projeketet Qvarken Game Industry möjligheten att visa upp sitt projekt och dess territoriella samarbete mellan Sverige och Finland.

 

Qvarken Game Industry anordnade konferensen QvarkCon under tre dagar mellan 27-29 september med temat "monetization". Konferensen erbjöd föreläsningar av experter på området för studenter och företag inom sektorn, samtidigt förvandlades Campus Allegro på Centria till en interaktiv spelmiljö med live actors. Allt från att skjuta ner zombies i en labyrint till att servera trumpna gäster i stresscaféet. Man hade också gjort en lajvversion av mobilspelet Angry Birds som hette Happy Ducks.

 

QvarkCon hade 380 besökare i alla åldrar på konferensen och succén var ett faktum. Torsdagens och fredagens besökare var studerande, föräldrar, företagare/entreprenörer och andra spelintresserade. Lördagen lämpade sig bra för barnfamiljer (ingen åldersgräns och zombiespelet gick att spela på en ”mindre-läskig” nivå).

 

Tack Qvarken Game Industry för att ni visar allmänheten hur ett europeiskt samarbete kan se ut!

Läs mer om Qvarken Game Industry på www.qvarkengameindustry.com

 

European Cooperation Day

 

European Cooperation Day -yhteistyöpäivä QvarkConin

Eurooppalaista yhteistyötä juhlistetaan vuosittain syyskuussa järjestettävällä European Cooperation Day -tapahtumalla. Interreg-hanke Qvarken Game Industry käytti tällä kertaa tilaisuuden hyväkseen esitelläkseen hankettaan ja sen alueellista yhteistyötä Ruotsin ja Suomen kesken.

 

Qvarken Game Industry järjesti kolmipäiväisen QvarkCon-konferenssin ”monetization”-teemalla 27.–29. syyskuuta. Konferenssi tarjosi alan asiantuntijoiden luentoja opiskelijoille ja yrityksille, samalla Centrian Campus Allegro muuttui interaktiiviseksi peliympäristöksi, jossa elävät pelihahmot esiintyivät. Tarjolla oli kaikkea mahdollista zombien ampumisesta labyrintissa aina tympeiden asiakkaiden palvelemiseen stressaavassa kahvilassa. Lisäksi Angry Birds -mobiilipelistä oli tehty live-versio nimeltään Happy Ducks.

 

QvarkCon keräsi konferenssiin 380 eri-ikäistä kävijää ja oli suuri menestys. Torstain ja perjantain kävijät olivat opiskelijoita, vanhempia, yrittäjiä ja muita peleistä kiinnostuneita. Lauantai soveltui hyvin lapsiperheille (ei ikärajaa ja zombi-peliä pystyi pelaamaan ”vähemmän inhottavalla” tasolla).

Kiitos Qvarken Game Industrylle siitä, että näytitte yleisölle, miltä eurooppalainen yhteistyö voi näyttää!

Lue lisää Qvarken Game Industrysta osoitteesta www.qvarkengameindustry.com

 

European Cooperation Day

Ulf Grindgärds går i pension och tackar för sig

-Det har varit en stor glädje att jobba i programadministrationen för det pågående Botnia-Atlantica-programmet. Jag har alltid intresserat mig för samarbete inom Norden. Därför var det med stort intresse jag tog emot uppdraget på Österbottens förbund att bli ansvarig för programadministrationens lokalkontor i Finland. Jag vill framföra ett jättestort tack till alla kollegor både i Sverige, Norge och Finland. Jag har verkligen stortrivts i denna fantastiska arbetsgemenskap med kollegor på Länsstyrelsen Västerbotten , Nordlands Fylke och Österbottens förbund. Jag vill också rikta ett stort tack till alla kunniga och trevliga människor jag träffat bland alla våra projekt och hos andra samarbetspartners.

Jag går officiellt i pension 1.3.2019 men är på semester 2.1 – 28.2.2019. Min sista arbetsdag är 21.12.2018.

Jag tillönskar programmet all lycka i genomförandet hela pågående EU-programperiod till slut.

