Botnia-Atlantica NYHETSBREV 1/2019

 

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Foto: Sara Sundbaum

Nytt i Botnia-Atlantica

 

Uutta Botnia-Atlanticassa

Ansökningsomgång 1:2019 öppen

Nu är ansökningsomgång 1:2019 öppen och vi välkomnar ansökningar inom insatsområdena Innovation, Transport och Miljö!
Ansökan skickas in via Min Ansökan senast den 4 mars.

Lycka till!

Läs mer om hur du ansöker på webbplatsen.

 

 

Hakukierros 1:2019 on avattu

Hakukierros 1:2019 on nyt avattu, ja otamme vastaan hakemuksia Innovaation, Kuljetuksen ja Ympäristön toimintalinjoihin!

Hakemus tulee lähettää Min ansökan viimeistään 4. maaliskuuta. Onnea!

Lue lisää hakumenettelystä nettisivuilta.

Lyckad årskonferens i Vasa

Botnia-Atlanticas årskonferens genomfördes den 28-29 januari i Vasa. Det blev en lyckad konferens där Näringslivets medverkan stod som tema.

Nedan presenterar vi korta utdrag från programmet innehåll. Du kan läsa mer om respektive programpunkt här.

 

 

 

Onnistunut vuosikonferenssi Vaasassa

Botnia-Atlantican vuosikonferenssi järjestettiin Vaasassa 29.–30. tammikuuta. Onnistuneen konferenssin teemana oli Elinkeinoelämän osallistuminen.Alla on lyhyitä otteita ohjelman sisällöstä. Voit lukea lisää kustakin ohjelmakohdasta täältä.

Botnia-Atlanticas framtid

Programperioden 2014-2020 närmar sig slutet och det finns många frågor kring vad som ska hända för Botnia-Atlantica i nästa programperiod. Kommer Botnia-Atlantica att finnas kvar som ett eget program? Hur ska förordningarna se ut? Hur kommer geografin vara indelad? Ingenting är klart ännu men det finns en tydlig vilja och ett behov för en ny programperiod. Läs mer här.

 

 

 

Botnia-Atlantican tulevaisuus

Ohjelmakausi 2014–2020 lähenee loppuaan, ja Botnia-Atlantican tulevaisuudesta seuraavalla ohjelmakaudella on paljon kysymyksiä. Säilyykö Botnia-Atlantica omana, erillisenä ohjelmana? Miltä asetukset näyttävät? Entä kuinka maantieteellinen jako tehdään? Mikään ei ole vielä varmaa, mutta selkeää tahtoa ja tarvetta uudelle ohjelmakaudelle on. Lue lisää tästä.

 

 

Konsten att marknadsföra en plats

- gränsöverskridande platsmarknadsföring

Helena Nordström, Placebrander höll en uppskattad föreläsning om platsmarknadsföring. Platsmarknadsföring handlar om att attrahera nya invånare, besökare och investerare till en ort. Till skillnad från ett företags varumärke ägs platsvarumärket av alla som lever och verkar på platsen. Platsen ska vara till för alla och därför skiljer sig platsmarknadsföring från traditionell marknadsföring bl.a. genom att man inte endast vänder sig till ett visst segment utan till en bred målgrupp.

 

 

 

Paikanmarkkinoinnin taito

- valtionrajat ylittävää paikanmarkkinointia

Placebrander Helena Nordström piti suositun esityksen paikanmarkkinoinnista. Paikanmarkkinoinnissa on kyse uusien asukkaiden, vierailijoiden ja sijoittajien houkuttelemisesta paikkakunnalle. Toisin kuin yrityksen tuotemerkki, paikan tuotemerkki on kaikkien paikkakunnalla asuvien ja toimivien ihmisten yhdessä omistama. Paikka on kaikkia varten, ja siksi paikanmarkkinointi eroaa perinteisestä markkinoinnista muun muassa houkuttelemalla laajempaa kohderyhmää yhden tietyn segmentin sijaan.

SAINT - projektet

Sara Bellshaw från University of the Highlands and Islands UHI i Skottland var på plats för att berätta om projektet Slow Adventure in Northern Territories (SAINT), som är ett projekt inom INTERREG Norra Periferin och Arktis programmet. Projektet jobbar med mikroföretag i skotska högländerna i syfte att utveckla hållbar småskalig turism, skapa minnesvärda upplevelser för besökare och dra nytta av det stora intresse som just nu finns för naturupplevelser.

