Nummer 1 2019
Nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Västerbotten
Visa brevet i din webbläsare

Visst följer du med mot ett hållbart Västerbotten?

För att växla upp arbetet med att komma närmare Sveriges 16 miljömål så lanserar Länsstyrelsen Hållbara Västerbotten – åtgärdsprogram med miljömålen i sikte.
I programmet finns information om miljötillståndet i länet men framför allt förslag på konkreta åtgärder och insatser för kommuner, företag, myndigheter och organisationer för att bidra till en bättre miljö!

Läs mer om åtgärdsprogrammet här

 

Hur ska länets transporter ställa om till fossilfritt?

Den 14 maj anordnas Transportutmaningen 2030, där lokala åkerier diskuterar hur transportsektorn ska kunna minska sina koldioxidutsläpp. Länsstyrelsens projekt Fossilfria transporter i norr är en av medarrangörerna.

Miljömål: Bekämpa klimatförändringarna, Frisk luft

Mer info och anmälan till Transportutmaningen här

 

Sök stöd som markägare för skötsel
av natur- och kulturmiljövärden

Du som bevarar och utvecklar skogens biologiska mångfald eller kulturmiljöer på skogsmark kan söka ekonomiskt stöd i "Skogens miljövärden" eller NOKÅS.

Miljömål: Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv

Ansök om medel från Skogens miljövärden och NOKÅS

Sorseleföretag satsar ytterligare på energieffektivisering

Trägolvstillverkaren Baseco har tidigare tagit initiativ för att minska sitt klimatavtryck och har nyligen fått beviljat energikartläggningsstöd från Energimyndigheten. Nu planerar de att effektivisera sin energianvändning ännu mer för att spara pengar och miljö.

– Det är en stor investering i både tid och resurser, men det är en win-win-situation. Marknaden kräver att man har ett miljöarbete, så det ger ju företaget en positiv effekt också, säger Krister Abrahamsson, VD, till vänster på bilden.
Till höger på bild syns Simon Burman, projektledare på Energikontor Norr.

Miljömål: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö

Läs mer om Basecos energikartläggningsstöd och energieffektivisering här

 
Tipsa om ditt miljöarbete!
 
 

Webbsänd konferens om hållbar konsumtion

Den 9 maj arrangerar Umeå kommun konferensen
Den koldioxidsnåla platsen i Umeå. På programmet står ämnen som normer, beteenden och klimatdriven affärsutveckling för hållbar konsumtion. För dig som inte kan närvara går det att följa konferensen på webben.

Miljömål: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan

Länk till webbsändningen hittar du här

 

Lokala insatser för bättre vatten

Västerbottens vattenmiljöer står inför många utmaningar. Du som vill göra åtgärder i vatten nära dig kan söka LOVA-medel för att genomföra insatser.

Miljömål: Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning.

Läs mer om LOVA-bidraget

 

Årets SEE-Hållbarhetsvecka i sikte

Under 2018 hade SEE-veckan 134 programpunkter fördelat på 276 tillfällen på 24 orter i Västerbotten. Redan nu kan du anmäla din aktivitet till 2019 års hållbarhetsvecka.

Miljömål: Generationsmålet

Anmäl dig till SEE-veckan här

Besök Länsstyrelsen Västerbotten på sociala medier:

Facebook Twitter Instagram

Registrera dig till nyhetsbrevet här!

Tipsa en vän om nyhetsbrevet!
 

Så hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna skicka nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som din mejladress.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Om du inte vill ha nyhetsbrevet längre kan du avregistrera dig via länken nedan.
Avregistrera dig från nyhetsbrevet

 

Kontakt: agp.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Postman