 

 

Ulf Grindgärds jää eläkkeelle ja kiittää kuluneista vuosista

-Meneillään olevan Botnia-Atlantica-ohjelman hallinnossa työskentely on ollut suuri ilo. Pohjoismainen yhteistyö on aina kiinnostanut minua. Siksi otin suurella kiinnostuksella vastaan tehtävän, jossa ryhdyin vastaamaan Pohjanmaan liitossa BA-ohjelmahallinnon Suomen paikallistoimistosta. Haluan esittää suuret kiitokset kaikille kollegoille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Olen todella viihtynyt tässä upeassa työyhteisössä, jossa minulla on ollut kollegoja Pohjanmaan liitossa, Västerbottenin lääninhallituksessa ja Nordlannin läänissä. Lisäksi haluan esittää suuret kiitokset osaaville ja mukaville ihmisille, joita olen tavannut kaikkien hankkeidemme ja muiden yhteistyökumppaneiden parissa.

Jään virallisesti eläkkeelle 1.3.2019 mutta olen lomalla 2.1.–28.2.2019. Viimeinen työpäiväni on 21.12.2018.

Toivotan ohjelmalle onnea meneillään olevan koko EU-ohjelmakauden loppuajan toteutukselle.

 

Goda nyheter för er som ska söka projektmedel!

Från och med 2019 har ni möjlighet att söka projekt med förenklad ekonomisk redovisning. Gå in på vår webbplats och läs mer!

 

 

Hyviä uutisia hankerahoitusta hakeville!

Voitte vuodesta 2019 alkaen hakea hankerahoitusta, jonka taloudellista selvitysprosessia on helpotettu. Lue lisää verkkosivuiltamme.

 

Nu öppnar programmet för förstudier!

Har ni en gränsöverskridande idé ni önskar testa i en förstudie? Då kan ni söka medel från Botnia-Atlanticaprogrammet. Ansökningar till förstudier görs vid de ordinarie ansökningsomgångarna och mer information finns på vår webbplats.

 

 

Ohjelma mahdollistaa nyt esitutkimukset!

Onko teillä valtionrajat ylittävä idea, jota haluatte testata esitutkimuksen avulla? Voitte hakea siihen rahoitusta Botnia-Atlantica-ohjelmasta. Esitutkimusrahoitusta haetaan normaaleilla hakukierroksilla. Lisätietoa löytyy verkkosivuiltamme.

 

 

Nästa årskonferens hålls i Vasa

Botnia-Atlantica håller sin nästa årskonferens 28-29 januari 2019 på Scandic Waskia i Vasa. Konferensens tema är näringslivets medverkan. Programmet har genomfört en utvärdering av hur näringslivet inom programområdet har deltagit. Bland annat kommer denna utvärdering att presenteras.

Mer information och program här

 

Seuraava vuosikokous pidetään Vaasass

Botnia-Atlantica pitää seuraavan vuosikokouksensa Scandic Waskiassa Vaasassa 28.–29. tammikuuta 2019. Kokouksen teemana on elinkeinoelämän osallisuus. Ohjelma on toteuttanut arvion ohjelma-alueen elinkeinoelämän osallistumisesta eri hankkeisiin. Kokouksessa esitellään muun muassa tämä arvio.

Lisätietoa ja ohjelma

Söker du samarbetspartners?
Kolla in vår partnersöksfunktion där du kan publicera din projektidé för att nå ut till nya samarbetspartners.
> TILL PARTNERSÖKSFUNKTIONEN

 

Etsitkö yhteistyökumppaneita?
Tutustu partnerihakuumme, jossa voit julkaista hankeideasi uusien yhteistyökumppanien tavoittamiseksi.
> PARTNERIHAKUUN

Mer information om programmets status finns på webbplatsen.

 

Lisää tietoa ohjelman tilanteesta löytyy verkkosivuilta.

Läs mer om att ansöka på webbplatsen.

 

Lue hakemisesta lisää verkkosivuilta.

Pågående projekt

Du kan läsa om projekten i projektbanken!

 

Käynnissä olevat hankkeet

Voit lukea hankkeista hankerekisteristä!

Så hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna skicka nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom din mejladress.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

 

Näin käsittelemme henkilötietojasi
Jotta voimme lähettää sinulle uutistiedotteita, meidän täytyy tallentaa ja käsitellä henkilötietojasi, esim. sähköpostiosoitettasi.
Lue lisää siitä, miten käsittelemme henkilötietoja

www.botnia-atlantica.eu
Unregister

Facebook

Copyright © 2018 Länsstyrelsen Västerbotten. All rights reserved.

Postman