 

 

 

SAINT - hanke

Skotlannin University of the Highlands and Islands -yliopistossa (UHI) työskentelevä Sara Bellshaw kertoi konferenssissa Slow Adventure in Northern Territories -hankkeesta (SAINT), joka kuuluu INTERREG Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelmaan. Hankkeessa työskennellään Skotlannin Ylämaan mikroyritysten kanssa, ja sen tarkoituksena on kehittää kestävää ja pienimuotoista matkailua, luoda vierailijoille ikimuistoisia kokemuksia sekä hyödyntää luontoelämyksiin kohdistuvaa suurta kiinnostusta.

Storytelling som verktyg för resultatkommunikation

Ann-Sofi Backgren, Brand-Sofi, talade kring ämnet storytelling, att använda berättelser för att kommunicera ett budskap. Genom att använda storytelling som en metod för kommunikation kan projekt kan vara proaktiva när det gäller att föra fram sitt budskap. För att vara trovärdiga bör berättelserna vara sanna, men det är tillåtet att krydda berättelserna och ”måla med bred pensel” för att göra berättelsen intressantare. Projektet, platsen eller vad det än är man vill kommunicera får en helt annan betydelse med en bra story!

 

 

 

Storytelling (tarinankerronta) tulosviestinnän työkaluna

Brand-Sofin Ann-Sofi Backgren keskusteli storytelling-viestintämenetelmästä, eli kertomusten ja tarinoiden käyttämisestä viestin välittämiseksi. Hankkeet voivat hyödyntää storytellingiä ollakseen proaktiivisia viestinsä välittämisessä. Kertomusten täytyy olla tosia ollakseen uskottavia, mutta värittäminen ja suurpiirteisyys ovat sallittuja kertomusten kiinnostavuuden lisäämiseksi. Hanke, paikka tai mikä tahansa muu viestittävä asia saa hyvän tarinan myötä aivan eri merkityksen!

Näringslivets deltagande
- Kontigos utvärdering

Göran Hallin från Kontigo presenterade resultatet från den utvärdering de genomfört för Botnia-Atlantica under 2018. Utvärderingens resultat visar tydligt att det är företag inom energi och tillverkning som är mest representerade i programmet. Möjligheter att utbyta erfarenheter med varandra sågs som en stark anledning till att driva ett Botnia-Atlanticaprojekt. Detta är intressant då företagen i hög grad ser sig som kunskapsintensiva aktörer vilket skapar goda förutsättningar för kunskapsutbyte mellan regionerna. Mest positivt från utvärderingen är att de flesta projekt beskriver hur resultaten från samarbetet har en hållbarhet bortom projekttiden.

 

 

 

Elinkeinoelämän osallistuminen
- Kontigon arviointi

Kontigon Göran Hallin esitteli Botnia-Atlantica-ohjelman vuoden 2018 arvioinnin tulokset. Tulokset havainnollistivat selkeästi, kuinka energia- ja tuotantoteollisuuden yritykset olivat ohjelmassa eniten edustettuina. Mahdollisuus tiedonvaihtoon nähtiin vahvana syynä Botnia-Atlantica-hankkeen käynnistämiseksi. Tämä on mielenkiintoista, sillä yritykset näkevät itsensä nimenomaan osaamisintensiivisinä toimijoina, mikä luo hyviä edellytyksiä alueiden väliselle tiedonvaihdolle. Arvioinnin myönteisin tulos oli, että useimmat hankkeet kertoivat yhteistyön tulosten kestävyydestä hankeajan jälkeenkin.

Varmt välkommen till Botnia-Atlantica Susanna Ehrs!

 

 

Lämpimästi tervetuloa Botnia-Atlanticaan, Susanna Ehrs!

 

 

 

Hej Susanna, du har precis börjat jobba som handläggare vid BA-sekretariatet i Vasa. Hur är läget så här långt?

Hej! Hittills känns det jättebra, jag har hunnit komma in i jobbet, och Botnia-Atlanticas årskonferens i Vasa 29-30 januari var ett utmärkt tillfälle att träffa många projektaktörer. Det bästa hittills är mina kollegor både inom Botnia-Atlantica sekretariatet och Österbottens förbund, och att jag fått lära mej så mycket nytt via projekten.
 

Vad har du arbetat med tidigare och vad tar du med dig in i det här jobbet?

De senaste tio åren har jag jobbat med gränsöverskridande samarbetsfrågor och regionutveckling inom den nordiska gränskommittén Kvarkenrådet, och innan dess jobbade jag som verksamhetsledare för Nordiskt informationskontor i Vasa. Gränsöverskridande samarbete är det som jag kan bäst och vill jobba med, och därför ville jag söka jobbet som handläggare hos Botnia-Atlantica.
 

