Nummer 1 2020
Nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Västerbotten
Visa brevet i din webbläsare

Förenande matlagning för hållbarhet med Coop och ABF

I februari testar Coop tillsammans med ABF ett nytt koncept med matlagningskurs där hållbarhet i form av klimattänk och social hållbarher är i fokus.

I en ny studiecirkel där Coop och ABF slagit sina påsar ihop arrangeras nu ett antal kurstillfällen i vinter med klimatsmart och hållbar matlagning för privatpersoner.

– Vi tänker att de som deltar är lite nya på vegetarisk mat och vill få in mer av det i sin vardag. Råvaruinköpen är planerade av handledarna från Coop så utöver att öka mängden vegetariska råvaror i kosten är syftet också att minska matsvinnet, säger Joakim Lindquist, distriktsombudsman och verksamhetschef på ABF Västerbotten.

"Lära känna sina grannar"

Matlagningskurserna genomförs i tre provomgångar men kan bli ett återkommande inslag framöver.

– Mat och klimatomställning är i fokus för de här träffarna, men det handlar också om att motverka ofrivillig ensamhet. Här ska man också kunna lära känna sina grannar och träffa folk i lokalsamhället som man kanske annars aldrig möter. Studiecirkeln är en demokratisk metod för folk att lära sig tillsammans och där alla tar plats. Det skulle inte förvåna mig om samtalen runt spisen inte enbart handlar om mat utan också diskussioner om lokalpolitik, dagsaktuella händelser eller om livet i stort, säger Joakim Lindquist.

Träffarna, som är kostnadsfria, kommer ske på Tannbergsskolan i Lycksele och Sjöfruskolan på Tomtebo i Umeå mellan 18.30-21.00 under tre testkvällar den 12 februari, 19 februari och 26 februari. Anmälan sker på plats i den lokala Coop-butiken.

Miljömål: Bekämpa klimatförändringarna, Generationsmålet

Läs mer om matsvinn och testa dig själv hos Livsmedelsverket

 

Regional miljömålsuppföljning 2019

Det gångna årets miljömålsuppföljning visar att många insatser och ett aktivt miljöarbete sker i länet som bidrar till de 16 miljömålen. Tillsammans med de nationella bedömningarna kommer endast ett av sexton miljömål att uppnås till 2020 i Västerbotten: Skyddande ozonskikt. Fyra av målen bedöms som nära att nå: Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning och Storslagen fjällmiljö. De övriga elva målen bedöms inte möjliga att nås till 2020. Läs mer om Sveriges miljömål här.

Miljömål: Generationsmålet

Regional miljömålsuppföljning för Västerbotten 2019

Offensiv resepolicy antagen i Storumans kommun

Storumans kommun har antagit en ny resepolicy för sina anställda för att minska både kostnader och mängden koldioxidutsläpp i tjänsten.

Enligt policyn ska arbetsmöten i första hand vara resefria – man möts via webb, video och telefon. Om mötet trots allt kräver en tjänsteresa, ska det i tur och ordning ske med gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, elbil/miljöbil eller tåg, och i sista hand med flyg. Dessutom är kommunens bilboknings- och samåkningssystem framtaget för att möjliggöra samåkning.

Erika Arklöf, projektledare för energieffektivisering i Storumans kommun, berättar att gruppen som tagit fram policyn arbetar med att den ska föras ut till anställda på alla nivåer.

– Hösten har präglats av besparingar och diskussioner om det, men nu är budgeten lagd så nu kan vi gå ut mer riktat och berätta vad som förväntas av oss som arbetar här, säger hon.

Miljömål: Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan

Panorama nytt verktyg för klimatomställning

Kan ett verktyg på webben rädda klimatet? Möjligheten finns.

På Panoramas webbsida finns lättöverskådlig information om Västerbottens koldixidutsläpp. Där kan städer, regioner och nationer räkna ut hur de kan sänka sina utsläpp på det mest effektiva sättet. Uppgifterna baseras på öppna data och inkluderar också möjliga styrmedel – som lagar och skatter.

Projektet Fossilfria transporter i norr lanserade hemsidan i samarbete med företaget ClimateView i slutet av november.

Miljömål: Bekämpa klimatförändringarna, Generationsmålet

Kolla in Panorama Västerbotten här

 
Tipsa om ditt miljöarbete!
 

Besök Länsstyrelsen Västerbotten på sociala medier:

Facebook Twitter Instagram

Registrera dig till nyhetsbrevet här!

Tipsa en vän om nyhetsbrevet!
 

Så hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna skicka nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som din mejladress.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Om du inte vill ha nyhetsbrevet längre kan du avregistrera dig via länken nedan.
Avregistrera dig från nyhetsbrevet

 

Kontakt: agp.vasterbotten@lansstyrelsen.se

Skickat med Paloma