Nummer 3 2019
Nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Västerbotten
Visa brevet i din webbläsare

Religion och miljö i fusion hos Svenska kyrkan

På Svenska kyrkan i Umeå har man satsat hårt på miljöarbete. Bland annat har man kopplat bevattningsystemet på kyrkgårdar till älvar, personalen ska flyga mindre och leksakerna i pastoratet ska vara giftfria. Även gudstjänsterna präglas av miljöarbetet.

Svenska kyrkan i Umeå blev år 2017 den första kyrkan i Sverige att KRAV-certifieras. Sedan dess har man arbetat brett för att genomföra miljöarbete i Umeås sex församlingar.

– Det är också existentiell fråga. Vem är jag på jorden i förhållande till miljöförstöring och vad kan jag göra åt det, säger Carolina Paulson, miljösamordnare i Umeå pastorat i Svenska kyrkan.

Svenska Kyrkan i Umeå jobbar med miljöarbete både på konventionella vis med resepolicys, energiförbrukning och matservering, men även i bland annat sina gudstjänster som kan ha hållbarhet som tema.

– Vi försöker inkludera medlemmarna i information, och vi har även gudstjänster med ekoteologi, och samtalsgrupper med existentiella frågor utifrån klimathotet och vardagslivet när det gäller miljöfrågor, berättar Carolina Paulson.

Miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap.

Vill du delta i åtgärdsprogrammet med din verksamhet och göra insatser för miljön?
Läs mer om åtgärdsprogrammet för miljömålen här

 
 

Klimat och hälsa årets tema
på SEE Hållbarhetsveckan

Vecka 38 kickar årets SEE Hållbarhetsvecka äntligen igång! Fokus i år ligger på Klimat och hälsa. Programmet är fullspäckat med hundratals aktiviteter på orter runt om hela Västerbotten.

Miljömål: Generationsmålet

Hitta allt om SEE-veckan här

 

Frukostseminarium med Green Umeå

Länsstyrelsen anordnar tillsammans med Green Umeå ett frukostseminarium i hållbarhetens tecken med information om Hållbara Västerbotten åtgärdsprogram med miljömålen i sikte 2019-2025. Seminariet är kostnadsfritt.

Miljömål: Generationsmålet

Anmälan till frukostseminarium

Intensiv forskning om pollinatörer i rullning

Den 6 september lade regeringen fram i budgetpropositionen att årligen avsätta 70 miljoner kronor fram till år 2022 för att gynna pollinatörer. Men det pågår redan nu många insatser för våra bin och fjärilar. Genom en drivande kraft i forskaren Natuschka Lee har Umeå universitet växlat upp sitt arbete med studier på pollinatörer och dess utveckling.

På Umeå universitet kokar det av insatser för att främja hotade pollinatörer.
– Utan insekter kollapsar våra ekosystem, berättar Natuschka Lee, ekologiforskare vid Umeå universitet.

Just nu pågår ett naturvårdsprojekt inom LONA (Lokala naturvårdssatsningar) för att ta reda på hur det står till med de vilda, pollinerande insekterna i Västerbotten och norrlänen.
– Vi har börjar inventera pollinerare i olika områden, hittills i och utanför Umeå, det har upprättats insektsleder för att uppmana allmänheten till att samla in fakta om pollinatörer, och vi har påbörjat bygget av en databank med lämpliga växter för olika grupper av pollinatörer eftersom den befintliga informationen oftast inte är anpassad för norra Sverige, förklarar Natuschka.

Centrala biodlingar planeras

Under sensommaren har man med bidrag från Jordbruksverket placerat ut bikupor på Umeå universitet med en nordisk bisort som blivit undanträngd av importerade bin från andra delar av världen. Även fler centrala bisamhällen, i Umeå stad (Urban Bee Keeping) och i andra delar av norrlänen planeras framöver.

– Det handlar mera nu om en ansvarskänsla över att åtminstone försöka skapa miljöer där både vilda pollinerande insekter och det nordiska biet får existera som en del av vår ursprungliga naturliga biologiska mångfald. Att bara sätta upp något insektshotell eller strö ut en fröpåse med ett par enstaka frön för växtarter och tro att allt löser sig räcker inte. Vi måste göra mer, och det här är en bra början men vi måste göra mycket mera.

Miljömål: Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap.

Läs mer om Umeå universitets arbete med pollineringsekologi här

 
Tipsa om ditt miljöarbete!
 

Besök Länsstyrelsen Västerbotten på sociala medier:

Facebook Twitter Instagram

Registrera dig till nyhetsbrevet här!

Tipsa en vän om nyhetsbrevet!
 

Så hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna skicka nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som din mejladress.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Om du inte vill ha nyhetsbrevet längre kan du avregistrera dig via länken nedan.
Avregistrera dig från nyhetsbrevet

 

Kontakt: agp.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Postman