Du efterträder Ulf Grindgärds som gick i pension vid årsskiftet, har han skickat med dig några visdomar?

Ulf är mycket kunnig, och väldigt omtyckt och saknad bland projektaktörerna! Han har varit ett stort stöd inför mitt nya jobb, och jag hade förmånen att tillbringa en del tid med Ulf innan han gick i pension. Det som jag främst ska försöka ta med mej från Ulf är hans hjälpsamma inställning.
 

Vintern i norr bjuder hittills på mängder av snö. Vad tycker du om det?

Jag är ingen vidare vintermänniska, är frusen av mej och längtar till våren. Men att åka skoter på isen en solig vinterdag tycker jag om!

 

 

 

Hei Susanna! Olet juuri aloittanut työt BA-sihteeristön kehittämissuunnittelijana Vaasassa. Miten kaikki on tähän mennessä sujunut?
Hei! Kaikki on sujunut todella hyvin. Olen ehtinyt perehtyä työhön, ja Botnia-Atlantican vuosikonferenssi Vaasassa 29.–30. tammikuuta oli loistava tilaisuus tavata useita hanketoimijoita. Parasta tähän mennessä ovat olleet kollegani Botnia-Atlantican sihteeristössä sekä Pohjanmaan liitossa, ja että olen saanut oppinut paljon uutta hankkeiden kautta.

Minkä parissa olet aiemmin työskennellyt, ja mitä tuot uuteen työhön mukanasi?
Olen kymmenen viime vuoden ajan toiminut valtiorajat ylittävien yhteistyöasioiden ja aluekehityksen parissa pohjoismaisessa rajakomiteassa, Merenkurkun neuvostossa. Sitä ennen työskentelin toiminnanjohtajana Pohjoismaisessa tiedotustoimistossa Vaasassa. Rajat ylittäväs yhteistyö on parasta osaamisaluettani ja haluan työskennellä sen parissa tulevaisuudessakin, ja siksi päätin hakea Botnia-Atlantican kehittämissuunnittelijan paikkaa.

Edeltäjäsi, Ulf Grindgärds, jäi eläkkeelle vuodenvaihteessa. Oletko saanut häneltä vinkkejä?
Ulf on erittäin osaava ja pidetty ja hanketoimijat jäivät kaipaamaan häntä! Ulf on ollut minulle suuri tuki ennen uuden työni aloitusta, ja minulla oli etuoikeus viettää hänen kanssaan aikaa ennen hänen eläkkeelle jäämistään. Yritän parhaani mukaan tuoda työhöni Ulfin avuliaan asenteen.

Pohjoisen talvi on ollut erittäin runsasluminen. Mitä pidät siitä?
En ole talvi-ihminen; palelen helposti ja kaipaan kevättä. Pidän kuitenkin moottorikelkalla ajelusta jäällä aurinkoisena talvipäivänä!

Goda nyheter för er som ska söka projektmedel!

Från och med 2019 har ni möjlighet att söka projekt med förenklad ekonomisk redovisning. Gå in på vår webbplats och läs mer!

 

 

Hyviä uutisia hankerahoitusta hakeville!

Voitte vuodesta 2019 alkaen hakea hankerahoitusta, jonka taloudellista selvitysprosessia on helpotettu. Lue lisää verkkosivuiltamme.

 

Söker du samarbetspartners?
Kolla in vår partnersöksfunktion där du kan publicera din projektidé för att nå ut till nya samarbetspartners.
> TILL PARTNERSÖKSFUNKTIONEN

 

Etsitkö yhteistyökumppaneita?
Tutustu partnerihakuumme, jossa voit julkaista hankeideasi uusien yhteistyökumppanien tavoittamiseksi.
> PARTNERIHAKUUN

Mer information om programmets status finns på webbplatsen.

 

Lisää tietoa ohjelman tilanteesta löytyy verkkosivuilta.

Läs mer om att ansöka på webbplatsen.

 

Lue hakemisesta lisää verkkosivuilta.

Pågående projekt

Du kan läsa om projekten i projektbanken!

 

Käynnissä olevat hankkeet

Voit lukea hankkeista hankerekisteristä!

Så hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna skicka nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, såsom din mejladress.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

 

Näin käsittelemme henkilötietojasi
Jotta voimme lähettää sinulle uutistiedotteita, meidän täytyy tallentaa ja käsitellä henkilötietojasi, esim. sähköpostiosoitettasi.
Lue lisää siitä, miten käsittelemme henkilötietoja

www.botnia-atlantica.eu
Unregister

Facebook

Copyright © 2018 Länsstyrelsen Västerbotten. All rights reserved.

Postman